Dynamic scoring : Revising the Mankiw–Weinzierl model with a consumption tax

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor.author Mielikäinen, Lasse
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201701251178
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/175772
dc.description.abstract Dynamic scoring on Yhdysvaltojen talouspolitiikkaan liittyvä termi, jolla tarkoitetaan lakimuutosten makrosuureisiin aiheuttamien vaikutusten huomioimista päätöksenteossa. Verrattuna perinteiseen, makrosuureet vakioina pitävään talouspoliittisten ennusteiden tekemiseen, dynaaminen menetelmä antaa enemmän tietoa muutosten vaikutuksista, mutta samalla mallintamiseen liittyvä epävarmuus lisää myös ennusteiden epävarmuutta. Suomeksi ilmiöstä käytetään nimitystä dynaamiset vaikutukset. N. Gregory Mankiw and Matthew Weinzierl käyttävät artikkelissaan “Dynamic scoring: A back-of-the-envelope guide” (2006) neoklassista kasvumallia (Ramseyn kasvumalli) ja tutkivat, kuinka suurelta osin pääoman ja työtulon verotuksen leikkaukset maksavat itse itsensä kiihdyttämällä talouden toimintaa. Tästä ilmiöstä käytetään nimitystä dynamic feedback effect eli dynaaminen palautevaikutus. Tutkimuksen kohteena on muutos valtion keräämissä verotuloissa, joiden veroleikkauksen aiheuttamaa staattista vähenemistä dynaaminen palautevaikutus kompensoi. Artikkelissa oletetaan ensin Cobb–Douglas-tuotanto sekä joustamaton työvoiman tarjonta, sitten yleisempi Ramseyn kasvumalli yleisellä tuotantofunktiolla ja joustavalla työvoiman tarjonnalla ja myöhemmin mallia laajennetaan huomioimaan vuorollaan kotitalouksien rajallinen olemassaolo, epätäydellinen kilpailu sekä pääomasijoitusten ulkoisvaikutukset. Dynaamisen palautevaikutuksen suuruus vaihtelee mallista riippuen ja on pääoman verotuksen leikkauksen osalta 50 ja 74 prosentin ja työtulon verotuksen leikkauksen osalta nollan (joustamattomalla työvoiman tarjonnalla) ja 21 prosentin välillä. Tässä työssä laajennetaan Mankiwin–Weinzierlin malleja lisäämällä niihin kulutusvero ja tutkitaan, millainen vaikutus tällä on tuloksiin. Kaikkien mallien kohdalla kulutusveron lisääminen kasvattaa dynaamista palautevaikutusta, joka on mallista riippuen pääoman verotuksen leikkauksen osalta 60 ja 87 prosentin ja työtulon verotuksen leikkauksen osalta nollan (joustamattomalla työvoiman tarjonnalla) ja 25 prosentin välillä. Myös joidenkin tärkeimpien parametrien ja veroprosenttien arvoja muutetaan. Myös tämä kasvattaa palautevaikutusta, ja jossain tapauksissa palautevaikutus jopa enemmän kuin kompensoi pääoman verotukseen kohdistuvan leikkauksen aiheuttaman verotulonmenetyksen. Kulutusveron lisääminen malleihin kasvattaa dynaamista palautevaikutusta, ja toimii näin samansuuntaisesti kuin pääoman ja työtulon verotuksen lähtötason korottaminen. Vaihtoehtoisten veroprosenttien ja parametrien arvojen käyttämisellä on myös suuri vaikutus dynaamisen palautevaikutuksen suuruuteen. fi
dc.description.abstract Dynamic scoring is an approach, which strives to take into account the effects that public policy changes and changes in the law have on the macroeconomic variables. Scoring is an estimate of the effects the policy change is expected to bring. Compared to the traditional approach, dynamic scoring offers more information of the effects, but does this with increased uncertainty. In their paper “Dynamic scoring: A back-of-the-envelope guide” (2006) N. Gregory Mankiw and Matthew Weinzierl use neoclassical growth model, or Ramsey growth model, to examine how large a part of capital and labor income tax cuts pay for themselves by inducing higher economic growth, i.e. the size of the dynamic feedback effect. Their focus is on the changes of tax revenue. They use first a basic model with Cobb-Douglas production and inelastic labor supply, then relax those assumptions for a more general Ramsey model and then in turn include parameters allowing for finite horizon households, imperfect competition, and externalities to capital investment. Depending on the model used, the dynamic feedback effect varies from model to model, for a capital tax cut from 50 to 74 percent and for a labor income tax cut from zero (with inelastic labor supply) to 21 percent. This thesis extends the Mankiw–Weinzierl model by including a tax on consumption to examine how this affects the dynamic feedback effect. In all the models, there is an increase in the dynamic feedback effect: depending on the model used, it varies for a capital tax cut from 60 to 87 percent and for a labor income tax cut from zero (with inelastic labor supply) to 25 percent. The values of some of the key parameters, namely the constant-consumption elasticity of labor supply and the elasticity of substitution between capital and labor, and the tax rates are revised as well. This further increases the dynamic feedback effect all along the line, in some cases even suggesting a capital tax cut to more than compensate the static revenue loss. Including a tax on consumption into the models increases the dynamic feedback effect, working into the same direction as rising the initial rates of capital and labor income taxes. Using alternative tax rates and values of the key parameters also has a significant impact on the size of the dynamic feedback effect. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Dynamic scoring : Revising the Mankiw–Weinzierl model with a consumption tax en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Taloustiede fi
dc.subject.discipline Economics en
dc.subject.discipline Ekonomi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201701251178

Files in this item

Files Size Format View
Mielikainen_Taloustiede.pdf 1.084Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record