Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 13161-13180 of 24327
 • Rahkonen, Petri (Helsingin yliopisto, 2014)
  Despite advancements in neonatal intensive care and increased survival of infants born extremely preterm, many of them still develop with motor, sensory, cognitive, and behavioral impairments. Predicting adverse neurodevelopmental outcome as early as possible is a challenge in neonatology. Structural neuroimaging methods partly fail to detect milder brain abnormalities that may interfere with later developmental outcome, and neurological assessment is more unreliable in the neonatal period than in childhood. Thus, additional methods are needed for earlier and more accurate recognition of extremely preterm infants with adverse neurodevelopmental outcome. The first purpose of this study was to assess the value of measuring higher cortical function by neurophysiological methods in predicting outcome of infants born extremely preterm. Second, we aimed to examine possible difficulties in behavioral somatosensory processing and in mother-child interaction and their associations with developmental outcome. The lack of somatosensory evoked magnetic fields from the secondary somatosensory cortex in magnetoencephalography at term equivalent age, reflecting abnormal higher cortical functioning during somatosensory processing, was associated with worse neuromotor outcome of extremely preterm infants at two years of corrected age, not foreseen with structural neuroimaging methods. Further, we showed that responses from the secondary somatosensory cortex can also be detected by measuring somatosensory evoked potentials during electroencephalography. The quality of mother-infant interaction in mother- extremely preterm child dyads did not differ from that in mother-term child dyads. However, among children born extremely preterm worse child adjustment and lower quality of maternal and dyadic behavior were associated with lower neurocognitive outcomes. Half of the children born extremely preterm presented atypical behavioral sensory processing at two years of corrected age. Sensation seeking was common in extremely preterm children with neonatal neuroanatomical lesions. In conclusion, the functional neurophysiological methods magnetoencephalography and measurement of somatosensory evoked potentials during electroencephalography hold promise as valuable additional tools in predicting outcome of children born extremely preterm. The quality of mother-infant interaction may play a significant role in optimizing cognitive outcome after extremely preterm birth. Atypical behavioral sensory processing in children born extremely preterm is common, but the pathogenesis and developmental significance of this phenomenon call for more research in the future.
 • Karhumäki, Aune (2013)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kerronnallisen analyysin keinoin monikkolapset saaneiden naisten kertomuksia äitiydestään. Varsinaisena tutkimusaineistona oli pääkaupunkiseudulla asuvien, 0-3-vuotiaiden monikkolasten äitien haastattelut, joita toteutui yhteensä 25. Tarkemmin analysoitavaksi päätyi 14 haastattelua. Tausta-aineistona toimi Helsingin Ensikoti Ry:n Baby Blues yksikön monikkoperheiden asiakkuusprofiilit (N=7) ja monikkolapset saaneen äidin kirjoitus. Tutkimukselle asetetut tutkimuskysymykset olivat: kuinka naiset kertovat kokemuksistaan monikkoarjessa? Miten äitien lausumat toimivat argumentointeina? Millä tavoin äitiys toimii monikkolapset saaneen naisen kertomuksissa? Lähestyin haastatteluaineistoa ensin temaattisen luennan keinoin ja sitten kerronnan tutkimuksen analyysikäsitteiden avulla, pohtien myös sitä, kuinka kerronta ilmentää sosiaalisia rakenteita (sukupuoli ja perhe) ja representaatioita. Kerronta tarkoitti tässä tutkimuksessa haastatteluaineiston tarkastelua sosiaalisena toimintana. Esioletuksena oli, että kerronta mahdollistaa etäisyyden säätelemisen (fokalisaatiot ja deiktiset siirtymät) ja intensiteetin vaihtelut (kerronnalliset tihentymät) suhteessa koettuun. Kerronnalla jäsennetään merkityksellisiä kokemuksia, ja sijoitetaan niitä sekä elämänkaarelle (käännekohdat) että minuuden (epifaniat) näyttäytymiseen. Tutkimus osoitti, että tieto monikkoraskaudesta kääntyi alkuyllätyksen jälkeen useinmiten myönteiseksi asiaksi, jota jopa selitettiin kohtalon sanelemaksi ihmeeksi. Lasten synnytys saattoi tuottaa naiselle merkittäviä itseymmärrystä lisääviä kokemuksia. Monikkoarjessa koettiin kuitenkin myös riittämättömyyttä, masennustakin. Naiset kertoivat joutuneensa salaamaan yhtäältä monikkoarjen raskautta ja toisaalta sen tuottamaa iloa ja mielihyvää. Arjen raskaaksi kokemisesta ja masentuneisuudesta kertominen oli vähäistä lastentahtista hoivaorientaatiota toteuttavilla äideillä. Tälle vastakkainen orientaatio oli lasten samantahtinen hoiva. Aineiston avulla voi todeta, että naiset tuottivat monipuolista kuvastoa esiintyvistä äideistä. Tämä kutsui näkyviin sukupuoliin ja perheeseen liittyviä kulttuurisia ja sosiaalisia rakenteita sekä jaettuja tulkintoja. Näitä muotoiltiin naisten toimesta aktiivisesti uudelleen, sillä eroavaisuuden ja yhtenevyyden vuorottelu lävisti monikkoarkea. Naisten kerronta kuvasti vaikeuksien voittamista ja itsetuntemuksen lisääntymistä. Tämän aineiston kertomukset monikkolasten äitiydestä näyttäytyivät henkilökohtaisina projekteina, hyvää ja oikeaa tavoittelevina hankkeina.
