Agroekologinen symbioosi tuottaa lähiluomua ja bioenergiaa ravinteita kierrättäen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/176051

Citation

Virkkunen , E , Koppelmäki , K , Kivelä , J V , Eerola , M & Helenius , J P 2016 , Agroekologinen symbioosi tuottaa lähiluomua ja bioenergiaa ravinteita kierrättäen . julkaisussa N Schulman & J Helin (toim) , Maataloustieteen päivät 2016 . Suomen maataloustieteellinen seura , Maataloustieteen päivät , Helsinki , Suomi , 12/01/2016 . < http://www.smts.fi/sites/smts.fi/files/MTP2016/Virkkunen_et_al_Agroekologinen_symbioosi_tuottaa.pdf >

Title: Agroekologinen symbioosi tuottaa lähiluomua ja bioenergiaa ravinteita kierrättäen
Alternative title: Agroecological symbiosis produces local organic food and bioenergy, and recycles nutrients
Author: Virkkunen, Elina; Koppelmäki, Kari; Kivelä, Jukka Veli; Eerola, Markus; Helenius, Juha Pekka
Other contributor: Schulman, Nina
Helin, Janne
Contributor organization: Maataloustieteiden osasto
Juha Helenius / Vastuullinen tutkija
Kasvintuotantotieteet
Publisher: Suomen maataloustieteellinen seura
Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 6
Belongs to series: Maataloustieteen päivät 2016
ISBN: 978-951-9041-62-9
URI: http://hdl.handle.net/10138/176051
Abstract: Teollisen ekologian (IE, Industrial Ecology) perusidea on kiertotalouden toteuttaminen energiatehokkaasti. Käytännössä tämä toteutuu yritysyhteistyön muotoina, joita on alettu kutsua nimellä teolliset symbioosit (IS, Industrial Symbiosis). Tässä artikkelissa tarkastellaan lähiruoan tuotannon teollista symbioosia termin ”agroekologinen symbioosi” (AS) alla. Tutkimuskysymykset koskevat agroekologisen symbioosin järjestelmäkokonaisuutta ja liittyvät kasvinravinteiden kierrätykseen, energiaomavaraisuuteen, yritysyhteistyön muotoihin, teknologisiin ratkaisuihin sekä lähiruokatavoitteiden toteutumiseen symbioosissa. Tutkimusoletuksena on, että AS tarjoaa bio- ja kiertotalouteen sopivan, huoltovarmuutta parantavan hajautetun ruokajärjestelmän mallin, joka on ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpi kuin vallitseva fossiilitalouden perustalle rakentunut keskitetty ruokajärjestelmä. Aineistona on Hyvinkään Palopurolle sijoittuva AS-hanke, jossa yritykset ovat maatiloja, munituskanala sekä mylly ja leipomo. Toimijoiden tavoite on pilotoida ja demonstroida taloudellisesti kannattava tuotannollinen symbioosi, jossa alkutuotanto ja elintarvikejalostus toimivat yhteistyössä. Osa tuotteista myydään suoraan tilamyymälästä. Ravinteiden kierrätys tapahtuisi biokaasutuksen kautta. Energiantuotantoa tukisi korkean C/N suhteen materiaalien hiilto (puukaasutus), joka myös tuottaisi biohiiltä maanparannusaineeksi. Palopuron AS tuottaisi lähiruoan lisäksi myös lähienergiaa, mikäli liikennepolttoainelaatuisen biokaasun tuotanto saadaan paikallisten ja valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa osaksi pilottia. Hanketta nimeltä Ravinne- ja energiaomavaraisen lähiruoan tuotanto: Palopuron agroekologinen symbioosi rahoittaa ympäristöministeriön Ravinteet kiertoon –ohjelma. Hanketta hallinnoi Helsingin yliopisto, joka toteuttaa sen yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen sekä alueen yrittäjien ja laitetoimittajien kanssa ajalla 1.6.2015 – 31.12.2016. Tähän mennessä saatujen tulosten mukaan kaikki symbioosissa syntyvät orgaaniset ylitteet on mahdollista hyödyntää energiantuotantoon ja ohjata lannoitus- ja maanparannuskäyttöön. Bioenergian tuotanto riittäisi symbioosin tarpeiden lisäksi esimerkiksi liikennepolttoaineen myyntiin. AS-hankkeen johtava ajatus on energiatehokas kiertotalous, jossa uusiutuvalla energialla pyritään energiaomavaraisuuteen. Samalla tehostetaan ravinteiden kierrätystä tuottamalla lannoitevalmisteita sekä parannetaan maan kasvukuntoa sitomalla maahan hiiltä.
Description: Posteri-esityksen pitkä versio julkaistu tapahtuman sivulla
Subject: 4111 Maataloustiede
415 Muut maataloustieteet
1172 Ympäristötiede
519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
Peer reviewed: No
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Virkkunen_et_al ... teita_kierr_tt_en_SMTS.pdf 132.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record