The search for genetic factors in hand osteoarthritis

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3015-0
Title: The search for genetic factors in hand osteoarthritis
Author: Hämäläinen, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Clinicum, Department of Public Heatlh
Finnish Institute of Occupational Health
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-03-24
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3015-0
http://hdl.handle.net/10138/176700
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Osteoarthritis (OA) is the most common joint disease and a frequent cause of pain and disability, with the joints of the hand being the most frequently affected site. OA is a complex disorder that results from the interplay of genetic and environmental factors. It becomes more prevalent with age, and after the age of 50 a higher proportion of women are affected than men. We examined some possible genetic risk factors of hand OA with consideration of previously proposed risk mechanisms, namely: loading of cartilage structure, inflammation, and overweight. We also attempted to replicate previously found associations between hand OA and susceptibility genes, and to analyse in our material the findings of earlier publications that reported associations of gene variants with OA in joint sites other than the hand. The participants in this study were 542 dentists and teachers from the Helsinki metropolitan region. The single nucleotide polymorphism (SNP) in the COL2A1 gene, which encodes for the main collagen present in normal cartilage, and was previously associated with generalised OA, was also associated with OA in the hand; among dentists the risk was doubled in carriers of this allele compared with those with the major allele. A history of repetitive hand loading tasks combined with carrying the minor allele further increased the risk. Minor alleles of the pro-inflammatory TNFα SNPs, and their haplotype, were associated with an increased risk of hand OA. Further, interactions between TNFα, IL4R, and IL10 SNPs were found, which suggest that the effect of the TNFα polymorphisms on hand OA was modified by the IL4R and IL10 gene variants. Minor alleles of the adipokine RETN SNPs, and the haplotype containing these minor alleles, decreased the risk of ROA. The association of the haplotype with the decreased risk of hand OA was stronger in overweight women. In contrast, the RARRES2 SNP minor allele and LEPR haplotype increased the risk of hand OA. The LEP haplotype, however, was associated with a lower risk of ROA only among overweight women. These findings suggests that BMI is an effect modifier of these associations. A replication study found that the A2BP1 SNP minor allele decreased the risk of ROA, which confirms the original finding. The minor allele of the spinal OA candidate gene TGFB1 almost doubled the risk of symptomatic DIP OA. Teachers with the minor allele of ESR1 rs9340799 SNP had an almost tripled risk of symptomatic DIP OA. Furthermore, we observed interactions between SNPs and occupation in their relation to hand OA. In conclusion, 43 SNPs from 27 candidate genes were analyzed in this study and SNPs in eight of them (COL2A1, TNFα, LEP, LEPR, RARRES2, RETN, A2BP1, and TGFB1) were found to be associated with susceptibility to hand OA. Interactions between the genotypes, occupational loading and BMI were also observed.Nivelrikko on nivelten yleisin sairaus ja useimmin sitä esiintyy sormien nivelissä. Se aiheuttaa kipua ja toiminnanrajoitteita ja voi heikentää työkykyä kättä paljon kuormittavissa tehtävissä. Nivelrikko on monitekijäinen sairaus, jonka syntyyn vaikuttaa yksilöllinen geneettinen herkkyys yhdessä ympäristötekijöiden kanssa. Nivelrikon riski kasvaa iän myötä ja yli 50-vuotiailla sitä esiintyy enemmän naisilla kuin miehillä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sorminivelrikon mahdollisia geneettisiä riskitekijöitä aiemmin tunnettujen riskimekanismien pohjalta, joita ovat nivelruston epäedullinen kuormitus, tulehdus ja ylipainoon tai lihavuuteen liittyvät tekijät. Lisäksi tarkasteltiin aiemmin löydettyjen sorminivelrikon alttiusgeenien sekä muiden nivelten nivelrikon alttiusgeenien yhteyttä sorminivelrikkoon. Tutkimusaineistona oli 542 naishammaslääkäriä ja naisopettajaa pääkaupunkiseudulta. Nivelruston yleisimmän kollageenin COL2A1-geenin monimuotoisuuskohdan (SNP) muuntunut alleeli lisäsi sorminivelrikon riskiä. Hammaslääkäreillä sorminivelrikon riski oli kaksinkertainen verrattuna muuntumattomaan alleeliin, ja kun tähän yhdistyi työtehtävien vähäinen vaihtelu työhistorian aikana, sorminivelrikon riski kasvoi entisestään. Myös tulehdukseen liittyvän TNFα:n SNP:t lisäsivät sorminivelrikon riskiä. Lisäksi löytyi yhteisvaikutus tiettyjen TNFα-, IL4R- ja IL10-geenien SNP:ien välillä, mikä viittaa siihen, että IL4R ja IL10 muokkaavat TNFα:n ja sorminivelrikon välistä yhteyttä. Adipokiinigeeni RETN:n SNP:ien muuntuneet alleelit sekä näiden haplotyyppi vähensivät riskiä sorminivelrikkoon selvemmin ylipainoisilla/lihavilla kuin normaalipainoisilla. RARRES2:n muuntunut alleeli ja LEPR-geenin haplotyyppi puolestaan lisäsivät sorminivelrikon riskiä. LEP:n haplotyyppi oli yhteydessä vähentyneeseen sorminivelrikon riskiin vain ylipainoisilla naisilla. Tulokset viittaavat siihen, että BMI muokkaa adipokiinigeenien monimuotoisuuskohtien ja sorminivelrikon välistä yhteyttä. Toistotutkimuksessa sorminivelrikon alttiusgeenin A2BP1 muuntunut alleeli vähensi sorminivelrikon riskiä myös meidän aineistossamme ja näin varmisti alkuperäisen tuloksen. Selkärangan nivelrikon alttiusgeenin TGFB1 ja oireisen sorminivelrikon välillä havaittiin yhteys: muuntunut alleeli lähes kaksinkertaisti sorminivelrikon riskin. Lisäksi havaitsimme yhdysvaikutuksia ammatin ja geenien välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 27 kandidaattigeenin 43 SNP:ä ja kahdeksasta geenistä (COL2A1, TNFa, LEP, LEPR, RETN, RARRES2, A2BP1, ja TGFB1) löydettiin yhteys sorminivelrikkoalttiuteen. Lisäksi yhteisvaikutuksia löydettiin geenimuotojen, työkuormituksen ja BMI:n väliltä.
Subject: kansanterveystiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
THESEARC.pdf 2.536Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record