 • Metsämuuronen, Tuua Maria (Helsingin yliopisto, 2014)
  The study focuses on the Nepalese 8 grade Mathematics, Nepali language and Social study teachers confidence to teach their own subject. Every skill, such as teaching skills, brings with uncertainty and insecurity creates a need for security. The aim of the master's thesis is to research how substance knowledge, the teacher's personality, pedagogical knowledge and classroom management, and their components are connected to each other. In addition, has been researched how much personality, pedagogical knowledge and classroom management, explain the teacher's self-perceived competence assurance to teach. Altogether, 1224 of Nepalese teachers responded to the survey. The survey sample was stratified. The questionnaire, teachers were asked to assess their teaching confidence in their teaching subject and its sections, on a scale of 1 to 4. Many studies have been done about teaching and the teacher's impact on learning outcomes. That has been considered as a possible cause of Finnish students' good learning achievements. Since the schools have small differences between them, it is easier to study the teachers and the teaching effect of the student's achievements in a country, where the school differences are considerable bigger. According to Hattie (2003, 2), the teacher effect is 30% of the student learning achievements, in Nepal the corresponding figure is 68% (Acharya, Metsämuuronen and Metsämuuronen 2013, 281 316). The study examined by tree-analysis how personality, pedagogical knowledge and classroom management elements are linked to educational confidence and by regression analysis how much these independent variables explain together the effect of the phenomenon. According to regression analysis, there are age, teaching years, assessment, professional development over the last two years, and the curriculum understanding and using, as well as the school equipment shortages. The study found that the most confident were those teachers who were under the age of 30 teachers; who had teaching experience five years or less; who used the project work as assessment; who experienced that they understood the objectives of the school curriculum, and in addition they experienced to implement it successfully. This study was empirical and explorative work and the results obtained on the regression model shows that the model explains 9.5% of teacher's confidence to teach their own subjects. As regression model explains less than 10% certainty, is the teacher's teaching confidence and competence a good follow-up research object. Another good object would be to compare the self-perceived reliability and the validity of the comparison of the measured whether teachers' own experience of the same qualifications as a measurable skill.
 • Palmén, Tuula (Helsingin yliopisto, 2003)
 • Aaltonen, Petri (Helsingin yliopisto, 2006)
  End-stage renal disease is an increasingly common pathologic condition, with a current incidence of 87 per million inhabitants in Finland. It is the end point of various nephropathies, most common of which is the diabetic nephropathy. This thesis focuses on exploring the role of nephrin in the pathogenesis of diabetic nephropathy. Nephrin is a protein of the glomerular epithelial cell, or podocyte, and it appears to have a crucial function as a component of the filtration slit diaphragm in the kidney glomeruli. Mutations in the nephrin gene NPHS1 lead to massive proteinuria. Along with the originally described location in the podocyte, nephrin has now been found to be expressed in the brain, testis, placenta and pancreatic beta cells. In type 1 diabetes, the fundamental pathologic event is the autoimmune destruction of the beta cells. Autoantibodies against various beta cell antigens are generated during this process. Due to the location of nephrin in the beta cell, we hypothesized that patients with type 1 diabetes may present with nephrin autoantibodies. We also wanted to test whether such autoantibodies could be involved in the pathogenesis of diabetic nephropathy. The puromycin aminonucleoside nephrosis model in the rat, the streptozotocin model in the rat, and the non-obese diabetic mice were studied by immunochemical techniques, in situ -hybridization and the polymerase chain reaction -based methods to resolve the expression of nephrin mRNA and protein in experimental nephropathies. To test the effect of antiproteinuric therapies, streptozotocin-treated rats were also treated with