Justification and optimization of dental panoramic tomography and lateral cephalometric radiography among Finnish children

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3042-6
Title: Justification and optimization of dental panoramic tomography and lateral cephalometric radiography among Finnish children
Author: Pakbaznejad Esmaeili, Elmira
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Clinicum, Suu- ja leukasairauksien osasto
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Clinicum
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Clinicum
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-04-07
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3042-6
http://hdl.handle.net/10138/177348
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Orthodontic treatment is common especially among children and adolescents. A dental panoramic tomograph (DPT) and a lateral cephalometric radiograph (LCR) are the main radiographic tools for orthodontic treatment planning. Children own higher radiosensitivity than adults, because of their developmental and physiological status. Therefore, during dental extra-oral radiography of children, implementation of the two first principles of radiation protection, the principles of justification and optimization, should be highlighted. Notably, however, qualitative assessments of orthodontic radiography had not been published before the present study. The study subjects were a random sample of 7- to 12-year-olds of whom a DPT and/or an LCR had been taken in the Oral Healthcare Department of the City of Helsinki in 2010. For DPTs, the sampling was repeated in 2013-2014 after an intervention. Retrospective analysis of the sample from 2010 revealed that 1) the vast majority of DPTs and all LCRs were ordered for orthodontic diagnostics, 2) the referrals were inadequate for nearly one-third of the images, 3) an adult program was used for taking most of the DPTs, 4) segmented DPT was never used, 5) most of the DPTs and LCRs displayed too extended field-size, 6) the number of repeated radiographs was almost at the permitted level, 7) almost one-third of the images lacked radiographic interpretation and cephalometric analysis, and 8) general and developmental pathologic findings were observed in the area of the dentition only. These results gave reason for an educational intervention program that particularly aimed at more appropriate DPT program selection in children. Its power was analysed by prospective evaluation of DPTs in 2013-2014, and a notable increase became evident in application of both segmented and child panoramic programs. This work disclosed deficiencies throughout the process of dental extra-oral radiography of children. It emerged that further need for continuing education in radiation protection exists for the whole dental team, especially the orthodontists and practitioners involved in orthodontics. Education was proven to positively affect the optimization process. In addition, the results endorse development of DPT- and LCR-device towards enhanced field limitation options for patients of different age and size and indications for dental extra-oral radiography.Lapset ovat herkempiä ionisoivalle säteilylle kuin aikuiset. Heidän säteilyriskinsä on kaksin - kolminkertainen aikuisten säteilyriskiin verrattuna. Siksi Suomen lainsäädännössä olevien säteilysuojelun oikeutus- ja optimointiperiaatteiden soveltamisella on suuri merkitys lasten röntgentutki¬muksissa. Säteilyturvakeskuksen mukaan hampaiston panoraamatomografia- eli PTG-kuvaus on yleisin röntgentutkimus ja kallolateraali- eli LCR-kuvaus toiseksi yleisin ekstraoraalinen röntgentutkimus 7-12-vuotiailla. Nämä tutkimukset ovat oleellinen osa oikomishoidon diagnostiikkaa. Tässä työssä tutkittiin PTG- ja LCR-kuvien oikeus- ja optimointiperiaatteiden toteutumista tarkoituksena löytää keinoja parantaa edelleen lasten säteilyturvallisuutta ja kuvaustoiminnan laatua. Tutkimuspopulaation muodostivat satunnaisesti valitut 7-12-vuotiaat helsinkiläislapset. Retrospektiivisissä tutkimuksissa selvisi, että suurin osa PTG-tutkimuksista ja kaikki LCR-tutkimukset oli tehty oikomishoidollisista syistä, lähetteiden laadussa ja lausunnoissa oli puutteita, valtaosa lasten PTG-kuvista oli otettu aikuisten ohjelmalla, osa-PTG-kuvia ei ollut otettu lainkaan, kuva-ala oli lähes poikkeuksetta liian iso, hukkakuvien määrä oli melkein hyväksyttävällä tasolla ja tutkituissa PTG-kuvissa kaikki merkitykselliset löydökset sijaitsivat hampaiston alueella eli kondyyleissä ja luustruktuurissa ei havaittu patologisia muutoksia. Havaintojen pohjalta toteutettiin prospektiivisesti Helsingin terveyskeskuksessa koko suun terveydenhuollon hoitotiimille suunnattu interventio, joka sisälsi luentoja lasten säteilysuojelusta. Intervention vaikutusta analysoitiin seuraamalla interventiota seuraavan vuoden ajan kuvausohjelmien valintaa 7-12-vuotiailla helsinkiläislapsilla, ja todettiin PTG-lapsiohjelman ja osa-PTG-ohjelmien käytön lisääntyneen tilastollisesti merkitsevästi. Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa lasten PTG- ja LCR-tutkimusten oikeutusharkinnasta ja optimoinnista. Vaikka toiminta oli monin osin kansainvälisten suositusten mukaista, kuvaus-käytännön puutteita tuli esiin ja oikomishoidossa olevien lasten todettiin altistuvan jonkin verran tarpeettomasti säteilylle. Lisäksi selvisi, että koko hammashoitotiimin ja erityisesti ortodonttien ja apuoikojien tulee päivittää tietonsa lasten säteilysuojelusta ja tutustua uusiin sädealtistusta vähentäviin menetelmiin. Esiin nousi myös tarve kehittää tulevaisuudessa kuvauslaitteistoja, joissa kuvausala on nykyistä helpommin säädettävissä potilaan iän, koon ja kuvausindikaatioiden mukaisesti.
Subject: suuradiologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Justific.pdf 1.110Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record