Improving the Palatability of Minitablets for Feline Medication

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, farmaceutiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto en
dc.contributor.author Hautala, Jaana
dc.date.accessioned 2017-03-06T13:35:56Z
dc.date.available 2017-03-21 fi
dc.date.available 2017-03-06T13:35:56Z
dc.date.issued 2017-03-31
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-3017-4 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/176715
dc.description.abstract Product acceptability and administration of drugs on a free choice basis are key factors determining the success of peroral veterinary medication, and are particularly important when treating chronic diseases of companion animals. Veterinary medicines found unpalatable and repulsive in odour, taste or form will result in refused voluntary intake. Particularly with cats, the issues related to product unacceptability are difficult to overcome, and specific tailor-made peroral dosage forms for cats are currently lacking. Both animal treatment compliance and owner treatment bonding are essential for successful veterinary drug therapy. Product dosing should be simple and easy, and it should be performed without any complications. The present study was undertaken to investigate feline peroral drug therapy and to develop novel feline-specific minitablets with increased palatability supporting the safe, simple, flexible and convenient drug treatment of cats. The acceptability of minitablets was evaluated in a new feline behavioural test setting with domestic pet cats. The minitablets, developed with a focus on target species characteristics, were found to be more acceptable than non-favoured food. However, improvements in minitablet odour and/or taste were required. Feline-specific flavours of non-natural origin together with a model substance having a bitter taste were investigated in the minitablet formulations. For a pharmaceutical industry point of view, synthetic flavours are considered more suitable over natural substances. In the present study, amino acids such as L-leucine and L-methionine, and thiamine hydrochloride, were considered as suitable candidates for feline minitablet formulations. New flavoured polymer coating formulations for feline medication purposes on minitablets were developed. Feline-specific synthetic flavours and their mixtures were incorporated in the aqueous film coatings of the polymethacrylate copolymer of Eudragit® E. The film coatings containing meat flavours of 2-acetylpyridine and 2-acetylthiazole in small concentrations were found the most applicable for minitablet coating and taste-masking purposes. Atomic layer deposition (ALD) was investigated as a novel ultrathin-coating method for pharmaceutical minitablets and for taste masking applications. The ALD thin coating, however, did not provide effective taste masking (with the coating levels studied) for the bitter tasting minitablets composed of heterogeneous excipients. In conclusion, the present results support the more cost-effective product development of palatable feline peroral medication. It is evident that pet and owner compliance as well as drug treatment efficacy and safety can be increased with the feline-specific products introduced here. The present results are also likely to be applicable for other veterinary target species, such as pet dogs. However, minitablets as dosage forms would additionally be suitable for humans. en