aminoguanidine or perindopril. To detect nephrin antibodies we developed a radioimmunoprecipitation assay and analyzed follow-up material of 66 patients with type 1 diabetes. In the puromycin aminonucleoside nephrosis model, the nephrin expression level was uniformly decreased together with the appearance of proteinuria. In the streptozotocin-treated rats and in non-obese diabetic mice, the nephrin mRNA and protein expression levels were seen to increase in the early stages of nephropathy. However, as observed in the streptozotocin rats, in prolonged diabetic nephropathy the expression level decreased. We also found out that treatment with perindopril could not only prevent proteinuria but also a decrease in nephrin expression in streptozotocin-treated rats. Aminoguanidine did not have an effect on nephrin expression, although it could attenuate the proteinuria. Circulating antibodies to nephrin in patients with type 1 diabetes were found, although there was no correlation with the development of diabetic nephropathy. At diagnosis, 24% of the patients had these antibodies, while at 2, 5 and 10 years of disease duration the respective proportions were 23%, 14% and 18%. During the total follow-up of 16 to 19 years after diagnosis of diabetes, 14 patients had signs of nephropathy and 29% of them tested positive for nephrin autoantibodies in at least one sample. In conclusion, this thesis work could show changes of nephrin expression along with the development of proteinuria. The autoantibodies against nephrin are likely generated in the autoimmune process leading to type 1 diabetes. However, according to the present work it is unlikely that these autoantibodies are contributing significantly to the development of diabetic nephropathy.
 • Ihalmo, Pekka (Helsingin yliopisto, 2007)
  The glomerular epithelial cells and their intercellular junctions, termed slit diaphragms, are essential components of the filtration barrier in the kidney glomerulus. Nephrin is a transmembrane adhesion protein of the slit diaphragm and a signalling molecule regulating podocyte physiology. In congenital nephrotic syndrome of the Finnish type, mutation of nephrin leads to disruption of the permeability barrier and leakage of plasma proteins into the urine. This doctoral thesis hypothesises that novel nephrin-associated molecules are involved in the function of the filtration barrier in health and disease. Bioinformatics tools were utilized to identify novel nephrin-like molecules in genomic databases, and their distribution in the kidney and other tissues was investigated. Filtrin, a novel nephrin homologue, is expressed in the glomerular podocytes and, according to immunoelectron microscopy, localizes at the slit diaphragm. Interestingly, the nephrin and filtrin genes, NPHS1 and KIRREL2, locate in a head-to-head orientation on chromosome 19q13.12. Another nephrin-like molecule, Nphs1as was cloned in mouse, however, no expression was detected in the kidney but instead in the brain and lymphoid tissue. Notably, Nphs1as is transcribed from the nephrin locus in an antisense orientation. The glomerular mRNA and protein levels of filtrin were measured in kidney biopsies of patients with proteinuric diseases, and marked reduction of filtrin mRNA levels was detected in the proteinuric samples as compared to controls. In addition, altered distribution of filtrin in injured glomeruli was observed, with the most prominent decrease of the expression in focal segmental glomerulosclerosis. The role of the slit diaphragm-associated genes for the development of diabetic nephropathy was investigated by analysing single nucleotide polymorphisms. The genes encoding filtrin, densin-180, NEPH1, podocin, and alpha-actinin-4 were analysed, and polymorphisms at the alpha-actinin-4 gene were associated with diabetic nephropathy in a gender-dependent manner. Filtrin is a novel podocyte-expressed protein with localization at the slit diaphragm, and the downregulation of filtrin seems to be characteristic for human proteinuric diseases. In the context of the crucial role of nephrin for the glomerular filter, filtrin appears to be a potential candidate molecule for proteinuria. Although not expressed in the kidney, the nephrin antisense Nphs1as may regulate the expression of nephrin in extrarenal tissues. The genetic association analysis suggested that the alpha-actinin-4 gene, encoding an actin-filament cross-linking protein of the podocytes, may contribute to susceptibility for diabetic nephropathy.
 • Patrakka, Jaakko (Helsingin yliopisto, 2001)
 • Knuutinen, Jenna (2014)
  Neptunium on yksi käytetyssä ydinpolttoaineessa olevista transuraaneista plutoniumin, amerikiumin ja curiumin lisäksi. Sen lähteitä luonnossa ovat lähinnä ydinvoimateollisuus ja ilmakehän ydinasekokeet. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuusanalyysien ja ydinvoimateollisuudesta sekä ydinasekokeista vapautuneiden nuklidien kulkeutumisen kannalta on tärkeää tuntea radioaktiivisten aineiden hydrogeokemiallinen käyttäytyminen ympäristössä. Pro gradu –työssä tutkittiin neptuniumin sorptiokäyttäytymistä ja spesiaatiota karbonaattivapaissa olosuhteissa magnetiittiin, hematiittiin ja korundiin. Pro gradu -tutkimukseen valituista mineraaleista korundi ja hematiitti ovat rakenteeltaan hyvin samankaltaisia mineraaleja ja siksi niiden pintaominaisuudet ovat vertailtavissa keskenään. Neptuniumin sorptiokäyttäytymisen odotettiin olevan melko samankaltainen näihin kahteen mineraaliin. Pro gradu -tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita myös magnetiitin ja hematiitin sisältämän kahdenarvoisen raudan vaikutuksista neptuniumin spesiaatioon ja sorptioon mahdollisten hapetus-pelkistys-reaktioiden kautta. Pro gradu -tutkimuksessa neptuniumin sorptiota valittuihin oksidimineraaleihin tutkittiin sorptiokokeilla pH:n funktiona ja lisäksi sorptioisotermien avulla eri pH-arvoissa. Sorptiokokeiden tasapainottumisajan ja kiinteä/neste-suhteen vaikutusta tutkittiin koesarjoilla kaikkissa kolmessa mineraalissa. Neptuniumin hapetustilaa ja spesiaatiota selvitettiin liuoksesta lantanidifluoridi-kerasaostuksella ja mineraalipinnalta XAFS-analyysillä. Pro gradu -tutkimuksen perusteella voidaan todeta neptuniumin sorptioon tutkittuihin oksideihin vaikuttavan neptuniumpitoisuus, pH ja mineraalin pitoisuus sekä pintaominaisuudet. Mineraalipitoisuuden ja liuoksen pH-arvon noustessa sekä neptuniumpitoisuuden laskiessa kasvaa neptuniumin suhteellinen sorptio mineraalipintaan. Rautaoksidien pinnoilla havaittiin neptuniumilla esiintyvän mahdollisesti kahdenlaisia sorptiopaikkoja. Lisäksi magnetiitilla arvioitiin olevan neptuniumia pelkistäviä ominaisuuksia. Hematiitilla ja korundilla puolestaan havaittiin olevan samanlaisia sorptio-ominaisuuksia. Neptuniumin hapetustilanmäärityksissä kerasaostuksella ja XAFS-analyysillä ei saatu luotettavaa tietoa liuoksessa ja mineraalipinnalla esiintyvän neptuniumin hapetustilasta.
 • Elo, Outi (2014)
  The largest amount of actinides possibly to be released into the environment, however, can be attributed to the geological disposal of spent nuclear fuel. Neptunium is more environmentally mobile than other transuranic elements and thus could escape into the environment. The long-lived neptunium isotope Np-237 (2.14 x 10^6 y) is an actinide of concern in safety assessments of a spent nuclear fuel repositories. It is created by irradiating uranium (U-235 or U-238) in a nuclear reactor and also formed from the decay of americium (Am-241). Radiotoxic Np-237 has been identified as a dominant long-term dose contributor of nuclear waste after one million years. The Np oxidation states under environmental conditions are Np(IV) and Np(V). Under mildly oxic conditions, Np(V) is likely to be the dominant oxidation state. Neptunium is quite soluble, poorly sorbed, and readily mobile under environmental conditions making it highly relevant for research within nuclear safety aspects. Aluminosilicate clay minerals are known to sorb actinides and contribute to actinide immobilization. However, their sorption to these same minerals may also result in colloid-facilitated transport. The bentonite buffer used in the Engineered Barrier System (EBS) consists mainly of montmorillonite and is assumed to be a potential source of colloids. The potential relevance of colloids for radionuclide transport is highly dependent on the stability of colloids in different chemical environments and their interaction with radionuclides. The dimensions of colloids are 1 – 1000 nm and they have strong sorbing properties due to large specific surface area and surface charge. In low salinity groundwater conditions, colloids are mobile unlike rock surfaces. Np(V) sorption behavior on clay minerals has been previously investigated in relatively few studies. In this study, the interaction of neptunium with the clay mineral montmorillonite and bentonite colloid suspension was investigated under simplified but environmentally relevant conditions. Sorption of Np(V) on corundum, Na-montmorillonite and bentonite colloids was studied by conducting batch experiments. Zeta potential measurements were made to obtain data from the surface potential of montmorillonite. Specific surface area, BET, measurements were conducted for montmorillonite and bentonite to get information of the possible sorption capacities. In situ Attenuated Total Reflection (ATR) FT-IR spectroscopy determinations were made to identify neptunium’s surface speciation. Aim of the ATR FT-IR measurements is to identify the dominating surface reactions during the sorption of neptunium on mineral and colloid surfaces and to describe them with suitable surface complex formation models. Due to the results the neptunium adsorption onto corundum, montmorillonite and bentonite colloids is detectable. The neptunium adsorption increases as the pH of the solution increases. The sorption is relevant in pH 9 - 11. More isotherm studies are needed to examine the possible saturation of the sorption places for neptunium on the montmorillonite. In addition the reversibility, observed in the ATR FT-IR measurements, of the neptunium sorption should be studied also in batch experiments. The bond between neptunium and corundum or montmorillonite, based on zeta potential and ATR FT-IR measurements, seems to be an inner-sphere complex. For bentonite colloids it was not possible to measure ATR FT-IR because the colloids did not sorb enough neptunium to obtain any spectra. Although the ATR FT-IR measurements showed high reversibility for the bond, indicating it is rather weak inner-sphere complex.
 • Englund, Bengt (1931)
 • Nordström, Sabina (2010)
  Parkinson´s disease is a chronic progressive neurodegenerative disorder, characterized by muscle rigidity, hypokinesia, tremors and bradykinesia. The cause of symptoms in Parkinson´s disease is loss of dopaminergic nerve cells in the substantia nigra, which attenuates the nigrostriatal dopaminergic signaltransmission. Oxidative stress, mitochondrial dysfunction, protein misfolding and aggregation, inflammation, excitotoxicity, apoptosis and other routes for cell death, and loss of neurotrophic factors have shown to be mechanisms in the pathogenesis of Parkinson´s disease. Microglia might have a double role in the pathogenesis of Parkinson´s disease. Microglia stimulated by Į- synuclein does not only produce toxic factors such as certain cytokines and reactive oxygen and nitrogen species, which contribute to the neuronal cell death but also produce anti-inflammatory cytokines and neurotrophic factors, which can be neuroprotective. Deeper knowledge of the mechanisms underlying Parkinson´s disease is needed for developing restorative medicines. Three different neurotrophic factor families are known to be important in the research of Parkinson’s disease. The GDNF-family consists of glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), neurturin (NRTN), artemin (ARTN) and persephin (PSPN). The neurotrophin-family consists of nerve growth factor (NGF), brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and neurotrophins NT3 and NT4/5. The most recently discovered family is the MANF-family, which consists of mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor (MANF) and conserved dopamine neurotrophic factor (CDNF). In Parkinson´s disease the neurotrophic factors could stop, slow or ideally even reverse the neurodegeneration in the dopaminergic system and decrease the functional decline of the neurons. Research has already shown that GDNF has both a neurorestorative and neuroprotective effect in animal models of Parkinson´s disease. Clinical trials have however shown controversial results. The challenge with neurotrophic factors can be the administration to the brain through the blood-brain-barrier, sideeffects because of receptor binding in other organs or sites of the body and low diffusionrate. Research of both MANF and CDNF has shown promising neurorestorative and –protective results in vivo. Local diffusion of MANF has been shown to be better than of GDNF. In this Master´s thesis research was done on whether MANF and CDNF have a neurorestorative effect on the dopaminergic nerve cells in mixed primary culture in vitro after 6-OHDA exposure. The aim of the study was to receive information about whether MANF and CDNF are as effective as GDNF at repairing celldamages caused by 6-OHDA in vitro in this experimental model. GDNF was used as a posivite control in this study. The results from this study suggest that MANF might have a neurorestorative effect, but this effect is much smaller than with the neurotrophic factor GDNF. The results show no neurorestorative effect with CDNF. Neither the dopamine uptake nor the tyrosine hydroxylase staining showed statistical significance.
