Muistakaa, heille kallis ol' maa : Suomen Juutalaiset Sotaveteraanit veljespiiri juutalaisen ja kansallisen identiteetin lujittajana vuosina 1979-2014

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703081372
Title: Muistakaa, heille kallis ol' maa : Suomen Juutalaiset Sotaveteraanit veljespiiri juutalaisen ja kansallisen identiteetin lujittajana vuosina 1979-2014
Author: Parikka, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703081372
http://hdl.handle.net/10138/177242
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tehtävänä on selvittää Suomen Juutalaiset Sotaveteraanit veljespiirin synty ja toiminta juutalaisen ja kansallisen identiteetin lujittajana sen perustamisvuodesta 1979 lakkauttamisvuoteen 2014 saakka. Tutkimuskohteena ovat Suomen Juutalaiset Sotaveteraanit veljespiirin järjestämä toiminta kotimaassa ja osallistuminen kansainväliseen juutalaissotaveteraanien toimintaan sekä näiden kautta tapahtuva sodan muiston vaaliminen sekä sotaveteraanien perinnetyölle annetut merkitykset juutalaisen ja kansallisen identiteetin kannalta. Tutkielman menetelmänä on historialliskvalitatiivinen metodi ja näkökulmana uuden sotahistorian paikallishistoriallinen lähestymistapa. Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat Kansallisarkistossa säilytettävät Suomen juutalaisten sotaveteraanien arkisto sekä puolustusvoimien sotilaskantakortit. Lähteinä ovat lisäksi Helsingin juutalaisen seurakunnan alaisten yhdistysten oma julkaisutoiminta, sanoma- ja aikakauslehtiartikkelit, sähköisissä viestimissä ilmestyneet artikkelit ja puheenvuorot, suomenjuutalaisista tehdyt dokumenttiohjelmat sekä aikalaishaastattelut. Tutkimuskirjallisuutena käytän sotaveteraanihistorian sekä uuden sotahistorian tutkimuksia. Tutkielmassa käy ilmi, että Suomen Juutalaiset Sotaveteraanit veljespiiri perustettiin vuonna 1979 helsinkiläisten sotaveteraanien teollisuusneuvos Jussi Nemeksen, toimitusjohtaja Josef Lefkon ja liikemies Isak Smolarin toimesta. Rekisteröimättömänä alaosastona toimineen veljespiirin tehtäväksi tuli koota yhteen toisen maailmansodan jälkeen suomalaistuneet ja sotasukupolveen identifioituneet juutalaisveteraanit, joiden yhteiskunnallisten sosiaalipoliittisten etuuksien saamisen edellytyksenä oli jäsenyys valtakunnallisessa Suomen Sotaveteraaniliitossa. Veljespiiri perustettiin yhdistämään juutalaisen ryhmäidentiteetin jakaneet veteraanit ja sen toimintakentäksi tuli Helsingin juutalainen seurakunta. Suomen Juutalaiset Sotaveteraanit veljespiiri lujitti veteraanien kansallista identiteettiä vakiinnuttamalla toimintansa 1980- ja 1990-lukujen aikana ja ottamalla käyttöön monet yhdistystoiminnan tunnusmerkit kuten säännöt, tunnuksen, lipun ja juhlatraditioiden vieton. Juutalaisvähemmistön veteraani-identiteetti oli yhdenmukainen kansallisen veteraanitradition kanssa. Tämä näkyi yhtenäisen sankarikuolemankulttuurin vaalimisena juutalaisella hautausmaalla sekä juhlapuheissa esiintyneinä isänmaan uhriksi altistumisen heroistisina muisteluperinteinä sodassa kaatuneiden juutalaissotilaiden muiston kautta. Sankarihautausmaan kunniakäynnit vahvistivat Suomen Juutalaiset Sotaveteraanit veljespiirin uskonnollista identiteettiä, sillä juutalaisveteraaneilla oli keskeinen tehtävä pitäessään yllä seurakuntansa jizkor-perinnettä eli kuolleiden muistamista. Veljespiirin työn tuloksena rakennettiin 2000-luvulla juutalaiselle hautausmaalle maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen veteraanilehto, joka teki juutalaisveteraaneista samanarvoisia muiden sotaveteraanien kanssa ja näin lujitti heidän kansallista sekä juutalaista identiteettiään. Veljespiiri teki kansainvälistä yhteistyötä juutalaissotaveteraanijärjestöjen kanssa ja johtokunnan sihteeri Harry Matso osallistui aktiivisesti Maailman Juutalaisten Sotaveteraanien kongresseihin Israelissa levittääkseen tietoa juutalaisten asemasta toisen maailmansodan Suomessa. Huolimatta juutalaisveteraanien jakamasta juutalaiskansallisesta identiteetistä ja yhteyksistä sionismiin, veljespiirin antamat tulkinnat toisen maailmansodan tapahtumista poikkesivat vastaavista eurooppalaisten juutalaisten tulkinnoista, sillä veljespiiri vaikeni suomenjuutalaisten yhteyksistä holokaustiin ja korosti suomalaiskansallista kertomusta yhtenäisen isänmaan puolustajina.
Subject (yso): sotaveteraanit
etninen identiteetti
kansallinen identiteetti
juutalaisuus
Discipline: Finlands och Nordens historia
Finnish and Nordic History
Suomen ja Pohjoismaiden historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Parikka_Laura_Pro gradu_2017.pdf 1.084Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record