Stable and Fluid War Traditions : Re-Thinking the War Material from Qumran

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2971-0
Julkaisun nimi: Stable and Fluid War Traditions : Re-Thinking the War Material from Qumran
Tekijä: Vanonen, Hanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: This study focuses on the Qumran War Text manuscripts, especially those found in Cave 4 (4Q471, 4Q491a, 4Q491b, 4Q492 4Q497). There has been a clear need to study these Cave 4 manuscripts in detail and in their own right, not just as additional evidence of the large and well-preserved War Scroll (1QM) from Cave 1. The study produces a thorough close-reading analysis of these fragments and manuscripts, with a critical evaluation of existing editions, paying attention not only to their contents but also to manuscripts as material artifacts. Consequently, three different types of relationships between the manuscripts are distinguished. First, it can be said that some manuscripts are literarily dependent on each other. When comparing 1QM 14 17 and 4Q491a, it is demonstrated that the author/compiler of 1QM has used the text known in 4Q491a, modified it (in the case of battle instructions) and sometimes largely reworked it (in the case of encouragement speeches). It is not clear whether the author/compiler of 1QM actually had the exact manuscript 4Q491a in front of him but he clearly knew its text and used it, aiming at preserving its style and its main content. Second, it is discovered in the analysis that there are manuscripts that were produced in the process of producing another manuscript. When comparing 4Q492, 1QM 12 and 1QM 19, it is demonstrated that 4Q492 probably is a draft version used in order to modify the text of 1QM 19 to fit in 1QM 12. Third, there are manuscripts that are not copied from each other but that yet have much in common and have probably been somehow related, at least on the level of common themes. For example, 4Q493 and 1QM may have been developed without any direct literary dependence but similar themes interested the authors of both texts and the author/compiler of 1QM probably knew a text or texts that at least resembled that of 4Q493. The titles given to the texts indicate that both authors clearly thought to represent one Milhamah-tradition, but they also felt free to modify it for their own purposes, their own audiences which probably were different. After that, the manuscripts are discussed together, focusing particularly on similarities between them and asking which subgenres of the War Texts were actively transmitted and to what extent it was possible to change them. Battle instructions and encouragement speeches are shown to be the two main subgenres. The battle instructions were carefully transmitted whereas speeches offered a place for literary creativity and provided an opportunity to add new elements to the text. The study demonstrates that in addition to a traditional chronological literary-critical model, other models to explain the relationships and meanings of the manuscripts are needed. In the case of the War Texts, at least liturgical use and study purposes may have created needs for producing different manuscripts that were simultaneously important. Also, through a constant writing of structured war visions, their main message everything is in God s hands was made real and more convincing to new audiences.Tämän tutkimuksen aiheena ovat Kuolleen meren rannalta Qumranin luolista 1940- ja 1950-luvuilla löydetyt sotaa käsitteleviä tekstit. Painopisteenä ovat erityisesti luolasta 4 löydetyt, fragmentaariset käsikirjoitukset (4Q471, 4Q491a, 4Q491b, 4Q492 4Q497), jotka ovat aiemmassa tutkimuksessa jääneet luolasta 1 löydetyn laajan Sotakäärön (1QM) varjoon. Pyrkimyksenä on lukea luolan neljän fragmentteja niiden omista lähtökohdista käsin, ei ainoastaan luolan 1 löytöjä täydentävänä aineistona. Tutkimuksen yhtenä pääsisältönä onkin yksityiskohtainen analyysi luolan 4 sotateksteistä. Analyysi ei koske ainoastaan käsikirjoitusten sisältöä vaan myös käsikirjoituksia materiaalisina esineinä. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat käsikirjoituksista aiemmin tuotetut editiot, joita analysoidaan jatkuvasti kehittyvien editointiperiaatteiden valossa ja joihin esitetään korjauksia. Tutkimus osoittaa, että Qumranin sotakäsikirjoitusten välillä voidaan nähdä kolmenlaisia suhteita. Ensinnäkin voidaan osoittaa, että tietyt käsikirjoitukset ovat kirjallisesti riippuvaisia toisistaan. Vertailevan analyysin perusteella voidaan esimerkiksi todeta, että 1QM-käsikirjoituksen kokoaja on todennäköisesti tuntenut tekstin, joka on säilynyt käsikirjoituksessa 4Q491a. Joissakin tapauksissa lähinnä sotaa koskevien sääntöjen kohdalla 1QM:n kokoaja on kopioinut tekstiä hyvinkin tarkasti ja tehnyt vain pieniä muutoksia, mutta esimerkiksi tekstiin sisältyviä rohkaisupuheita hän on muokannut merkittävästi. Toiseksi näyttää siltä, että jotkin käsikirjoitukset ovat syntyneet konkreettisesti osana toisen käsikirjoituksen syntyprosessia. Esimerkiksi 4Q492 on todennäköisesti eräänlainen luonnosversio, jota tarvittiin, kun 1QM:n palstalla 19 säilynyttä tekstiä muokattiin sen siirtämiseksi uuteen kontekstiin, 1QM:n 12. palstalle. Kolmantena on syytä kiinnittää huomiota käsikirjoituksiin, jotka eivät välttämättä ole suoraan kirjallisesti riippuvaisia mutta jotka kuitenkin käsittelevät samanlaisia teemoja. 1QM:n kokoaja todennäköisesti tunsi tekstin, joka vähintäänkin muistutti käsikirjoituksessa 4Q493 säilynyttä tekstiä. Käsikirjoituksille annetut samantyyppiset otsikot osoittavat, että sisällön erilaisuudesta huolimatta näiden käsikirjoitusten ajateltiin edustavan samaa traditiota, jota sitten muokattiin eri yleisöille sopivaksi. Yksityiskohtaisen, käsikirjoitus käsikirjoitukselta etenevän analyysin lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan aineistoa myös kokonaisuutena. Kun aiemmassa tutkimuksessa on keskitytty käsikirjoitusten välisiin eroihin, tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on erityisesti se, mikä säilyy samana. Tutkimus osoittaa, että sotaan liittyviä ohjeita kopioitiin tarkasti, kun taas hymni- ja puhemuotoinen aineisto tarjosi laajemmat mahdollisuudet kirjallisen luovuuden toteuttamiseen ja uusien elementtien lisäämiseen. Tutkimuksessa myös todetaan, että perinteinen, tiukan kronologinen redaktiokriittinen malli, jossa jokainen käsikirjoitus edustaa tiettyä tekstin kehitysvaihetta, ei riitä selittämään käsikirjoitusten välisiä suhteita. Sotatekstien erilaiset käyttötarkoitukset esimerkiksi liturginen käyttö ja tutkimuskäyttö loivat tarvetta tuottaa erilaisia käsikirjoituksia, jotka olivat yhtä aikaa tärkeitä. Lisäksi sotavisioiden jatkuva kirjoittaminen koettiin todennäköisesti tarpeellisena myös siksi, että niiden sanomaa oli tarve tehdä eläväksi ja vakuuttavaksi yhä uudelleen ja myös uusille yleisöille. Sotatekstien kohdalla tärkein sanoma oli, että lopulta kaikki on aina Jumalan käsissä.
URI: URN:ISBN:978-951-51-2971-0
http://hdl.handle.net/10138/175898
Päiväys: 2017-03-24
Avainsanat: vanhan testamentin eksegetiikka
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
STABLEAN.pdf 24.06MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot