Perhesukupolvien välinen apu : Tutkimus suurten ikäluokkien vanhemmilleen ja aikuisille lapsilleen antamasta avusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2596-5
Title: Perhesukupolvien välinen apu : Tutkimus suurten ikäluokkien vanhemmilleen ja aikuisille lapsilleen antamasta avusta
Alternative title: Help between family generations : Support provided by Finnish baby boomers to their elderly parents and adult children
Author: Hämäläinen, Hans
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos, Yhteiskuntapolitiikka
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-03-17
Language: fin
Belongs to series: Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja - URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2596-5
http://hdl.handle.net/10138/176038
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This doctoral dissertation explores the provision of financial aid and time transfers (care, childcare and practical help) by Finnish baby boomers (born 1945 - 1950) to their elderly parents and adult children. The research questions are: Do baby boomers provide more help to their adult children than elderly parents? How are the opportunities and needs associated with the help given by baby boomers to their elderly parents and adult children? How do the baby boomers reason their support to elderly parents and adult children? To answer these questions, the study utilizes three datasets: theme interview data and two nationally representative postal questionnaires which were all collected from Finnish baby boomers as a part of General transmissions in Finland project. The dissertation consists of four articles and a summary chapter. Articles I and II explore the direction of intergenerational support provided by baby boomers who are in the position of a middle generation. Article I shows that the financial aid given by baby boomers is directed almost entirely to adult children while only a few supports their parents financially. According to article II, baby boomers are also more likely to offer childcare help to their adult children (i.e. grandparental care) than care to their own elderly parents. However, baby boomers provide more practical help to their parents than children. Article III investigates how opportunities and needs are associated with the intergenerational time transfers. According to the results, care and practical help to elderly parents are primarily associated with the parents needs for support. In contrast, the childcare as well as practical help to adult children are positively associated, along with the needs, more widely with the baby boomers opportunities to help. Respectively, according to article I the opportunities and needs are related in the same way to the financial aid provided to adult children. Article IV explores how baby boomers reason the intergenerational support they provide. The results indicate that baby boomers reason the help they give to their parents with their parents needs for support. Needs are also an essential reason to support children. However, in addition baby boomers emphasize their willingness to help their children as much as possible, regardless of needs. The results are interpreted in the contexts of family sociology and evolutionary theory. These fields of research are perceived as complementary to each other. Sociological and evolutionary family studies often investigate the same subjects from different viewpoints. Therefore, combining these approaches is both necessary and productive.Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vuosina 1945 - 1950 syntyneiden suomalaisten suurten ikäluokkien vanhemmilleen sekä aikuisille lapsilleen antamaa taloudellista tukea ja ajallista apua (hoiva-, lastenhoito- ja käytännön apu). Tutkimuksessa kysytään: Antavatko suuret ikäluokat enemmän apua aikuisille lapsilleen kuin iäkkäille vanhemmilleen? Miten auttamismahdollisuudet ja avuntarpeet ovat yhteydessä suurten ikäluokkien aikuisille lapsilleen ja iäkkäille vanhemmilleen antamaan apuun? Kuinka suuret ikäluokat perustelevat aikuisille lapsilleen ja iäkkäille vanhemmilleen antamaansa apua? Aineistona käytetään kahta suurilta ikäluokilta kerättyä kansallisesti edustavaa postikyselyaineistoa. Kolmantena aineistona hyödynnetään suurille ikäluokille tehtyjä teemahaastatteluita. Tutkimus koostuu neljästä itsenäisestä artikkelista ja yhteenvetoluvusta. Suurten ikäluokkien antaman avun suuntaa tutkitaan artikkeleissa I ja II. Artikkeli I osoittaa, että välisukupolven asemassa olevien suurten ikäluokkien antama taloudellinen tuki kohdistuu perhesukupolvien välillä lähes yksinomaan lapsille. Artikkelissa II selviää, että välisukupolvi antaa myös lastenhoitoapua todennäköisemmin lapsilleen kuin hoiva-apua vanhemmilleen. Käytännön apua suurten ikäluokkien edustajat antavat hieman todennäköisemmin vanhemmilleen kuin lapsilleen. Artikkelissa III tarkastellaan suurten ikäluokkien vanhemmilleen sekä lapsilleen antamaan hoiva- ja käytännön apuun yhteydessä olevia tekijöitä. Tulosten mukaan avuntarpeet ovat positiivisesti yhteydessä sekä vanhemmille että lapsille tarjottuun apuun, mutta paremmat auttamismahdollisuudet ennustavat suurempia panostuksia lähinnä omien lasten suuntaan. Artikkelin I perusteella avuntarpeet ja auttamismahdollisuudet ovat vastaavalla tavalla yhteydessä myös taloudellisen tuen antamiseen aikuisille lapsille. Artikkelissa IV tarkastellaan kuinka välisukupolven tilanteessa olevat suurten ikäluokkien henkilöt perustelevat vanhemmilleen ja lapsilleen antamaansa apua. Vanhempiensa tukemista haastateltavat perustelevat vanhempien avuntarpeilla. Aikuisille lapsilleen antamaansa apua he perustelevat tarpeiden lisäksi halulla tukea omia lapsiaan mahdollisimman paljon. Tulosten tulkinnassa hyödynnetään perhesosiologisia ja evolutiivisia lähestymistapoja, jotka mielletään toisiaan täydentäviksi. Sosiologisessa ja evolutiivisessa perhetutkimuksessa tarkastellaan usein samoja aiheita hieman erilaisista näkökulmista, minkä tähden niiden käyttäminen yhdessä on sekä tarpeellista että hedelmällistä.
Subject: sosiaalitieteet
yhteiskuntapolitiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PERHESUK.pdf 1.237Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record