Rolldiktens jag : Aspekter på svenskspråkiga rolldikter från Bellman till Runeberg

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3013-6
Julkaisun nimi: Rolldiktens jag : Aspekter på svenskspråkiga rolldikter från Bellman till Runeberg
Tekijä: Silén, Daniela
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: For some reason the Swedish role poem has attracted very little attention among literary scholars, and this dissertation is the first attempt to make up for this shortage. Since Romanticism, lyric poetry focusing on the personal feelings and emotions of the poet has been the dominating form of poetry. The role poem instead presents the reader with a speaking "I" separate from the poet. The dissertation revolves around questions about how the speaking "I" of the role poem is constructed, and discusses the function of the role poem. The tension created by different levels of meaning; i.e. the mimetic and the rhetoric, and how this tension renders the poem ambiguous, is discussed in length. The dissertation also investigates features of the role poem that change and features that remain unaltered when Classicism changes into Romanticism. The material for this dissertation consists of a selection of poems ranging from approximately 1760 to 1840 and authors include Carl Michael Bellman (1740-1795), Anna Maria Lenngren (1754-1817), Frans Michael Franzén (1772-1847), Erik Gustaf Geijer (1783-1847), Julia Nyberg (1785-1854) who wrote under the pseudonym Euphrosyne, Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866), Wilhelm von Braun (1813-1860) and Johan Ludvig Runeberg (1804-1877). The theoretical approach to the material is on one hand the use of the concepts of the mimetic I and the rhetoric I that has been used in modernist lyric research, and on the other hand the use of classical rhetoric, focusing on characterization and the method called sermocinatio. The analysis shows that sermocinatio can be considered a possible origin of the Swedish role poem, and the concepts mimetic I rhetoric I have proved useful for describing the tension created between the role poem's different levels of meaning. The tension created activates the reader to regard the poem from a wider perspective, drawing attention to the construction of the poem. The analysis shows that the Swedish role poem can be defined as a poem where the speaker is someone separate from the author, speaking in first tense. The speaker is always the center of attention. The role poem also displays a tension between its different levels of meaning that can be referred to as its mimetic and its rhetorical aspects. The speaker is usually a representative of a larger group of people, for example a certain profession.Denna avhandling är en pilotstudie i den svenska rolldikten som det hittills inte har funnits en djupgående undersökning om. I en rolldikt möts läsaren av en jag-röst som är någon annan än författaren. Därför skiljer sig rolldikten från centrallyriken som kretsar kring poetens känslor och upplevelser, och som vi sedan romantiken har vant oss vid är den dominerande formen av poesi. I en rolldikt märker läsaren, förutom den fiktiva jag-rösten, också närvaron av en författarinstans som skapar det etiska och estetiska normverk diktens verklighet utspelar sig mot. Närvaron av såväl ett fiktivt jag som författarinstansen gör att det uppstår en spänning i dikten som aktiverar läsaren. Materialet i avhandlingen består av ett urval dikter från ca 1760 till 1840. Dikterna som analyseras inkluderar klassiker som Carl Michael Bellmans Opp Amaryllis ur Fredmans sånger och två av Johan Ludvig Runebergs idyllepigram ur Dikter II, men också numera i stort sett bortglömda författare som Wilhelm von Braun och Julia Nyberg (Euphrosyne) finns representerade. Avhandlingen fokuserar på rolldiktgenrens teoretiska aspekter och undersöker vilken funktion rolldiktsformen fyller. Avhandlingsförfattaren argumenterar också för att den klassiska retorikens karaktärsgestaltning, sermokinationen, kan ses som ursprunget till rolldikten. I avhandlingen undersöks också vad som händer med genren när klassicismen övergår i romantik.
URI: URN:ISBN:978-951-51-3013-6
http://hdl.handle.net/10138/176041
Päiväys: 2017-03-25
Avainsanat: nordisk litteratur
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Rolldikt.pdf 1.531MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot