Liikenteen hinnoittelun vaikutus vähittäiskaupan saavutettavuuteen : tarkastelussa joukkoliikenteen hinnoittelu-uudistus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251736
Title: Liikenteen hinnoittelun vaikutus vähittäiskaupan saavutettavuuteen : tarkastelussa joukkoliikenteen hinnoittelu-uudistus
Author: Numminen, Kalle
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251736
http://hdl.handle.net/10138/175829
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kaupan sijaintilogiikka on johtanut palveluiden keskittymiseen keskustan ulkopuolisiin keskittymiin ja heikentänyt keskustojen palvelutarjontaa tehden autosta ylivertaisen kulkumuodon nopeutensa puolesta. Asetelma on vaikea kaupunkisuunnittelussa asetettujen tavoitteiden, tiiviin kaupunkirakenteen ja kestävien liikkumismuotojen edistämisen kannalta. Kestävien liikkumismuotojen edistäminen ja auton negatiivisten vaikutusten ehkäisy hinnoittelemalla on kuuma puheenaihe liikennepolitiikassa. Tutkimus on painottunut autoilun määrän ja ruuhkien taloustieteellisiin tutkimuksiin, eikä ole ottanut kantaa hinnoittelun tuomiin saavutettavuusvaikutuksiin. Palveluiden saavutettavuudessa tapahtuukin matkojen pidentymisen ja matka-aikamuutosten lisäksi kustannuksiin liittyviä muutoksia. Mitä liikenteen hinnoittelu tarkoittaa palvelujen saavutettavuuden kannalta? Työn tavoitteena oli selvittää, 1) millaisia hinta- ja kustannusrakenteita esiintyy palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta pääkaupunkiseudulla ja miten ne ovat linjassa kaupunkisuunnittelun tavoitteiden kanssa, 2) miten joukkoliikenteen lippujen hinnoittelu-uudistus vaikuttaa toisaalta palveluiden saavutettavuuteen ja 3) joukkoliikenteen kilpailukykyyn suhteessa yksityisautoiluun. Hinnoittelun vaikutusta saavutettavuuteen selvitettiin kustannussaavutettavuuden käsitteen avulla. Pääkaupunkiseudun kahdeksan suurimman kauppakeskuksen kustannussaavutettavuus laskettiin Metropaccess tutkimusryhmän matka-aikamatriisin perusteella tilastoruuduista lähimpään kauppakeskukseen autolla ja joukkoliikenteellä. Joukkoliikenteessä kokonaiskustannuksiin laskettiin matka-aika ja lipun hinta aikuisten kausilipun ja arvolipun mukaan nykyisessä ja tulevassa hinnoittelumallissa. Automatkan kokonaiskustannuksiin huomioitiin matka-aika, auton kulut kilometrikorvauksen mukaan ja toisessa mallissa polttoainekulujen mukaan sekä mahdollinen pysäköinnin hinta kauppakeskuksen paikoitushallissa 1,5 tunnin asioinnin mukaan. Tulosten perusteella saavutettavuus eroaa merkittävästi kulkumuodoittain. Liikennejärjestelmässä esiintyy hintarakenteita, jotka vaikuttavat saavutettavuuteen matka-ajoista poiketen. Keskustan kauppakeskusten saavutettavuus autolla on huono, kannustaen asiointiin kehäteiden kauppakeskuksissa. Hinnoittelu-uudistuksen myötä joukkoliikenteen saavutettavuudessa tapahtuu muutoksia erityisesti kuntarajojen tuntumassa. Hinnoittelu-uudistuksella ei ole dramaattista vaikutusta kulkutapojen väliseen tasapainoon, vaikka vertailu ei ollutkaan tässä suhteessa yksiselitteistä.
Discipline: Regional Studies
Aluetiede
Regionvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kalle_Numminen_Gradu.pdf 10.37Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record