Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12253-12272 of 25284
 • Ikäheimo, Salla (Helsingin yliopisto, 2015)
  Syrjäytymisen kustannuksista esitetyt arviot perustuvat usein skenaarioihin, joihin sisältyy paljon oletuksia. Yleisessä keskustelussa syrjäytymisen kustannukset supistuvat usein koskemaan pelkästään työttömyyden yhteiskunnallisia kustannuksia ja syrjäytymiseen liittyvät muut ongelmat ja niihin liittyvät kustannukset jäävät laskelmien ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa kerättiin kansainvälistä ja kotimaista kirjallisuutta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteiskunnallisista kustannuksista noudattaen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen hakuperiaatteita. Valittujen tutkimusten tuli olla seurantatutkimuksia ja niissä tuli olla laskettu kustannuksia syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Vaatimuksena oli, että tutkimusjoukolla oli aikaisemman tutkimuksen perusteella kohonnut riski syrjäytyä tai tutkimushenkilöillä oli tunnistettavissa syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Yhtään suoraan syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää seurantatutkimusta ei löytynyt, mutta mukaan valikoitui 23 tutkimusta, joissa tutkittiin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kustannuksia. Valitun kirjallisuuden laatua arvioitiin ja tutkimusten sisältämistä kustannuksista muodostettiin synteesi. Valittu kirjallisuus jaoteltiin syrjäytymisen prosessia mukaillen käyttäytymisongelmiin, ongelmiin koulunkäynnissä, mielenterveysongelmiin, päihdeongelmiin ja rikollisuuteen. Kirjallisuudessa esitetyt kustannukset luokiteltiin ja kustannuksista muodostettiin synteesi kustannustyypeittäin. Kustannukset jakautuvat hyvin epätasaisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten välillä ja hyvin pieni osa nuorista kerryttää suuren osan kustannuksista. Ongelmien kasaantuminen lisää kustannuksia entisestään samoille henkilöille. Vain harvassa tutkimuksessa oli käytetty tarkoin kaltaistettu vertailuryhmää, vaikka tutkimuksissa tunnistettiinkin muiden tekijöiden vaikutukset kustannuksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää kirjallisuutta on vähän ja ne eivät noudata tutkimuksellisesti oikeita periaatteita, vaan ovat karkeita arvioita. Syrjäytymisen kustannuksista tulisi tuottaa jatkossa monipuolisempaa tutkimusta, joka perustuu seurantaan. Kustannuksia tulisi vertailla myös niihin, joilla syrjäytymisvaara on suuri, mutta jotka eivät syrjäydy.
 • Ikäheimo, Salla (2015)
  Syrjäytymisen kustannuksista esitetyt arviot perustuvat usein skenaarioihin, joihin sisältyy paljon oletuksia. Yleisessä keskustelussa syrjäytymisen kustannukset supistuvat usein koskemaan pelkästään työttömyyden yhteiskunnallisia kustannuksia ja syrjäytymiseen liittyvät muut ongelmat ja niihin liittyvät kustannukset jäävät laskelmien ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa kerättiin kansainvälistä ja kotimaista kirjallisuutta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteiskunnallisista kustannuksista noudattaen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen hakuperiaatteita. Valittujen tutkimusten tuli olla seurantatutkimuksia ja niissä tuli olla laskettu kustannuksia syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Vaatimuksena oli, että tutkimusjoukolla oli aikaisemman tutkimuksen perusteella kohonnut riski syrjäytyä tai tutkimushenkilöillä oli tunnistettavissa syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Yhtään suoraan syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää seurantatutkimusta ei löytynyt, mutta mukaan valikoitui 23 tutkimusta, joissa tutkittiin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kustannuksia. Valitun kirjallisuuden laatua arvioitiin ja tutkimusten sisältämistä kustannuksista muodostettiin synteesi. Valittu kirjallisuus jaoteltiin syrjäytymisen prosessia mukaillen käyttäytymisongelmiin, ongelmiin koulunkäynnissä, mielenterveysongelmiin, päihdeongelmiin ja rikollisuuteen. Kirjallisuudessa esitetyt kustannukset luokiteltiin ja kustannuksista muodostettiin synteesi kustannustyypeittäin. Kustannukset jakautuvat hyvin epätasaisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten välillä ja hyvin pieni osa nuorista kerryttää suuren osan kustannuksista. Ongelmien kasaantuminen lisää kustannuksia entisestään samoille henkilöille. Vain harvassa tutkimuksessa oli käytetty tarkoin kaltaistettu vertailuryhmää, vaikka tutkimuksissa tunnistettiinkin muiden tekijöiden vaikutukset kustannuksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää kirjallisuutta on vähän ja ne eivät noudata tutkimuksellisesti oikeita periaatteita, vaan ovat karkeita arvioita. Syrjäytymisen kustannuksista tulisi tuottaa jatkossa monipuolisempaa tutkimusta, joka perustuu seurantaan. Kustannuksia tulisi vertailla myös niihin, joilla syrjäytymisvaara on suuri, mutta jotka eivät syrjäydy.
 • Hietala, Pauliina (2012)
  Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia vähentää naudanlihantuotannosta aiheutuvia metaanipäästöjä residuaalisen syönnin jalostusvalinnan avulla. Nautojen rehun hyväksikäyttökyvyn jalostusvalinta mallinnettiin suomalaisessa herefordpopulaatiossa lisäämällä residuaalinen syönti nykyiseen lihakarjan jalostustavoitteeseen. Populaation jalostusrakenne mallinnettiin ZPLAN-ohjelmalla. Nautojen metaanipäästöjen vähenemisen estimoinnissa käytettiin aineistoa, joka perustui suomalaisiin ruokintasuosituksiin sekä suomalaiseen lihakarjan kasvatuskokeeseen. Lihakarjalla jalostettavissa ominaisuuksissa suurin vuosittainen perinnöllinen edistyminen saavutettiin vuodenpainossa ja vieroituspainossa. Residuaalisen syönnin testiasematulosten kautta jalostettujen emolehmien ja kasvavien nautojen residuaalisen syönnin perinnöllinen muutos oli vähäistä. Nautojen vuosittainen perinnöllisen tason muutos oli eitoivottua syntymäpainossa ja emo-ominaisuuksissa. Karjakohtaiset nautojen ruuansulatuksesta aiheutuvat metaanipäästöt olivat 4,93 tonnia vuodessa karjakoon ollessa 35 emolehmää. Rehun hyväksikäytön tehostumisen seurauksena karjakohtaiset metaanipäästöt vähenivät 10,24 kg vuodessa. Yhden valintakierroksen aikaansaama nautojen rehun hyväksikäytön tehostuminen vähensi 25 vuoden tarkastelujaksolla metaanipäästöjä 192,96 kg karjaa kohti. Nautojen yhdestä valintakierroksesta seuranneella lihakarjan metaanipäästöjen vähenemisellä ei ollut merkittävää vaikutusta 25 vuoden tarkastelujakson metaanipäästöihin. Residuaalisen syönnin jatkuvalla jalostusvalinnalla nautojen metaanipäästöjen vuotuinen väheneminen on kuitenkin kumulatiivista, joten ominaisuuden pitkäjänteisellä jalostustyöllä voidaan vaikuttaa merkittävästi lihakarjasta aiheutuviin metaanipäästöihin. Tulevaisuudessa lihakarjan jalostuksella on mahdollisesti entistä suurempi merkitys naudanlihantuotannon ympäristötehokkuutta kehitettäessä, mikäli Suomen naudanlihantuotanto perustuu nykyistä enemmän emolehmätuotantoon.
 • Kurki, Eveliina (Helsingin yliopisto, 2013)
  Obesity, an epidemic problem in the world, is associated with higher mortality and increase in the risk of diabetes, cardiovascular diseases, and certain forms of cancer. Calorie restriction (CR) with adequate nutrition is the most effective method to induce weight loss, though compliance with low-caloric diets is often poor among obese individuals. Compounds capable of mimicking the effects of CR therefore hold great promise as novel anti-obesity drugs. The main aim of the present study was to investigate the molecular and signaling pathways mediating the effects of CR with special emphasis on the sirtuin, AMPK and mTOR pathways. As data from recent clinical and experimental studies suggest, milk-derived whey proteins could enhance the anti-obesity effects of CR by yet unknown mechanisms, the study also aimed to clarify the anti-obesity effects of whey proteins and their mechanisms of action. High-fat diet induced C57Bl/6J mice were used as a model of experimental obesity. The metabolic effects of dietary regimens were examined by daily recording of food and energy intake, body weight monitoring three times weekly, in vivo calorimetry, and analysis of body fat percentage and lean body mass by dual-energy X-ray. The cellular effects were investigated by immunohistochemistry, Western blot and qRT-PCR analyses, as well as by protein arrays and microarray genechips. CR (energy intake 70% of ad libitum intake) protected against obesity and fatty liver, induced physical activity and ameliorated adipose tissue inflammation. These effects were associated with an increased SIRT1 expression in the liver and skeletal muscle as well as the SIRT3 expression in the liver, skeletal muscle and adipose tissue. CR also increased the SIRT4 expression in the skeletal muscle. In contrast, the SIRT1 activating compound resveratrol did not prevent obesity although it partially prevented fatty liver and modestly increased skeletal muscle SIRT1 and SIRT4 expressions. CR exerted distinct effects on adipose tissue cytokine and angiogenesis profiles in obese and lean mice. Obesity induced cytokine and angiogenesis-related protein expressions, and these changes were largely ameliorated by CR, while in lean mice, CR increased the expression of several cytokines and angiogenesis-related proteins. High-calcium whey protein (WPI) and α-lactalbumin diets enhanced the anti-obesity effects of CR. These diets produced marked alteration in the skeletal muscle gene expression profile compared to the casein diet, with the Wnt signaling being the most highly altered pathway. Unlike casein, WPI and α-lactalbumin diets induced SIRT3 protein expressions in muscle and decreased the Aldh1a7, Fasn, leptin, Nr4a3 and Scd1 mRNA expressions, indicating alterations in lipid and fatty acid metabolism. A novel WPI rich in lactoperoxidase, lactoferrin, growth factors and immunoglobulins dose-dependently enhanced weight loss during CR, prevented weight re-gain and protected against fatty liver formation during the ad libitum phase. WPI increased hepatic SIRT3 expressions more than casein and decreased hepatic S6 ribosomal protein phosphorylation, suggesting inhibition of the mTOR pathway. In conclusion, the present study showed that CR increases the expression of sirtuins, in particular SIRT3, in metabolically important tissues suggesting their central role as mediators of the metabolic and cellular effects of CR. The present study also provides evidence that CR ameliorates obesity-induced cytokine and angiogenesis protein overexpression in adipose tissue. Finally, the present study underlined that whey protein-based diets enhance the anti-obesity effects of CR via mechanisms linked to sirtuins and altered skeletal muscle gene expression profile.
 • Tuuri, Anna (Helsingin yliopisto, 2014)
  Hypertension is a common medical problem encountered during pregnancy. New-onset hypertension, pregnancy-induced hypertension (PIH) with (pre-eclampsia) or without proteinuria develops in previously normotensive women. PIH has been found to be a state of insulin resistance and sympathetic over-activity. Angiopoietin-like protein 6 (Angptl6) and adipocyte fatty acid-binding protein 4 (FABP4) seem to be insulin-sensitivity regulators and they could serve as insulin sensitivity biomarkers before and during complicated pregnancy. This study consists of five sub-studies with four different study populations. In the first and second prospective observational studies there were 72 relatively overweight (BMI more or as much as 24 kg/m2) nulliparous women. In the study we assessed at 24 and/or 32 weeks of gestation predictive parameters associated with subsequent pre-eclampsia. Insulin sensitivity was assessed via the Matsuda insulin sensitivity index (ISI) and by way of homeostatic model assessment of insulin resistance (HOMA-IR). Maternal serum levels of FABP4, high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP), androgens, and plasma noradrenaline levels were determined. In a subgroup of 47 women, serum concentrations of Angptl6 were quantified. In the third study blood pressure was measured in different body positions and sympathetic activity was assessed by way of noradrenaline and adrenaline levels for 36 women. In the fourth study diurnal blood glucose profiles were assessed in 178 women with gestational diabetes mellitus (GDM). In the fifth study, 37 women with a history of pre-eclamptic or with prior normotensive first pregnancies were studied 23 24 years after delivery. Insulin sensitivity was assessed via the Matsuda whole-body ISI and serum concentrations of androgens were assessed. Relatively overweight women who subsequently developed PIH had no evidence of insulin resistance, hyperandrogenism or inflammation at 24 or 32 weeks of gestation compared with those who remained normotensive (I). At 24 weeks of gestation, serum FABP4 concentrations and SBP after 10 minutes standing in an orthostatic test were associated with the subsequent development of PIH (I). Serum Angptl6 levels in the second trimester of pregnancy were higher in women who subsequently developed PIH (II). In pre-eclampsia plasma noradrenaline levels were elevated (III). The rise in noradrenaline levels could already be seen at 32 weeks of gestation in women with subsequent PIH, at least in relatively overweight women (I). In diurnal glucose profiles there was a greater increase in blood glucose from 4 am to 8 am in women with GDM and chronic hypertension compared with women who remained normotensive (IV). At climacteric age, women with prior pre-eclampsia did not present with an increased incidence of metabolic syndrome, altered insulin resistance or hyperandrogenism (V). The present work supports the presence of sympathetic over-activity in hypertensive pregnancy. It is suggested that two regulators of insulin sensitivity, Angptl6 and FABP4, may have potential roles in the development of PIH.
 • Shi, Jin (Helsingin yliopisto, 2014)
  Milk proteins which make up 3.5% of the bovine milk are classified into casein and whey proteins. A high intake of milk proteins, especially whey proteins, has been shown to exert the beneficial effects on obesity and obesity related diseases in both humans and animals via unknown mechanisms. The aim of the present study was to investigate the potential of different whey proteins, i.e. whey protein isolate (WPI), alpha-lactalbumin (α-lac), lactoferrin (LF) and microfiltered native whey (MFNW), and their mechanisms of actions to prevent and treat diet-induced obesity and its consequences in C57Bl/6J mice. In the present study, all of the tested whey proteins were given as the only protein source in high-fat diets with a constant protein (18 % of the energy): carbohydrate (21 % of the energy): fat (61 % of the energy) ratio. We used weekly body weight measurements, daily food intake monitoring, apparent fat digestibility, dual-energy X-ray absorptiometry, oral glucose tolerance test, monitoring of fat pad weights, as well as biochemical measurements in order to assess the metabolic effects of whey proteins. Compared to casein, WPI (rich in lactoperoxidase, LF, growth factors and immunoglobulins) and LF accelerated weight and fat loss under energy restriction, and inhibited weight and fat regain during the ad libitum feeding after energy restriction without interfering with energy intake or apparent fat digestibility in C57Bl/6J mice. Both WPI and LF ameliorated fatty liver formation, and exerted beneficial effects on glucose tolerance under high-fat-feeding. The beneficial effects of WPI occurred in a dose-dependent manner. In addition, LF reduced the adipose tissue inflammation after weight regain, a property not shared with WPI. The further biochemical analysis indicated that these effects of both WPI and LF are mediated, at least partly, via the inhibition of mTOR nutrient sensing pathway and the activation of SIRT3 in the liver. Alpha-lac has been reported as one of the most effective whey protein fractions for accelerating weight and fat loss during energy restriction in the same mouse model. It was observed that the effects of α-lac on body weight and fat under energy restriction could be reproduced by supplying an amino acid mixture with an identical amino acid profile, which indicates that the anti-obesity effects of α-lac were mainly mediated by its individual amino acid composition. The MFNW produced by polymeric membranes using novel microfiltration technology, prevented weight gain and fat accumulation without interfering with energy intake or glucose homeostasis during ad libitum high-fat-feeding. The findings also suggest that the beneficial effects of MFNW are largely due to its rich α-lac content. In summary, the intake of whey proteins exerts anti-obesity effects in C57Bl/6J mice during high-fat-feeding. WPI and LF enhance weight loss, prevent weight regain and ameliorate obesity induced fatty liver formation. The anti-obesity effects of WPI are attributable, to a large extent, to its LF content. The anti-obesity effects of α-lac are mainly due to its amino acid composition. The observed beneficial effects of MFNW point to a possible method to generate whey proteins with high bioactive value on a large scale.
 • Aarnikunnas, Johannes Sakari (Helsingin yliopisto, 2006)
  Lactic acid bacteria (LAB) are a heterogeneous group of gram-positive bacteria that produce lactic acid as their main end-product during sugar fermentation. Because the LAB are able to rapidly lower pH through acid formation and additionally produce many flavor compounds, they are commonly used in the food and feed industry. LAB are also attractive organisms for metabolic engineering because their energy metabolism is generally not connected to their biosynthetic activity. Therefore, their sugar metabolism can be engineered without substantial interference to the biosynthesis pathways. This engineering ability has increased the interest in and significance of LAB as novel hosts for the production of valuable metabolites. During the past decade, tools for genetic modification of LAB have also been developed and considerable advancements in metabolic engineering of LAB have been made. For example, metabolic engineering of the pyruvate metabolism of LAB has resulted in efficient production of diacetyl and L-alanine. In addition, important advances have been made in the metabolic engineering of more complex biosynthetic pathways leading to products such as exopolysaccharides and vitamin B. In this work, the main target was to modify the metabolism of LAB to produce industrially important compounds. Therefore, the first part of this work describes metabolic engineering to improve the production of mannitol, pyruvate and L-lactic acid in LAB. The second part describes isolation, cloning and characterization of genes encoding enzymes that are promising for the further development of genetically modified lactic acid bacteria. In the first part, either the ldhD and ldhL genes, or ldhD alone, were inactivated using gene replacement techniques from a Lactobacillus fermentum strain known to be an efficient mannitol producer. With these gene inactivations two L. fermentum mutant strains were constructed, which produce mannitol and either pure L-lactate or pyruvate in a single process. A successful improvement of mannitol production by Leuconostoc pseudomesenteroides was also achieved by using random mutagenization to decrease its fructokinase activity. This would diminish the leakage of fructose from mannitol synthesis to the catabolic sugar pathway. Furthermore, the gene encoding the fructokinase and its putative promoter region were characterized. The mannitol dehydrogenase (MDH) enzyme has a central role in producing mannitol from fructose in heterofermentative LAB. Therefore, in the second part of this work, the mannitol dehydrogenase gene (mdh) of Leuconostoc mesenteroides was isolated and overexpressed in E. coli to characterize its enzymatic properties. This was the first mdh gene characterized from heterofermentative LAB and it was later confirmed that mdh genes from this group of bacteria are clearly distinct from other bacterial mdh genes. Furthermore, we cloned a novel xylitol-4-dehydrogenase gene (xdh) of the gram-negative Pantoea ananatis. This is the first available sequence of a bacterial gene, which encodes an enzyme catalyzing the oxidation of xylitol to L-xylulose. This XDH enzyme offers an interesting opportunity to produce L-xylulose, for example, in recombinant LAB strains.
 • Kainu, Ville (Helsingin yliopisto, 2012)
  In this study we investigated the metabolism, i.e. remodeling and translocation, of the aminophospholipids phosphatidylserine (PS) and phosphatidylethanolamine (PE). A new method for introduction of exogenous PS and PE molecular species to cultured cells was developed, and combined with mass spectrometry it enabled more detailed follow-up of the metabolism of single molecular species than previously. We found that I) exogenous PS and PE molecular species can be efficiently introduced to cultured cells without compromising cell integrity, II) PS and PE molecular species are remodeled by several phospholipases displaying selectivity based on phopholipid head group and acyl chain composition, III) PS decarboxylase (PSD) and Kennedy pathways provide a different PE molecular species composition to the cellular PE pool. In addition, PE species produced by these pathways are translocated from the site of synthesis to other cell compartments depending on their acyl chain composition. The data obtained in the present study helps to understand cellular phospholipid metabolism in more depth. The data show that effective labeling of cultured cells by exogenous phospholipids does not compromise cell viability and may be used to disturb cellular phospholipid composition to study lipid homeostasis. Remodeling and translocation of PS and PE molecular species is highly selective. The developed method and mass- spectrometric techniques may be used in future studies to understand disturbances in lipid homeostasis for example in diabetes mellitus, thus opening doors to optional scientific approaches to study mechanisms behind pathologies related to lipid disturbances.
 • Relas, Heikki (Helsingin yliopisto, 2001)
 • Karppinen, Anneli (1998)
 • Kivimäki, Heli (1999)
 • Helavuori, Henna-Leena (2008)
  Arviointia käytetään monenlaisiin tehtäviin valtion hallinnossa: tukemaan päätöksentekoa, tarkastelemaan virastojen ja laitosten toimivuutta sekä projektien onnistumista. Arviointi on yhä merkittävämpi väline valtion hallinnossa ja sen rooli varmasti kasvaa yhä. Arviointijärjestelmien jäntevöittämistä korostetaan yhtenä hallinnon tehokkuuden ja toimivuuden parantamisen keinona. Arviointi nähdään mekanismina, jolla valvotaan, systematisoidaan ja arvotetaan hallinnon toimintoja sekä niiden tuloksia. Arviointi on prosessi, jossa määritellään asian hyvät puolet, arvo sekä arvon hyöty. Evaluaatiota tehdään mitä moninaisimpien syiden vuoksi. Jonkinlainen hyötynäkökulma korostuu kuitenkin aina siinä, miksi arviointia tehdään. Arvioinnille asetetut konkreettiset tavoitteet ja arviointiprosessin hyötynäkökulma tekevät siitä mielenkiintoisen tutkimuksen kohteen. Arviointien tutkiminen on metaevaluaatiota. On mielekästä tarkastella, toteutuvatko arvioinnille asetetut tavoitteet käytännössä vai onko kyse vain rutiininomaisesta selvitystyöstä, joka jää ilman jatkotoimenpiteitä. Paavo Lipposen toisen hallitus aloitti laaja-alaisen asuntopoliittisen arvioinnin. Kokonaisuus sisälsi ympäristöministeriön 2000-luvun alussa teettämiä arviointeja ministeriön omasta sekä sen hallinnon alaisen viraston, Valtion asuntorahaston toiminnasta. Tutkielmassa tarkastellaan metaevaluaation avulla, onko nähtävissä, että laaja-alainen asuntopoliittinen arviointiprosessi olisi vaikuttanut sen toteuttamisen jälkeen laadittuihin Matti Vanhasen ensimmäisen hallituksen hallitusohjelmaan sekä asuntopoliittiseen ohjelmaan. Parhaimmillaan arviointi tarjoaa välineen, jolla kuvataan toimenpiteiden tai ohjelmien toteutumista ja vaikutusta yhteiskuntaan. Näkökulma on erittäin tärkeä evaluaation lähtökohta. Silti on aina myös olemassa riski, että arvioinnista muodostuu päätöksenteosta täysin irrallinen ja raskas toimintamalli ilman minkäänlaista käytännön vaikutusta. Valtiovalta on sitoutunut perustuslain 19§ toteuttamaan sosiaalista ja hyvinvointia tukevaa asuntopolitiikkaa. Se on pääosin kansallista. Lisäksi asuntopolitiikka on aina ajankohtaista, sillä asuminen koskee kaikkia. Vaikka asuntopolitiikkaa toteutetaankin jo nyt erilaisten tuki- ja muiden toimintojen muodossa, on valtio kuitenkin yhä haastavien tehtävien edessä asuntopoliittisten kysymysten kohdalla kyetäkseen takaamaan perustuslain 19§ toteutumisen.
 • Metafora. 
  Saikkonen, Katri (1990)
 • Becker, Leena (1992)