Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12359-12378 of 25478
 • Virta, Sonja (Helsingin yliopisto, 2013)
  J. R. R. Tolkienin tuotannosta on tehty monia erilaisia adaptaatioita, mutta akateemisen Tolkien-tutkimuksen laajuudesta huolimatta Tolkien-parodioita ei ole juuri tutkittu. Toisaalta myöskään parodian kääntämisestä yleisesti ei ole teoriaa niinkään olemassa. Tässä tutkielmassa analysoidaan J. R. R. Tolkienin The Lord of the Rings -teoksen suomennoksessa Taru sormusten herrasta käytettyjä käännösstrategioita nimien osalta, sekä verrataan niitä Tolkienin teoksesta tehdyn The Bored of the Rings -parodian suomennoksessa Loru Sorbusten herrasta käytettyihin strategioihin. Koska parodioitavan tekstin täytyy olla tunnistettava myös parodian käännöksessä, ja täten alkuperäisteoksen käännöksellä on parodiaa käännettäessä erityinen asema, selvitetään tutkielmassa sitä, millainen vaikutus Sormusten herrassa käytetyillä nimien käännösstrategioilla on parodian käännöksessä käytettyihin strategioihin. Toisaalta kulttuurierot vaikuttavat erityisesti kyseessä olevan parodian tulkintaan ja täten myös siinä käytettyihin käännösstrategioihin aivan eri tavalla kuin alkuperäisteoksen kohdalla, eikä tätä vaikutusta voi nimienkään kääntämisessä ohittaa. Analyysia varten tutkielma vertailee ja yhdistää kolmen eri tutkijan eli Ritva Leppihalmeen, Jan Van Coillien ja Albert Péter Vermesin esittämiä strategioita nimien kääntämiselle. Parodian kääntämiseen liittyvän tutkimuksen puutteessa nämä käännösstrategiat on valittu edustamaan käsillä olevan teoksen eri puolia: strategioissa yhdistyvät niin alluusioiden eli kulttuuriviitteiden kääntäminen nimissä, nimien kääntäminen lastenkirjallisuudessa jota The Bored of the Rings nimien osalta tietyillä tavoin muistuttaa, vaikka ei lapsille olekaan suunnattu kuin nimien kääntäminen kaunokirjallisuudessa yleisemmin. Tutkimuksen tuloksista voidaan tulkita Sormusten herran nimien käännösstrategioilla olleen vaikutusta parodiassa käytettyihin strategioihin: vaikka eroavaisuudet eri käännösstrategioiden käytössä olivat suuria, oli tietyillä strategioilla myös vahvoja yhtäläisyyksiä tekstien välillä. Strategioista yhteys näkyi erityisesti nimen säilyttämisessä alkuperäismuodossaan sekä nimen sovittamisessa kohdekielen kirjoitusasuun, minkä voidaan tulkita liittyvän nimien tunnistettavuuteen parodian käännöksessä.
 • Sjöblom, Johnny Vilhelm (2008)
  Avhandlingen analyserar hur fem finländska tidningar porträtterar landet Tyskland. De analyserade tidningarna är Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Kauppalehti, Iltalehti och Suomen Kuvalehti. Materialet består av 486 antal artiklar och notiser, som har publicerats under en konstruerad vecka i augusti-september 2006 och en konstruerad vecka i januari-februari 2007. Avhandlingen består av en kvantitativ genomgång av hela materialet, samt en så kallad inramningsanalys, ”frame analysis” av, ur materialet slumpmässigt utvalda artiklar och notiser. I den kvalitativa analysen undersöks hur bra vissa hypotetiska bilder av Tyskland överensstämmer med den bild som kommer fram på tidningarnas sidor. Avhandlingen bygger på det faktum att det inte existerar en allt övergripande bild av landet Tyskland. I stället är målet att ta reda på vilka så kallade mindre omfattande bilder bidrar till helheten av Tyskland. I avhandlingen presenteras fem hypotetiska bilder, som samtidigt fungerar som grund för inramningsanalysen. Av de hypotetiska bilderna stämmer vissa mycket bra ihop med verkligheten på tidningarnas sidor. Det finns till exempel en stark närhetsaspekt i bevakningen av Tyskland i de analyserade tidningarna, trots att de direkta ekonomiska relationerna länderna emellan får förvånansvärt lite utrymme i de analyserade tidningarna. Förhållandet mellan Finland och Tyskland porträtteras också så gott som alltid som ett förhållande mellan liten och stor. Det är Finland som förlorar, om man inte här vårdar relationerna till Europas (ekonomiska) stormakt. I tiden ligger trots det en stolthet över att Tyskland i nuläget ser upp till många av Finlands bedrifter. Tyskland porträtteras också fortsättningsvis starkt utifrån sin mycket krångliga 1900-tals historia. I centrum av den historiska porträtteringen står det Tredje riket, medan Väst- och Östtyskland får rätt så lite utrymme under de analyserade perioderna. I uppdelningen mellan väst och öst, porträtteras Västtyskland som föregångaren till det nuvarande Tyskland, medan det tidigare Östtyskland får dras med bilder av arbetslöshet och nynazism.
 • Viljamaa-Dirks, S. (1990)
  Mesofiiliset aeromonakset ovat heterogeeninen ryhmä yleisesti ympäristössä, ennen kaikkea vesistöissä esiintyviä, gramnegatiivisia, oksidaasipositiivisia sauvabakteereita. Tällähetkellä ne voidaan jakaa liikkuviin lajeihin Aeromonas hydrophila,A.sobria, A.caviae (tai A.punctata tyyppi caviae), A. eucrenophila,A.veronii ja A. schubertii, sekä liikkumattomaan lajiin A. media.Lajimääritykset perustuvat biokemiallisten ominaisuuksien yhdistelmiin, joiden perusteella kanta voidaan sijoittaa todennäköiseen lajiin. Joidenkin lajien sisällä esiintyy DNA-hybridisaatioryhmiä, joita ei toistaiseksi voida erottaa toisistaan biokemiallisten ominaisuuksien perusteella. Aeromonakset on kauan tunnettu vaihtolämpöisten eläinten, erityisesti kalojen, taudinaiheuttajina. Kaloilla niiden aiheuttamat taudit liittyväterilaisiin stressitiloihin. Tasalämpöisten eläinten taudinaiheuttaJina mesofiilisiä aeromonaksia on kuvattu melko harvoin. Niitä on kuitenkin enenevässä määrin kuvattu humaanipatogeeneinä, mm. septikemioiden, haava-infektioiden ja gastro-enteriitin aiheuttajina. Niillä on useita ominaisuuksia, jotka voivat liittyä virulenssiin: toksisuus, adhesiivisuus, invasiivisuus ja pintaproteiinikerros (S-layer). Mesofiiliset aeromonakset tuottavat alpha- ja beta-hemolysiinejä, sekäsytotoonisia ja sytotoksisia enterotoksiineja. Erilaisia virulenssitekijöitä omaavia kantoja esiintyy yleisesti ympäristössä ja elintarvikkeissa. Mesofiilisten aeromonasten määräluonnonvesissä riippuu mm. veden ravinnerikkaudesta ja lämpötilasta. Niitä esiintyy myös vesijohtovedessä. Eläinperäisistäelintarvikkeista, mutta myös vihanneksista ja juureksista voidaan usein eristää mesofiilisiä aeromonaksia. Jääkaappisäilytys ei estä niiden kasvamista. Tunnetaan kuitenkin vain muutama mahdollisesti aeromonasten aiheuttama ruokamyrkytysepidemia. Mesofiilisten aeromonasten eristämiseen vedestä, elintarvikkeista tai ulosteesta on kehitetty useita selektiivisiä elatusaineita. Standardisoidutmenetelmät ja pitoisuuksien ohje-arvot kuitenkin puuttuvat.
 • Limnell, Tarja (Helsingin yliopisto, 2011)
  New chemical entities with unfavorable water solubility properties are continuously emerging in drug discovery. Without pharmaceutical manipulations inefficient concentrations of these drugs in the systemic circulation are probable. Typically, in order to be absorbed from the gastrointestinal tract, the drug has to be dissolved. Several methods have been developed to improve the dissolution of poorly soluble drugs. In this study, the applicability of different types of mesoporous (pore diameters between 2 and 50 nm) silicon- and silica-based materials as pharmaceutical carriers for poorly water soluble drugs was evaluated. Thermally oxidized and carbonized mesoporous silicon materials, ordered mesoporous silicas MCM-41 and SBA-15, and non-treated mesoporous silicon and silica gel were assessed in the experiments. The characteristic properties of these materials are the narrow pore diameters and the large surface areas up to over 900 m²/g. Loading of poorly water soluble drugs into these pores restricts their crystallization, and thus, improves drug dissolution from the materials as compared to the bulk drug molecules. In addition, the wide surface area provides possibilities for interactions between the loaded substance and the carrier particle, allowing the stabilization of the system. Ibuprofen, indomethacin and furosemide were selected as poorly soluble model drugs in this study. Their solubilities are strongly pH-dependent and the poorest (< 100 µg/ml) at low pH values. The pharmaceutical performance of the studied materials was evaluated by several methods. In this work, drug loading was performed successfully using rotavapor and fluid bed equipment in a larger scale and in a more efficient manner than with the commonly used immersion methods. It was shown that several carrier particle properties, in particular the pore diameter, affect the loading efficiency (typically ~25-40 w-%) and the release rate of the drug from the mesoporous carriers. A wide pore diameter provided easier loading and faster release of the drug. The ordering and length of the pores also affected the efficiency of the drug diffusion. However, these properties can also compensate the effects of each other. The surface treatment of porous silicon was important in stabilizing the system, as the non-treated mesoporous silicon was easily oxidized at room temperature. Different surface chemical treatments changed the hydrophilicity of the porous silicon materials and also the potential interactions between the loaded drug and the particle, which further affected the drug release properties. In all of the studies, it was demonstrated that loading into mesoporous silicon and silica materials improved the dissolution of the poorly soluble drugs as compared to the corresponding bulk compounds (e.g. after 30 min ~2-7 times more drug was dissolved depending on the materials). The release profile of the loaded substances remained similar also after 3 months of storage at 30°C/56% RH. The thermally carbonized mesoporous silicon did not compromise the Caco-2 monolayer integrity in the permeation studies and improved drug permeability was observed. The loaded mesoporous silica materials were also successfully compressed into tablets without compromising their characteristic structural and drug releasing properties. The results of this research indicated that mesoporous silicon/silica-based materials are promising materials to improve the dissolution of poorly water soluble drugs. Their feasibility in pharmaceutical laboratory scale processes was also confirmed in this thesis.
 • Partamies, Noora (Helsingin yliopisto, 2004)
 • Mäkinen, Jussi (2015)
  Species composition of a local habitat is a sample of regional species pool. Stress and disturbance define the environmental conditions and control the vegetation on the local scale. The variation of stress and disturbance inside a region control fluctuations in species richness and species composition. This thesis examines the effect of local stress and disturbance on the relationship between local and regional vascular plant species pools in arctic-alpine environment. The relationship is studied through beta-diversity, which measures the ratio of local and regional species richness. It tells how many times larger the regional species pool is compared to the local species pool. If stress, disturbance and biotic competition didn’t limit the species dispersal at the local scale, there would be the same species composition in every habitat and no variance in beta-diversity. Stress level is studied through soil temperature, moisture and pH. Stress variables determine the resource shortage, which limits the primary production and species richness. Earth surface processes (ESP) are a major disturbance in a low-productive environment. ESPs modify physical conditions of a habitat, destroy vegetation and change the availability of resources. Stress and disturbance are distributed by local topography, which is measured with a mesotopographical index. The research was carried out by analyzing an environmental data, which was sampled in Finnish Lapland in 2011–2013. The data consists of 21 research grids that hold together 3360 research plots. A research grid is considered a region for which regional species richness was computed based on its plots’ species pools. Beta-diversity was computed to every research plot as a ratio of regional and local species richness. The effect of environment on beta-diversity was studied through Spearman correlation coefficient and statistical modeling. Generalized linear models (GLM) were used to find out the best combination of stress variables in explaining the variation of beta-diversity and the change in explained variation after bringing ESPs in the model. The relational shares of stress and disturbance variables in explaining beta-diversity were studied with generalized boosted regression models (GBM). Beta-diversity is strongly distributed spatially by mesotopography. Local species richness increases and beta-diversity decreases when moving from a ridge through a slope to a valley. Mesotopography controls habitats’ stress level and ESPs distribution, which is why it has such a strong impact on vegetation. Other noteworthy controllers of beta-diversity are soil moisture, wind driven erosion, known as deflation and fluvial disturbance. Deflation and fluvial disturbance are more effective in controlling beta-diversity than stress variables. It was found that stress and disturbance affect beta-diversity both in positive and negative ways. Mesotopograhy divides the environment in different parts, where there are different controllers of local habitat and vegetation. In the valley there is fluvial disturbance which is related to productive habitat and low values in beta-diversity. Fluvial disturbance lowers stress level and competition which removes the species dispersal obstacles. A large share of regional species pool has dispersed in valleys. Deflation operates on the ridge where it erodes soil and raises stress level. This prevents many species from dispersing to ridges and in doing so raises the beta-diversity. There are no strong ESPs in the slope, for which beta-diversity is controlled by variable snow cover driven soil moisture. Moist habitats have higher species richness and lower beta-diversity than dry habitats. The absence of ESPs may increase competition between plant species. This research shows that the variance of beta-diversity is driven by the descending local species richness along mesotopographical index. Beta-diversity is controlled by ESPs which also are distributed by mesotopography. Stress is a minor driver of beta-diversity.
 • Mäki-Reinikka, Elsa (2013)
  The research focuses on the Saffron Revolution in Burma that occurred in 2007 and awoke the international community’s interest. The United Nations (UN), Amnesty International and Human Rights Watch all started reporting on human rights violations that were pursued by the State Peace and Development Council, SPDC, and the tatmadaw against the Buddhist monks and other peaceful protestors that gathered on the streets of the largest cities in Burma. The demands were for the respect for human rights, democracy and the release of Aung San Suu Kyi from house arrest. The research aims at analyzing how the messages from beyond the Saffron Revolution were spread to different audiences across the world in the form of metaphors and by the use of persuasion. The research also aims at opening up how the reports of the three organizations portray the different actors in Burma’s Saffron Revolution in 2007. The framework advances by firstly comparing the use of metaphors in the reports and discussing how the use of metaphors affects historical representation. Secondly, the use of persuasion in the reports is analyzed, by showing how persuasion is directed towards the different actors in the Saffron Revolution. The primary sources consisted of the reports published by the UN, Amnesty International and Human Rights Watch in August to December 2007. The interdisciplinary method used in the research combines the case study method, which in the field of history focuses on one event in history, and the comparative content analysis method. The theoretical literature focuses on the study of rhetoric, and in particular Kenneth Burke’s theory of persuasion and different theories on metaphors. One of the central findings of the research is that the UN, Amnesty International and Human Rights Watch radically differ in the use of war metaphors, which are not seen in the UN reports at all. All organizations use personification metaphors, metaphors for Savages, Victims and Saviors, and path metaphors. The second finding is that the use of persuasion also differs within the reports. Human Rights Watch does not direct recommendations towards the government and the tatmadaw, but instead focuses on the other actors that could possibly persuade the SPDC and the tatmadaw to end their human rights violations. The shaming technique, ideological persuasion and the socialization into the international community are also methods of persuasion that are noticeable in the reports. The conclusion is that the reports do not always represent the actors equally, but place the emphasis on the victims and saviors of the Saffron Revolution. The voice of the military regime is not heard, with a few exceptions of the Government’s official English government newspaper, the New Light of Myanmar, being mentioned and quoted in the reports. This creates a hierarchical situation between the different actors, which is not in line with the aims of the organizations, which fight for equality in the human rights arena.
 • Herdin, Kai (1999)
  Tutkielmassa hahmotellaan länsimaisissa yhteiskunnissa esiintyviä perusdiskursseja. Perusdiskurssit kuvaavat ihmisen asenteita todellisuuteen ja ne ilmenevät teksteissä. Viitekehyksenä käytetään kriittistä diskurssianalyysia. Lähtökohtana on L. Van Poecken esittämä neljän perusdiskurssin malli, joka on johdettu A. J. Greimas'n semioottisesta nelikentästä sekä J. Lacanin psykoanalyyttisesta semiotiikasta. Kontekstia laajennetaan eksistenssifilosofiaan, jolloin perusdiskursseja löydetään kuusi. Ne ovat mestarillinen, hysteerinen, fundamentalistinen, narsistinen, neutraali ja analyyttinen diskurssi. Neljä ensimmäistä kuvaa äärimmäistä suhtautumista todellisuuteen. Ne ovat samalla äärimmäisten yhteiskuntamuotojen ilmentymiä. Kaksi jälkimmäistä tasapainottelee yhteiskunnassa siten, että neutraali diskurssi on passivoiva ja analyyttinen diskurssi aktivoiva ja kriittinen. Mallin mukaan äärimmäiset perusdiskurssit esiintyvät aina pareittain. Tällöin toinen diskurssi edustaa oppositiota. Näin yhteiskunta pyrkii tasapainottamaan itseään muutosprosesseissa. Neutraalia diskurssia tarvitaan puolestaan tiedonvälitykseen ja analyyttistä diskurssia yhteiskunnan katalysaattoriksi. Tutkielmassa kehitetään myös metodia, jonka avulla perusdiskursseja voidaan tunnistaa yhteiskunnallisesti relevanteista teksteistä. Tällaisia ovat esimerkkiaineiston tekstit, jotka koostuvat mm. eduskunnassa pidetyistä puheista, lehtikirjoituksista ja televisiojutuista. Mallin avulla voidaan analysoida yhteiskunnan muutosprosesseja ja liikkeen suuntaa. Samalla pystytään paljastamaan yhteiskunnan piilorakenteita ja niissä ilmenevää vallan käyttöä.
 • Pekkala, Terho (2008)
  Mestari – Kisälli-projekti oli kainuulainen erityistyöpajahanke, joka toteutettiin vuosina 1999- 2001. Tämä pro gradu -tutkielma on osa laajempaa hankkeen arviointitutkimusta (Heikkinen ym. 2000) Tutkimustehtävänä oli arvioida Mestari – Kisälli -projektin toimintaa osallistujien kokemusten kautta. Tutkimuskysymyksinä olivat: 1. Millaisia ovat osallistujien arviot ja kokemukset projektin toiminnasta ja sen vaikutuksista? 2. Millaiseksi mestarit ja kisällit arvioivat yhteistoimintaansa ja keskinäistä suhdettaan? Tutkimusaineisto koostuu projektin ensimmäisen toimintavuoden osallistujien alku- ja loppuhaastattelu- sekä kyselyaineistosta. Tutkimusmenetelmänä on käytetty sekä strukturoitua haastattelua että kyselyjä. Aineiston perusteella voidaan todeta, että hanke on onnistunut keskeisessä tavoitteessa myönteisemmän kehityssuunnan aloittamiseksi nuorten elämän tukemiseksi. Aineistossa projektin vaikuttavuus havainnollistuu lähinnä osallistujien subjektiivisten kokemusten ja tuntemusten kautta. Nuorten koettu elämänhallinta on kohonnut projektin aikana. Mestareista suurin osa arvioi hankkeen vahvistaneen heidän itseluottamustaan. Nuorten työllistymisarvioiden osalta on ambivalenttia tulkintaa, yhtäältä projektin vaikutus koettiin vahvistavana, toisaalta tulevan työllistymisen mahdollisuuksien arviot olivat heikentyneet hankkeen aikana. Kisällien itsensä ilmaisemat muutokset projektin aikana tukevat päätelmää elämän asioiden ”liikahduksista”. Projektin vaikuttavuus ei johda niinkään nuorten lineaariseen koulutuspolkuun (koulutukseen ja työhön), vaan vahvistaa ennen kaikkea sisäisen elämänhallinnan epävarmuuden vähentymistä (mm. elämän sisältö ja järjestys, sosiaaliset suhteet) sekä lisääntyvää realismia ulkoisen elämänhallinnan (työn saanti) suhteen. Hankkeessa toteutettu työparimenetelmä on aineiston tulosten valossa ollut onnistunut ja siihen yhdistyy positiivisia merkityksiä niin mestarin roolin kuin yhteistyön käytännön toimivuuden osalta. Sekä mestarit että kisällit ovat vahvistaneet käsitykset mallin toimivuudesta ja mielekkyydestä yhdistää kaksi sukupolvea työskentelemään yhdessä. Mestarien arviot nuorista ja kisällien arviot mestareista osoittavat, että suhde on ollut monille merkityksellinen. Kuitenkin on kriittisesti todettava, ettei tällaisen työpajajakson tai interventiomallin vaikutusten pysyvyyttä pystytä tämän aineiston perusteella toteamaan. Työpajojen tai projektien merkitykseksi jää väliintulo, jota seuraavien - pidempiaikaisten toimien, kuten tuetun työllistymisen tai räätälöidyn koulutusmallien - menetelmien kanssa on jatkettava. Tutkimuksen teoreettisena taustana ja keskeisinä lähteinä on käytetty kirjallisuutta syrjäytymiseen ja elämänhallintaan sekä syrjäytyneiden nuorten interventioihin liittyen: - Piri, M. ym. (1998). Nuotti ohjaukseen. Nuoret työelämän kynnyksellä. - Nurmi, J-E. ym (1992). Epäonnistumisen psykologiaa - syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kiinnostukset ja ajattelutavat. - Lämsä, A- L. (1999). Nuorten elämänpiirit syrjäytymisen ja selviytymisen näyttämönä. - Kuoppala, M. & Virtanen, P. (2000b). Innovatiiviset työpajat. - Heikkinen, M. ym.(2000). Etsijänuoria, mestareita ja kisällejä.
 • Mäkelä, Kalle (Helsingin yliopisto, 2015)
  Aims: My main problems of research are: How neoliberalism is producing obediant citizens through special pedagogy? How discourse of exclusion as a apparatus power and a result of collective mentality of governing strengthens the hegemony of neoliberalism and special pedagogy? How special pedagogy as a tool of neoliberalism produces social exclusion and inequality? The aim of my study was to find out, in a foucauldian way, with the help of the speech of special pedagogists, how discourse of special pedagogy as a tool of our neoliberalistic state, produces inequality, social exclusion and obedient citizens. The structure of my study consisted on special pedagogy, theory of Foucault, neoliberalism, empirical material and the phenomenon called social exclusion which encompassed also the thematic interwiews of teachers. These forementioned five elements were interacting with each other in the analysis producing new knowledge about action of discourses in our society. Methods: With digital recorder I interwiewed five special pedagogists by halfstructural method. My theme was social exclusion in our society. After written down the interwiews I analyzed the texts with the help of foucauldian theoretical concepts. In this way I was able to deconstruct different discourses and ”naturalities”. In the field of qualatative methods my method of research represented the foucauldian way of analyzing the empirical material. In this manner the producers of the speeches were seen as representatives of certain discourse. Those producers of speeches were seen, in turn, as producing and reproducing certain kind of discourse and discoursive talk. Results and conclusions: Analysis of the material engendered following results; special pedagogy produced, pathologized, normalized and categorized its objects as obediant and vulnerable monolithic subjects which were to be stored as socially excluded proletarian labour force for our neoliberalistic nationstate. Medicalization, therapization, and psy-sciences as products of neoliberalism were addressing individual ”liberties”. Together with the discourse of special pedagogy they created inequality and social exclusion. This was made possible by making people to believe in their individual and ”innerborn” qualities instead of seeing the changing and dynamical structures of our neoliberalistic society which produce and reproduce injustice.
 • Makkonen, Seija (2014)
  There has been demand for enhancing organic production in the dairy. Organic milk is the most popular organic product at the market in Finland. Bovine milk has many valuable nutritious ingredients; protein, fatty acids and vitamins. Still, there are also some nutrients in the milk, which are considered harmful for human health. Milk contains medium chain saturated fatty acids (SFA), which are suspected to increase the risk of cardiovascular dis-eases, obesity and type-2-diabetes in human. The omega-6 fatty acids are appropriated to increase the risk of some cancers. Organic cows have to graze during the grazing season according to the rules of organic production. Grazing increases the content of multiunsaturated fatty acids (MUFA) in the milk and at the same time decreases the amount of SFA. Grazing enhances the vitamin content of the milk from organic cows according to some previous studies. The cows in the conventional production have higher milk yields than cows in the organic production. The aim of the study was to examine if there are some differences in the composition of cow`s milk between organic and conventional production. The study used meta-analysis, a method which uses all the available results from the previous peer reviewed studies. There were small differences between organic milk and conventional milk. Organic milk contained more alfalinoleic acid, conjugated linolic acids, polyunsaturated fatty acids and omega fatty acids than conventional milk. The ratio of omega-3 to omega-6 fatty acids was greater in organic milk than in conventional milk, which is regarded healthier for hu-mans. On the contrary the content of linoleic acid was greater in organic milk than in con-ventional milk. No difference in the vitamin content was observed. The milk yield per cow was about 3 kg d-1 greater in conventional production than in organic production.
 • Blomqvist, Laura (2010)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää muurahaishapon vaikutuksia säilörehun käymislaatuun käyttäen hyödyksi aikaisemmin tehtyjä ja julkaistuja tutkimuksia. Kun aineistoa kerätään monesta eri lähteestä ja analysoidaan käyttäen tilastollisia ohjelmia, kutsutaan tapaa meta-analyysiksi. Jos monesta lähteestä kerätyn aineiston analyysissä ei huomioida kokeen vaikutusta, tulee ennusteista harhaisia. Mixed model proseduurissa otetaan huomioon sekä kiinteät että satunnaiset tekijät ja aineisto analysoidaan käyttäen tehokkaita tietokoneohjelmia. Aineistona käytettiin tieteellisten sarjojen julkaisuja, joita oli 42 sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) tutkimusraportteja, joita oli 20. Aineisto jaettiin kolmeen osa-aineistoon. Luokittelevana tekijänä käytettiin raaka-aineen vesiliukoisten hiilihydraattien (sokerit) pitoisuutta tuoreessa kasvimateriaalissa. Ensimmäisessä luokassa (SOK1) säilörehun raaka-aine sisälsi sokeria alle 15 g/kg (tuoreessa materiaalissa), jolloin sen katsotaan olevan vaikeasti säilöttävä. Toisen luokan (SOK2) raaka-aine sisälsi sokeria 15–30 g/kg ja tällöin se on kohtalaisen vaikeasti säilöttävä. Kolmas luokka (SOK3) sisälsi sokeria yli 30 g/kg ja tällöin se on helppo säilöä. Aineisto luokiteltiin lisäksi neljään luokkaan säilöntäaineen perusteella, jotka olivat muurahaishappo, muurahaishappo ja lisäaine, maitohappobakteerit sekä maitohappobakteerit ja lisäaine. Lisäksi mukana oli ilman säilöntäainetta tehty säilörehu eli painorehu. Ensin analysoitiin pelkän muurahaishapon vaikutus säilörehun käymislaatuun verrattuna painorehuun. Tästä aineistosta analysoitiin myös muurahaishapon annostustason vaikutus viiteen käymisparametriin. Lisäksi koko aineistosta analysoitiin kaikkien happopohjaisten ja biologisten säilöntäaineiden vaikutus säilörehun käymislaatuun. Muurahaishapolla käsitellyt rehut olivat laadultaan hyviä jokaisessa sokeriluokassa. Muurahaishapposäilötyissä rehuissa pH-arvo oli kaikissa sokeriluokissa riittävän pieni, sokeripitoisuus oli kohtalainen ja samoin maitohapon pitoisuus. Lisäksi proteiinien liiallinen hajoaminen oli estynyt, mihin viittaa pienet ammoniumtypen pitoisuudet kaikissa rehuissa (alle 60 g/kg N). Muurahaishapon annostustaso vaikutti myös selvästi säilöntätuloksiin. Annostustason nostaminen alensi pH:ta muissa paitsi kohtalaisesti sokeria sisältävässä luokassa. Annostustason nosto myös pienensi maito- ja etikkahapon ja ammoniumtypen pitoisuutta, kun taas jäännössokerin pitoisuus lisääntyi. Maitohappobakteereja sisältävät säilöntäaineet eivät saaneet aikaan laadultaan yhtä hyvää säilörehua kuin happopohjaiset säilöntäaineet, kun raaka-aineen sokeripitoisuus oli pieni. Myös painorehu oli huonoa pH:n ollessa korkea ja etenkin korkeat ammoniumtypen ja voihapon pitoisuudet viittaavat siihen, että osassa painorehuista oli tapahtunut virhekäymistä. Kun sokeripitoisuus raaka-aineessa oli kohtalainen tai suuri, saivat myös biologiset säilöntäaineet aikaan laadultaan hyvää säilörehua. Tutkimuksessa kävi hyvin ilmi ero happosäilöntäaineella säilötyn, -rajoittuneesti käyneen ja maitohappokäyneen säilörehun välillä. Paljon sokeria sisältävässä raaka-aineessa pH ja jäännössokerin pitoisuus säilörehussa olivat suurempia ja vastaavasti maitohappopitoisuus pienempi muurahaishappoa käytettäessä verrattuna pelkkään maitohappobakteeriin. Tuloksista käy ilmi, että raaka-aineen sokeripitoisuus vaikutti eri säilöntäaineiden säilöntätuloksiin. Sokeripitoisuuden lisäksi ero kuiva-ainepitoisuudessa vaikutti osaltaan sokeriluokkien käymislaatuun. Muurahaishapon positiivinen vaikutus rehun laatuun oli selvin, kun raaka-aineen sokeripitoisuus oli pieni, mutta se sai myös suuremmissa sokeripitoisuuksissa aikaan tasaisen laadukasta säilörehua. Myös muurahaishapon annostustason kasvattaminen vaikutti positiivisesti rehun laatuun.
 • Ikäheimo, Salla (Helsingin yliopisto, 2015)
  Syrjäytymisen kustannuksista esitetyt arviot perustuvat usein skenaarioihin, joihin sisältyy paljon oletuksia. Yleisessä keskustelussa syrjäytymisen kustannukset supistuvat usein koskemaan pelkästään työttömyyden yhteiskunnallisia kustannuksia ja syrjäytymiseen liittyvät muut ongelmat ja niihin liittyvät kustannukset jäävät laskelmien ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa kerättiin kansainvälistä ja kotimaista kirjallisuutta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteiskunnallisista kustannuksista noudattaen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen hakuperiaatteita. Valittujen tutkimusten tuli olla seurantatutkimuksia ja niissä tuli olla laskettu kustannuksia syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Vaatimuksena oli, että tutkimusjoukolla oli aikaisemman tutkimuksen perusteella kohonnut riski syrjäytyä tai tutkimushenkilöillä oli tunnistettavissa syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Yhtään suoraan syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää seurantatutkimusta ei löytynyt, mutta mukaan valikoitui 23 tutkimusta, joissa tutkittiin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kustannuksia. Valitun kirjallisuuden laatua arvioitiin ja tutkimusten sisältämistä kustannuksista muodostettiin synteesi. Valittu kirjallisuus jaoteltiin syrjäytymisen prosessia mukaillen käyttäytymisongelmiin, ongelmiin koulunkäynnissä, mielenterveysongelmiin, päihdeongelmiin ja rikollisuuteen. Kirjallisuudessa esitetyt kustannukset luokiteltiin ja kustannuksista muodostettiin synteesi kustannustyypeittäin. Kustannukset jakautuvat hyvin epätasaisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten välillä ja hyvin pieni osa nuorista kerryttää suuren osan kustannuksista. Ongelmien kasaantuminen lisää kustannuksia entisestään samoille henkilöille. Vain harvassa tutkimuksessa oli käytetty tarkoin kaltaistettu vertailuryhmää, vaikka tutkimuksissa tunnistettiinkin muiden tekijöiden vaikutukset kustannuksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää kirjallisuutta on vähän ja ne eivät noudata tutkimuksellisesti oikeita periaatteita, vaan ovat karkeita arvioita. Syrjäytymisen kustannuksista tulisi tuottaa jatkossa monipuolisempaa tutkimusta, joka perustuu seurantaan. Kustannuksia tulisi vertailla myös niihin, joilla syrjäytymisvaara on suuri, mutta jotka eivät syrjäydy.
 • Ikäheimo, Salla (2015)
  Syrjäytymisen kustannuksista esitetyt arviot perustuvat usein skenaarioihin, joihin sisältyy paljon oletuksia. Yleisessä keskustelussa syrjäytymisen kustannukset supistuvat usein koskemaan pelkästään työttömyyden yhteiskunnallisia kustannuksia ja syrjäytymiseen liittyvät muut ongelmat ja niihin liittyvät kustannukset jäävät laskelmien ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa kerättiin kansainvälistä ja kotimaista kirjallisuutta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteiskunnallisista kustannuksista noudattaen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen hakuperiaatteita. Valittujen tutkimusten tuli olla seurantatutkimuksia ja niissä tuli olla laskettu kustannuksia syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Vaatimuksena oli, että tutkimusjoukolla oli aikaisemman tutkimuksen perusteella kohonnut riski syrjäytyä tai tutkimushenkilöillä oli tunnistettavissa syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Yhtään suoraan syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää seurantatutkimusta ei löytynyt, mutta mukaan valikoitui 23 tutkimusta, joissa tutkittiin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kustannuksia. Valitun kirjallisuuden laatua arvioitiin ja tutkimusten sisältämistä kustannuksista muodostettiin synteesi. Valittu kirjallisuus jaoteltiin syrjäytymisen prosessia mukaillen käyttäytymisongelmiin, ongelmiin koulunkäynnissä, mielenterveysongelmiin, päihdeongelmiin ja rikollisuuteen. Kirjallisuudessa esitetyt kustannukset luokiteltiin ja kustannuksista muodostettiin synteesi kustannustyypeittäin. Kustannukset jakautuvat hyvin epätasaisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten välillä ja hyvin pieni osa nuorista kerryttää suuren osan kustannuksista. Ongelmien kasaantuminen lisää kustannuksia entisestään samoille henkilöille. Vain harvassa tutkimuksessa oli käytetty tarkoin kaltaistettu vertailuryhmää, vaikka tutkimuksissa tunnistettiinkin muiden tekijöiden vaikutukset kustannuksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää kirjallisuutta on vähän ja ne eivät noudata tutkimuksellisesti oikeita periaatteita, vaan ovat karkeita arvioita. Syrjäytymisen kustannuksista tulisi tuottaa jatkossa monipuolisempaa tutkimusta, joka perustuu seurantaan. Kustannuksia tulisi vertailla myös niihin, joilla syrjäytymisvaara on suuri, mutta jotka eivät syrjäydy.
 • Hietala, Pauliina (2012)
  Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia vähentää naudanlihantuotannosta aiheutuvia metaanipäästöjä residuaalisen syönnin jalostusvalinnan avulla. Nautojen rehun hyväksikäyttökyvyn jalostusvalinta mallinnettiin suomalaisessa herefordpopulaatiossa lisäämällä residuaalinen syönti nykyiseen lihakarjan jalostustavoitteeseen. Populaation jalostusrakenne mallinnettiin ZPLAN-ohjelmalla. Nautojen metaanipäästöjen vähenemisen estimoinnissa käytettiin aineistoa, joka perustui suomalaisiin ruokintasuosituksiin sekä suomalaiseen lihakarjan kasvatuskokeeseen. Lihakarjalla jalostettavissa ominaisuuksissa suurin vuosittainen perinnöllinen edistyminen saavutettiin vuodenpainossa ja vieroituspainossa. Residuaalisen syönnin testiasematulosten kautta jalostettujen emolehmien ja kasvavien nautojen residuaalisen syönnin perinnöllinen muutos oli vähäistä. Nautojen vuosittainen perinnöllisen tason muutos oli eitoivottua syntymäpainossa ja emo-ominaisuuksissa. Karjakohtaiset nautojen ruuansulatuksesta aiheutuvat metaanipäästöt olivat 4,93 tonnia vuodessa karjakoon ollessa 35 emolehmää. Rehun hyväksikäytön tehostumisen seurauksena karjakohtaiset metaanipäästöt vähenivät 10,24 kg vuodessa. Yhden valintakierroksen aikaansaama nautojen rehun hyväksikäytön tehostuminen vähensi 25 vuoden tarkastelujaksolla metaanipäästöjä 192,96 kg karjaa kohti. Nautojen yhdestä valintakierroksesta seuranneella lihakarjan metaanipäästöjen vähenemisellä ei ollut merkittävää vaikutusta 25 vuoden tarkastelujakson metaanipäästöihin. Residuaalisen syönnin jatkuvalla jalostusvalinnalla nautojen metaanipäästöjen vuotuinen väheneminen on kuitenkin kumulatiivista, joten ominaisuuden pitkäjänteisellä jalostustyöllä voidaan vaikuttaa merkittävästi lihakarjasta aiheutuviin metaanipäästöihin. Tulevaisuudessa lihakarjan jalostuksella on mahdollisesti entistä suurempi merkitys naudanlihantuotannon ympäristötehokkuutta kehitettäessä, mikäli Suomen naudanlihantuotanto perustuu nykyistä enemmän emolehmätuotantoon.
 • Kurki, Eveliina (Helsingin yliopisto, 2013)
  Obesity, an epidemic problem in the world, is associated with higher mortality and increase in the risk of diabetes, cardiovascular diseases, and certain forms of cancer. Calorie restriction (CR) with adequate nutrition is the most effective method to induce weight loss, though compliance with low-caloric diets is often poor among obese individuals. Compounds capable of mimicking the effects of CR therefore hold great promise as novel anti-obesity drugs. The main aim of the present study was to investigate the molecular and signaling pathways mediating the effects of CR with special emphasis on the sirtuin, AMPK and mTOR pathways. As data from recent clinical and experimental studies suggest, milk-derived whey proteins could enhance the anti-obesity effects of CR by yet unknown mechanisms, the study also aimed to clarify the anti-obesity effects of whey proteins and their mechanisms of action. High-fat diet induced C57Bl/6J mice were used as a model of experimental obesity. The metabolic effects of dietary regimens were examined by daily recording of food and energy intake, body weight monitoring three times weekly, in vivo calorimetry, and analysis of body fat percentage and lean body mass by dual-energy X-ray. The cellular effects were investigated by immunohistochemistry, Western blot and qRT-PCR analyses, as well as by protein arrays and microarray genechips. CR (energy intake 70% of ad libitum intake) protected against obesity and fatty liver, induced physical activity and ameliorated adipose tissue inflammation. These effects were associated with an increased SIRT1 expression in the liver and skeletal muscle as well as the SIRT3 expression in the liver, skeletal muscle and adipose tissue. CR also increased the SIRT4 expression in the skeletal muscle. In contrast, the SIRT1 activating compound resveratrol did not prevent obesity although it partially prevented fatty liver and modestly increased skeletal muscle SIRT1 and SIRT4 expressions. CR exerted distinct effects on adipose tissue cytokine and angiogenesis profiles in obese and lean mice. Obesity induced cytokine and angiogenesis-related protein expressions, and these changes were largely ameliorated by CR, while in lean mice, CR increased the expression of several cytokines and angiogenesis-related proteins. High-calcium whey protein (WPI) and α-lactalbumin diets enhanced the anti-obesity effects of CR. These diets produced marked alteration in the skeletal muscle gene expression profile compared to the casein diet, with the Wnt signaling being the most highly altered pathway. Unlike casein, WPI and α-lactalbumin diets induced SIRT3 protein expressions in muscle and decreased the Aldh1a7, Fasn, leptin, Nr4a3 and Scd1 mRNA expressions, indicating alterations in lipid and fatty acid metabolism. A novel WPI rich in lactoperoxidase, lactoferrin, growth factors and immunoglobulins dose-dependently enhanced weight loss during CR, prevented weight re-gain and protected against fatty liver formation during the ad libitum phase. WPI increased hepatic SIRT3 expressions more than casein and decreased hepatic S6 ribosomal protein phosphorylation, suggesting inhibition of the mTOR pathway. In conclusion, the present study showed that CR increases the expression of sirtuins, in particular SIRT3, in metabolically important tissues suggesting their central role as mediators of the metabolic and cellular effects of CR. The present study also provides evidence that CR ameliorates obesity-induced cytokine and angiogenesis protein overexpression in adipose tissue. Finally, the present study underlined that whey protein-based diets enhance the anti-obesity effects of CR via mechanisms linked to sirtuins and altered skeletal muscle gene expression profile.
 • Tuuri, Anna (Helsingin yliopisto, 2014)
  Hypertension is a common medical problem encountered during pregnancy. New-onset hypertension, pregnancy-induced hypertension (PIH) with (pre-eclampsia) or without proteinuria develops in previously normotensive women. PIH has been found to be a state of insulin resistance and sympathetic over-activity. Angiopoietin-like protein 6 (Angptl6) and adipocyte fatty acid-binding protein 4 (FABP4) seem to be insulin-sensitivity regulators and they could serve as insulin sensitivity biomarkers before and during complicated pregnancy. This study consists of five sub-studies with four different study populations. In the first and second prospective observational studies there were 72 relatively overweight (BMI more or as much as 24 kg/m2) nulliparous women. In the study we assessed at 24 and/or 32 weeks of gestation predictive parameters associated with subsequent pre-eclampsia. Insulin sensitivity was assessed via the Matsuda insulin sensitivity index (ISI) and by way of homeostatic model assessment of insulin resistance (HOMA-IR). Maternal serum levels of FABP4, high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP), androgens, and plasma noradrenaline levels were determined. In a subgroup of 47 women, serum concentrations of Angptl6 were quantified. In the third study blood pressure was measured in different body positions and sympathetic activity was assessed by way of noradrenaline and adrenaline levels for 36 women. In the fourth study diurnal blood glucose profiles were assessed in 178 women with gestational diabetes mellitus (GDM). In the fifth study, 37 women with a history of pre-eclamptic or with prior normotensive first pregnancies were studied 23 24 years after delivery. Insulin sensitivity was assessed via the Matsuda whole-body ISI and serum concentrations of androgens were assessed. Relatively overweight women who subsequently developed PIH had no evidence of insulin resistance, hyperandrogenism or inflammation at 24 or 32 weeks of gestation compared with those who remained normotensive (I). At 24 weeks of gestation, serum FABP4 concentrations and SBP after 10 minutes standing in an orthostatic test were associated with the subsequent development of PIH (I). Serum Angptl6 levels in the second trimester of pregnancy were higher in women who subsequently developed PIH (II). In pre-eclampsia plasma noradrenaline levels were elevated (III). The rise in noradrenaline levels could already be seen at 32 weeks of gestation in women with subsequent PIH, at least in relatively overweight women (I). In diurnal glucose profiles there was a greater increase in blood glucose from 4 am to 8 am in women with GDM and chronic hypertension compared with women who remained normotensive (IV). At climacteric age, women with prior pre-eclampsia did not present with an increased incidence of metabolic syndrome, altered insulin resistance or hyperandrogenism (V). The present work supports the presence of sympathetic over-activity in hypertensive pregnancy. It is suggested that two regulators of insulin sensitivity, Angptl6 and FABP4, may have potential roles in the development of PIH.
 • Shi, Jin (Helsingin yliopisto, 2014)
  Milk proteins which make up 3.5% of the bovine milk are classified into casein and whey proteins. A high intake of milk proteins, especially whey proteins, has been shown to exert the beneficial effects on obesity and obesity related diseases in both humans and animals via unknown mechanisms. The aim of the present study was to investigate the potential of different whey proteins, i.e. whey protein isolate (WPI), alpha-lactalbumin (α-lac), lactoferrin (LF) and microfiltered native whey (MFNW), and their mechanisms of actions to prevent and treat diet-induced obesity and its consequences in C57Bl/6J mice. In the present study, all of the tested whey proteins were given as the only protein source in high-fat diets with a constant protein (18 % of the energy): carbohydrate (21 % of the energy): fat (61 % of the energy) ratio. We used weekly body weight measurements, daily food intake monitoring, apparent fat digestibility, dual-energy X-ray absorptiometry, oral glucose tolerance test, monitoring of fat pad weights, as well as biochemical measurements in order to assess the metabolic effects of whey proteins. Compared to casein, WPI (rich in lactoperoxidase, LF, growth factors and immunoglobulins) and LF accelerated weight and fat loss under energy restriction, and inhibited weight and fat regain during the ad libitum feeding after energy restriction without interfering with energy intake or apparent fat digestibility in C57Bl/6J mice. Both WPI and LF ameliorated fatty liver formation, and exerted beneficial effects on glucose tolerance under high-fat-feeding. The beneficial effects of WPI occurred in a dose-dependent manner. In addition, LF reduced the adipose tissue inflammation after weight regain, a property not shared with WPI. The further biochemical analysis indicated that these effects of both WPI and LF are mediated, at least partly, via the inhibition of mTOR nutrient sensing pathway and the activation of SIRT3 in the liver. Alpha-lac has been reported as one of the most effective whey protein fractions for accelerating weight and fat loss during energy restriction in the same mouse model. It was observed that the effects of α-lac on body weight and fat under energy restriction could be reproduced by supplying an amino acid mixture with an identical amino acid profile, which indicates that the anti-obesity effects of α-lac were mainly mediated by its individual amino acid composition. The MFNW produced by polymeric membranes using novel microfiltration technology, prevented weight gain and fat accumulation without interfering with energy intake or glucose homeostasis during ad libitum high-fat-feeding. The findings also suggest that the beneficial effects of MFNW are largely due to its rich α-lac content. In summary, the intake of whey proteins exerts anti-obesity effects in C57Bl/6J mice during high-fat-feeding. WPI and LF enhance weight loss, prevent weight regain and ameliorate obesity induced fatty liver formation. The anti-obesity effects of WPI are attributable, to a large extent, to its LF content. The anti-obesity effects of α-lac are mainly due to its amino acid composition. The observed beneficial effects of MFNW point to a possible method to generate whey proteins with high bioactive value on a large scale.
 • Aarnikunnas, Johannes Sakari (Helsingin yliopisto, 2006)
  Lactic acid bacteria (LAB) are a heterogeneous group of gram-positive bacteria that produce lactic acid as their main end-product during sugar fermentation. Because the LAB are able to rapidly lower pH through acid formation and additionally produce many flavor compounds, they are commonly used in the food and feed industry. LAB are also attractive organisms for metabolic engineering because their energy metabolism is generally not connected to their biosynthetic activity. Therefore, their sugar metabolism can be engineered without substantial interference to the biosynthesis pathways. This engineering ability has increased the interest in and significance of LAB as novel hosts for the production of valuable metabolites. During the past decade, tools for genetic modification of LAB have also been developed and considerable advancements in metabolic engineering of LAB have been made. For example, metabolic engineering of the pyruvate metabolism of LAB has resulted in efficient production of diacetyl and L-alanine. In addition, important advances have been made in the metabolic engineering of more complex biosynthetic pathways leading to products such as exopolysaccharides and vitamin B. In this work, the main target was to modify the metabolism of LAB to produce industrially important compounds. Therefore, the first part of this work describes metabolic engineering to improve the production of mannitol, pyruvate and L-lactic acid in LAB. The second part describes isolation, cloning and characterization of genes encoding enzymes that are promising for the further development of genetically modified lactic acid bacteria. In the first part, either the ldhD and ldhL genes, or ldhD alone, were inactivated using gene replacement techniques from a Lactobacillus fermentum strain known to be an efficient mannitol producer. With these gene inactivations two L. fermentum mutant strains were constructed, which produce mannitol and either pure L-lactate or pyruvate in a single process. A successful improvement of mannitol production by Leuconostoc pseudomesenteroides was also achieved by using random mutagenization to decrease its fructokinase activity. This would diminish the leakage of fructose from mannitol synthesis to the catabolic sugar pathway. Furthermore, the gene encoding the fructokinase and its putative promoter region were characterized. The mannitol dehydrogenase (MDH) enzyme has a central role in producing mannitol from fructose in heterofermentative LAB. Therefore, in the second part of this work, the mannitol dehydrogenase gene (mdh) of Leuconostoc mesenteroides was isolated and overexpressed in E. coli to characterize its enzymatic properties. This was the first mdh gene characterized from heterofermentative LAB and it was later confirmed that mdh genes from this group of bacteria are clearly distinct from other bacterial mdh genes. Furthermore, we cloned a novel xylitol-4-dehydrogenase gene (xdh) of the gram-negative Pantoea ananatis. This is the first available sequence of a bacterial gene, which encodes an enzyme catalyzing the oxidation of xylitol to L-xylulose. This XDH enzyme offers an interesting opportunity to produce L-xylulose, for example, in recombinant LAB strains.