Bioeconomic and game theoretic applications of optimal Baltic Sea fisheries management : Towards a holistic approach

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, taloustieteen laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för ekonomi sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor.author Nieminen, Emmi fi
dc.date.accessioned 2017-02-20T10:21:00Z
dc.date.available 2017-03-07 fi
dc.date.available 2017-02-20T10:21:00Z
dc.date.issued 2017-03-17 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-2899-7 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/175689
dc.description.abstract This thesis examines the optimal economic management of the Baltic Sea fisheries and contributes to the existing literature with its novel bioeconomic and game theoretic applications enhancing more holistic fisheries management than traditionally, and thus taking a step towards ecosystem-based management. Such management can be interpreted as integrated management of the ecosystem instead of concentrating on a single issue in isolation. This approach is fulfilled in four separate dimensions: Firstly, the thesis studies the optimal management of several species instead of focusing on only one species. Secondly, the focus is not only on management in a single country; instead, the thesis has a wider scope and analyse the prospects of cooperation among several countries. Thirdly, the problems are modelled by taking into account the long-term perspective, i.e., by maximising the resource rent over a long time period and by analysing the possible effects of climate change. Fourthly, this thesis applies a cross-sectoral approach and examines several sectors affecting the ecosystem (fisheries and energy sectors) instead of only focusing on one. This thesis highlights the importance of linking economics to biology and its significance to fisheries management. In fact, fisheries management based on society s profit maximising bioeconomic objectives with biologic constraints are often more conservative for a fish stock than management relying solely on biologic advice. The increased profitability of the fisheries industry could furthermore be improved by international coordination among fishing nations. The positive effects of bioeconomic management would be even greater when the fish stocks are weak, which may be the future in the Baltic Sea with the continuing effects of climate change. Additionally, this thesis takes into consideration the positive value of migratory fish for the recreational river anglers. When those values are included, it is often profitable from the society's point of view to enable the upstream migration even in regulated rivers producing hydropower. The optimal measures targeted to enhance the migration depend on the number of the dams in the river: the more dams, the more profitable to trap and transport fish over the dam instead of constructing fishways. en
dc.description.abstract Väitöskirjassa tutkitaan taloudellisesti optimaalista kalastuksen säätelyä Itämerellä bioekonomista mallinnusta ja peliteoriaa hyödyntäen. Ongelmaa tarkastellaan kokonaisvaltaisemmin kuin mihin perinteisesti on tukeuduttu, ja täten väitöskirja vie kalastuksen hallinnan taloudellista tutkimusta kohti ekosysteemipohjaista lähestymistapaa, jossa ekosysteemi ja siihen vaikuttavat toiminnot otetaan laajasti huomioon. Väitöskirjassa ekosysteemipohjainen lähestymistapa toteutetaan monitahoisesti: 1) huomioimalla lajien väliset vuorovaikutussuhteet ja tarkastelemalla niiden merkitystä taloudellisesti optimaaliselle kalastukselle, 2) ottamalla huomioon pitkäaikaiset vaikutukset, kuten ilmastonmuutos, kalakannan taloudellisesti optimaaliselle säätelylle, 3) tarkastelemalla kalastussopimuksissa pysymisen mahdollisuuksia usean kalastusvaltion näkökulmasta sekä 4) huomioimalla useat toisiinsa vaikuttavat sektorit, tässä tapauksessa vaelluskalojen kalastus sekä vesivoiman tuottaminen, ja määrittämällä taloudellisesti kannattavimmat toimenpiteet näiden ristiriidassa olevien toimintojen yhteensovittamiselle. Väitöskirja korostaa taloudellisen näkökannan linkittämistä biologiaan ja sen tärkeyttä kalastuksen säätelyssä: tällaiseen bioekonomiseen optimiratkaisuun perustuva yhteiskunnan taloudellista voittoa maksimoiva säätely biologisen rajoitteen vallitessa johtaa usein suojelevampaan kalakantojen säätelyyn kuin pelkkään biologiseen suositukseen perustuva. Samalla se loisi paremmat taloudelliset edellytykset kalastuksen kannattavuudelle, jota kansainvälinen kalastusvaltioiden välinen koordinointi voisi yhä tehostaa. Bioekonomisen säätelyn kannattavuus korostuu kalakantojen tilan ollessa heikko, mikä voi olla tilanne ilmastonmuutoksen vaikutusten edetessä. Väitöskirja huomioi myös mereltä jokeen nousevien vaelluskalojen suuren arvon joen virkistyskalastajille, minkä vuoksi nousulle on usein kannattavaa luoda edellytykset rakennetuissa joissa. Vaelluskalojen nousuun tähtäävän toimenpiteen optimaalinen valinta sen sijaan riippuu vesivoimaa tuottavien patojen lukumäärästä: mitä enemmän patoja, sitä kannattavampaa on edistää nousua ylisiirtojen avulla kalateiden rakentamisen sijaan. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-2898-0 fi
dc.relation.isformatof Unigrafia: 2017, Taolustieteen laitoksen julkaisuja. 1235-2241 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject ympäristö- ja luonnonvaraekonomia fi
dc.title Bioeconomic and game theoretic applications of optimal Baltic Sea fisheries management : Towards a holistic approach en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Lindroos, Marko fi
dc.ths Grønbæk, Lone fi
dc.ths Heikinheimo, Outi fi
dc.opn Olaussen, Jon Olaf fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Bioecono.pdf 296.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record