dc.description.abstract Seuraeläinten suun kautta tapahtuvan lääkehoidon onnistuminen edellyttää, että eläin pitää lääkkeitään maittavina ja vapaaehtoiseen lääkkeenottoon houkuttelevina. Maittavuus vahvistaa myös lemmikkiomistajan hoitomyöntyvyyttä ja lääkehoitoon sitoutumista, ja on varsin oleellista paitsi lemmikin akuutin terveydentilamuutoksen tasapainottamiseksi, myös säännöllistä ja jatkuvaa lääkkeenottoa edellyttävien kroonisten sairauksien hoidossa. Eläinlääkintä on tarpeen myös ihmisten, yhteisöjen ja ympäristön hyvinvoinnin ja terveyden turvaamiseksi. Kaikista seuraeläimistä etenkin kissan lääkintää pidetään varsin haasteellisena. Kissan lääkintää vaikeuttaa myös, että sille rekisteröityjä ja niin sanotusti kohdennettuja ja maittavia lääkevalmisteita on markkinoilla vain vähän. Mikäli kissa pitää lääkkeen makua, tuoksua, kokoa, muotoa tai suutuntua epämiellyttävänä tai luotaantyöntävänä, se kieltäytyy ottamasta lääkettä vapaaehtoisesti, jolloin lääkkeenanto entisestään hankaloituu ja kissan lääkehoito epäonnistuu. Suun kautta annosteltavaksi tarkoitettujen eläinlääkkeiden maittavuutta on perinteisesti parannettu erilaisin luontaisin makuainein tai maunpeittotekniikoin. Varsin usein näihin kuitenkin kohdistuu erilaisia sekä raaka-ainehankintaan että lääkevalmistukseen ja rekisteröintiin liittyviä lisävaatimuksia ja edellytyksiä erityisasiantuntemuksesta. Tästä huolimatta etenkin eläinlääkkeet tulisi valmistaa kustannustehokkaasti. Lisäksi lemmikin hoitomyöntyvyyden ja lääkitsijän hoitoon sitoutumisen parantamiseksi pieneläinlääkintään ja varsinkin kissalle tarkoitetuilta, suun kautta annettavilta lääkevalmisteilta edellytetään helppoa ja yksinkertaista annosteltavuutta ja maittavuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli helpottaa kissalääkintää. Tarkoituksena oli tukea lemmikkikissoille taloudellisesti valmistettujen, suun kautta tapahtuvan, helppoon annosteluun ja joustavaan lääkkeenantoon tarkoitettujen maittavien minitablettien valmistusta vapaaehtoisen lääkkeenoton, hoitomukavuuden ja hoitomyöntyvyyden parantamiseksi ja hoitoon sitoutumisen vahvistamiseksi. Tutkimuksen ensimmäisessä osatyössä selvitettiin, miten hyväksyttävinä kissat pitivät niille tarjottuja plasebominitabletteja. Tulosten mukaan tutkimuksen minitabletit olivat hyväksyttävämpiä kuin ruoka, josta kissa ei tunnetusti pitänyt. Minitablettien makua ja/tai hajua on kuitenkin parannettava. Toisessa osatyössä valittiin joukko sekä kissaa miellyttäviä että tunnetusti kitkeriä synteettisiä makuaineita, ja selvitettiin niiden soveltuvuutta apuaineeksi kissalääkintään tarkoitettuja minitablettikoostumuksia varten. L-Leusiini, L-metioniini ja tiamiini osoittautuivat soveltuviksi makuaine-ehdokkaiksi minitablettien jatkotutkimuksia varten. Kolmannessa osatyössä tutkittiin makukalvopinnoitteita minitablettien päällystämiseksi. Eudragit® E -pinnoitepoly-meerin joukkoon lisättiin makuaineita tai makuaineseoksia, ja niiden vaikutusta polymeerin vesiseokseen ja tästä valmistettuihin pinnoituskalvoihin selvitettiin. Tutkituista makuaineista 2-asetyylipyridiini ja 2-asetyylitiatsoli pieninä pitoisuuksina käytettyinä osoittautuivat jatkotutkimuksiin soveltuviksi makuaine-ehdokkaiksi minitablettipinnoituskoostumuksia varten. Neljännessä osatyössä atomikerroskasvatus -menetelmää (atomic layer deposition, ALD) esitettiin uudeksi minitablettien päällystys- ja maunpeittotekniikaksi perinteisten pinnoitusmenetelmien sijaan. ALD osoittautui haastavaksi ja jatkotutkimuksia vaativaksi farmaseuttiseksi tablettien pinnoitusmenetelmäksi. Tutkimustulokset tukevat maittavien kissalääkkeiden kustannustehokasta kehitys- ja tutkimustyötä. Tutkimuksen minitabletein ja minitablettipinnoittein on mahdollista parantaa hoitoon sitoutumista ja hoitomyöntyvyyttä, ja helpottaa lääkeannostelua ja joustavaa lääkkeenantoa paitsi kissalääkinnässä myös muiden seuraeläinten hoidossa. Lääkemuotona minitabletit soveltuvat myös ihmisille. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-3016-7 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: Helsingin yliopisto, 2017, Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis. 2342-3161 fi
dc.relation.ispartof Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2342-317X fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject teollisuusfarmasia fi
dc.title Improving the Palatability of Minitablets for Feline Medication en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Juppo, Anne
dc.ths Heinämäki, Jyrki
dc.ths Airaksinen, Sari
dc.opn Breitkreutz, Jörg
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Improving.pdf 4.630Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record