Hurmeseitikki (Cortinarius purpureus) värjäyssienenä : hurmeseitikistä saatavia värisävyjä, ja niiden erot verihelttaseitikeistä (Cortinarius semisanguineus coll.) saataviin väreihin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221330
Title: Hurmeseitikki (Cortinarius purpureus) värjäyssienenä : hurmeseitikistä saatavia värisävyjä, ja niiden erot verihelttaseitikeistä (Cortinarius semisanguineus coll.) saataviin väreihin
Alternative title: Colours from the fungus Cortinarius purpureus and how they differ from the ones we get from Cortinarius semisanguineus coll.
Author: Temmes, Outi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221330
http://hdl.handle.net/10138/177266
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: In Finland the fungus Cortinarius purpureus is less known as a source of natural dyes than its relatives of the group Cortinarius semisanguineus coll. The aim of this study was to find out the range of colours we can get from the fungus Cortinarius purpureus compared to the colours from C. semisanguineus coll. Their colour fastness was also tested and compared. The fungi used in this research were collected and identified in autumn 2014. Wool cloth (Wetterhoff) and sock yarn (Novita Nalle) were dyed using the whole mushrooms and the caps and the stipes separately. Alum, iron and synthetic tannins were used as mordants. Tannins were tested as premordants and as simultaneous mordants. Unmordanted samples were used for comparison. Dyeing, colour analysis using CIELAB and washing tests were made in spring 2015 at the University of Helsinki. Light fastness was tested in the Tampere university of technology. As a result we noticed that both C. purpureus and C. semisanguineus gave a fairly similar range of colours; orange-red with alum, grayish-brown with iron and reddish-brown with tannins. Both fungi gave yellow shades when only the stipes were used and more reddish colours when only the caps were used. When iron was used as a mordant C. purpureus gave more bueish shades and the amount of blue increased when only the caps were used. C. semisanguineus on the other hand had more yellow colorants in it's stipes than C. purpureus. The colour fastness was moderate in both fungi. However we didn't try vinergar in the rinse water, which is said to improve colour fastness. In this research there was no difference between these fungi in colour fastness.Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Suomessa vähemmän käytetyn värjäyssienen, hurmeseitikin (Cortinarius purpureus) värjäysominaisuuksia ja verrata niitä enemmän käytettyyn ja paljon hurmeseitikkiä muistuttavaan verhelttaseitikkien ryhmään (Cortinarius semisanguineus coll.). Tutkimuksen avulla pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin; 1) Minkälaisia värejä hurmeseitikistä (C. purpureus) saadaan villaan eri pureteaineilla? 2) Miten hurmeseitikistä saatavat värit eroavat verihelttaseitikeistä (C. semisanguineus coll.) saatavista väreistä? ja 3) Onko hurmeseitikistä saatavissa väreissä vastaava värinkesto kuin verihelttaseitikeistä saatavissa väreissä? Tutkimussienet kerättiin ja tunnistettiin syksyllä 2014. Värjäyskokeet, värjättyjen materiaalien värien analysointi CIELAB-laitteella ja pesunkestotestit tehtiin keväällä 2015 laitoksen tiloissa. Tämän jälkeen näytteet lähetettiin Tampereen teknilliseen yliopistoon valokeston testausta varten. Värjäykseen käytettiin kokonaisten sienten lisäksi myös eriteltynä jalkoja ja lakkeja. Pureteaineina tässä kokeessa käytettiin alunaa, rautasulfaattia ja synteettistä tanniinia. Synteettistä tanniinia käytettiin sekä esipuretuksena että samanaikaispuretuksena. Lisäksi oli purettamattomat nollanäyteet. Värjättävänä materiaalinen käytettiin sekä villakangasta (Wetterhoffin harvasidoksinen palttina) että tavallista sukkalankaa (Novitan Nalle). Tutkimuksessa havaittiin, että hurmeseitikistä saadaan vastaavalla tavalla laaja kirjo erilaisia värisävyjä kuin verihelttaseitikeistä. Alunapuretuksella saatiin oranssinpunaista, rautasulfaattipuretuksella tummempia harmaanruskeita sävyjä ja tanniinipuretuksilla punaruskeita sävyjä. Molemmilla sienillä saadaan keltaisia sävyjä pelkillä jaloilla värjätessä ja pelkillä lakeilla punaisen intensiivisyys kasvoi. Eroja kuitenkin oli. Hurmeseitikistä rautapuretuksella saadussa värissä on enemmän sinisiä sävyjä kuin missään muussa näytteessä, ja sinisten määrä lisääntyi pelkillä lakeilla värjätyissä näytteissä. Verihelttaseitikkien jaloissa oli selvästi enemmän keltaisia sävyjä kuin hurmeseitikin jaloissa. Värinkestot olivat kohtalaiset molemmilla sienillä, mutta tässä kokeessa jäi testaamatta etikan lisääminen huuhteluveteen, jonka väitetään parantavan värinkestoa. Sienten välillä ei havaittu eroa värinkestossa.
Subject: Cortinarius purpureus
Cortinarius semisanguineus coll.
luonnonvärit
sienivärjäys
värinkesto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU_OutiTemmes.pdf 3.938Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record