Is there an Association between Vitamin D Status During Pregnancy and Child`s Risk for Developing Type 1 Diabetes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211728
Title: Is there an Association between Vitamin D Status During Pregnancy and Child`s Risk for Developing Type 1 Diabetes
Author: Reinert, Linnea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211728
http://hdl.handle.net/10138/17555
Thesis level: master's thesis
Discipline: Bioteknik (EYT)
Biotechnology (EYT)
Biotekniikka (EYT)
Abstract: Vitamin D is either obtained through synthesis in the skin due to UVB-light (290-315 nm) or from the diet. The hydroxylased metabolite 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) is the metabolite to measure when vitamin D status wants to be determined. The active form of vitamin D is 1,25- dihydroxyvitamin D (1,25(OH)?D) which interacts with a large set of tissue cells (especially bone) through its nuclear receptor the vitamin D receptor (VDR). Vitamin D deficiency can lead to rickets in children and osteoporosis or osteomalacia in adults. Type 1 Diabetes (T1D) is an autoimmune disease which is caused by the destruction of the pancreatic ?-cells. The disease has genetic and environmental features but the whole mechanism of disease development is still unknown. The prevalence of T1D is constantly growing in the whole world. Therefore it is important to study possible environmental factors that can eventually serve as pathogenesis modifiers. Vitamin D and T1D have been associated among others because there is a seasonal and geographical variation in T1D incidence, more cases have been identified in the North and during winter. The aim of this study was to investigate if the serum 25(OH)D status during first trimester of pregnancy is associated with T1D development in the offspring. The subjects where mothers of T1D children (N=310) and the controls were mothers of healthy children (N=310). Serum samples were obtained from the Finnish Maternity Cohort (FMC) and analyzed for S-25(OH)D. S- 25(OH)D measurement was performed with an indirect enzyme immunoassay (EIA). No significant (p>0.05) difference was seen between S-25(OH)D mean concentrations in cases and controls. The mean concentration of cases was 43.3 ± 15.9 nmol/l and 43.0 ± 15.5 nmol/l (mean ± standard deviation (SD)) of controls. Insufficient and deficient S- 25(OH)D status was seen in 72% of the whole study population. As a result of this study it has been shown that the S-25(OH)D status during first trimester of pregnancy is not associated with T1D development in the offspring. Samples from later stages of pregnancy could be analyzed to determine if the overall status during pregnancy has an effect on T1D development in the offspring. Considering the possible health outcomes of vitamin D insufficiency, recommended vitamin D supplementation should be raised to improve maternal and fetal health.D-vitamiinia saadaan joko ravinnosta tai UVB-säteilyn (290-315 nm) avulla kehon omasta tuotannosta. Kun kehon D-vitamiinitaso halutaan määrittää, mitattava metaboliitti on 25- hydroksivitamiini D (25(OH)D). D-vitamiinin aktiivinen metaboliitti, joka vaikuttaa laajaan määrään eri kudoksia (erityisesti luustoon) tumareseptorinsa D-vitamiini reseptorin (vitamin D receptor (VDR)) kautta, on 1,25-dihydroksivitamiini D (1,25(OH)?D). D-vitamiinin puutos voi johtaa lapsilla riisitautiin ja aikuisilla osteoporoosiin tai osteomalasiaan. Tyypin 1 diabetes (T1D) on autoimmuunisairaus, joka aiheutuu haiman beetasolujen tuhoutumisesta. Taudilla on sekä perinnöllisiä tekijöitä että ympäristötekijöitä, mutta kaikkia taudin syntymekanismin vaiheita ei vieläkään tunneta täysin. Tyypin 1 diabeteksen esiintyvyys lisääntyy koko ajan ympäri maailmaa. Tästä syystä on tärkeä kartoittaa mahdollisia ympäristötekijöitä, jotka saattavat toimia taudin kehityksen muokkaajina. D-vitamiinin ja T1D:n yhteyttä on tutkittu muun muassa siksi, että T1D:n esiintyvyydessä on todettu vuodenaikaisvaihtelua sekä maantieteellistä vaihtelua, tapauksia on todettu enemmän pohjoisessa sekä talvisin. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää onko raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikaisella 25(OH)D tasolla yhteyttä siihen sairastuuko lapsi tyypin 1 diabetekseen. Tapauksina toimivat äidit, joilla on diabeetikkolapsi (N=310) ja verrokkeina äidit, joilla on terve lapsi (N=310). Seeruminäytteet ovat Finnish Maternity Cohort (FMC) seerumipankista ja niistä määritettiin seerumin 25-hydroksivitamiini D (S-25(OH)D) konsentraatio epäsuoran entsyymiimmuunimäärityksen (enzyme immunoassay (EIA)) avulla. Tilastollisesti merkittävää (p<0.05) eroa seerumin 25(OH)D pitoisuuksissa tapausten ja verrokkien välillä ei ollut. Tapausten S-25(OH)D pitoisuuden keskiarvo oli 43.3 ± 15.9 nmol/l ja verrokkien oli 43.0 ± 15.5 nmol/l (keskiarvo ± keskihajonta). Riittämätön sekä puutteellinen S-25(OH)D pitoisuus tavattiin 72%:lla kaikista tutkittavista. Tämä tutkimus osoittaa, että raskauden ensimmäisen kolmanneksen S-25(OH)D pitoisuus ei ole yhteydessä siihen, sairastuuko lapsi tyypin 1 diabetekseen. Jotta saataisiin määritettyä, onko raskauden aikaisella Dvitamiinitasolla yleisesti yhteyttä T1D:n kehittymiseen lapsessa, näytteitä raskauden eri vaiheista voisi analysoida. Koska D-vitamiinin puutoksella on mahdollisia terveydelle haitallisia vaikutuksia, suosituksia tulisi nostaa parantamaan sekä äidin, että sikiön terveyttä.
Subject: 25-hydroxyvitamin D
Type 1 Diabetes
pregnancy
EIA
vitamin D deficiency
25-hydroksivitamiini D
tyypin 1 diabetes
raskaus
D-vitamiinin puutos


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Reinert.pdf 646.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record