 • Bourgogne, Annika (Helsingin yliopisto, 1999)
  Pro gradu- tutkielmassani tarkastelen suomi-ranska kaksikielisyyden kehittymistä perheissä, joissa vanhemmilla on eri äidinkieli. Työni tavoitteena on ollut tutkia kuinka eri ympäristötekijät vaikuttavat kaksikielisyyden omaksumiseen ja miten perheiden erilainen panostus vähemmistökielen, ts. kielen joka ei esiinny ympäristössä, oppimiseen näkyy saavutetuissa tuloksissa. Tutkimukseeni osallistui 13 perhettä, joilla on 10-12 vuotiaita, ranskaa ja suomea päivittäin käyttäviä lapsia. Lapsia oli yhteensä 18. Voidakseni tarkastella myös kieliympäristön vaikutusta oppimiseen valittiin perheistä kuusi Suomesta ja seitsemän Ranskasta sekä Sveitsin ranskankieliseltä alueelta. Tutkimusmenetelmiini kuului vanhempien haastattelu perheen sosiolingvististen tekijöiden selville saamiseksi ja lasten kanssa keskustelu suullisen kielitaidon arvioimiseksi. Pääpaino kielitaidon arvioinnissa oli kuitenkin kirjallisella tekstillä, jonka lapset tuottivat molemmilla kielillä tekstittömän kirjan kuvien perusteella. Teksteistä suoritettiin virheanalyysit, joissa eri virheet jaettiin ortografisiin, semanttisiin ja kieliopillisiin virheisiin. Jokaiselle lapselle lasketiin myös keskiarvo, joka osoitti kuinka monta sanaa tekstissä oli jokaista virhettä kohti. Näiden keskiarvojen pohjalta tutkittiin yhteneväisyyksiä virhemäärien sekä perheiden sosiolingvististen tekijöiden kesken. Yhteenvedossa verrattiin myös tuloksia teoriaosassa esitettyihin kielitieteilijöiden tarjoamiin periaatteisiin. Tutkielman perusteella voidaan todeta, että ympäristön vaikutus näytetään usein aliarvioitaneen kaksikielisyyttä koskevissa teoksissa. Hyvään kielitaitoon vähemmistökielessä tarvitaan enemmän kuin yksi kieli - yksi henkilö menetelmä, jossa vanhemmat puhuvat lapselle omaa äidinkieltään. Hyviksi vahvistuskeinoiksi havaittiin varsinkin kaksikielinen koulu sekä useat vierailut toisen vanhemman kotimaahan. Varsinkin perheen nuorimpien lasten vähemmistökielen oppimiseen tulisi panostaa sillä näillä on syntymästään asti mahdollisuus käyttää enemmistökieltä myös vanhempien sisarusten kanssa. Kieliympäristön vaikutuksesta havaittiin, että Suomessa asuvat lapset hallitsivat yleisesti ottaen paremmin vähemmistökielensä kuin Ranskassa asuvat. Tähän pidettiin syynä ranskalais-suomalaisen koulun positiivista vaikutusta kielen oppimiselle sekä ranskankielen arvostettua asemaa Suomessa. Avainsanat: Kaksikielisyys, kieltenoppiminen, bilinguisme, acquisition des langues, couple mixte
 • Pyy-Martikainen, Marjo (2000)
  The purpose of this licentiate thesis is to study the theory of the nested multinomial logit model and to apply the model in the analysis of the labour market transitions of ageing unemployed. The nested multinomial logit model is based on the theory of stochastic utility maximisation. According to the theory of stochastic utility maximisation, each type of exit out of unemployment yields a certain amount of utility to an individual. An individual who maximises this utility chooses the type of exit that yields the highest utility. Using a discrete choice model that is based on the theory of stochastic utility maximisation it is possible to estimate the probability with which an individual chooses a particular type of exit from unemployment. The nested multinomial logit model generalises the multinomial logit model by allowing correlation between the random terms related to the utility functions of different exit types. The idea of the model is to divide the exit types into groups so that the types acting as close substitutes to each other belong to the same group. Correlation is allowed between the types that belong to the same group. The model’s idea is well suited for empirical findings about ageing people’s behaviour in the labour market. The empirical part of the study examines the factors affecting the types of exit from unemployment among the ageing. The main focus is on how economic incentives, like the expected wage or type of unemployment benefit, affect the type of exit. A further theme of interest is the effect of manpower policy measures on the type of exit among the ageing. A multinomial logit model and three different nested multinomial logit models were estimated in the empirical part. The best model turned out to be one where the unemployment pension and manpower policy measures form a group. The implied correlation between unemployment pension and manpower policy measures means that the ageing regard these exit types as substitutes to each other. According to the analysis, economic incentives have a strong impact on the type of exit from unemployment among the ageing. Age at the beginning of a spell of unemployment is also an important explanatory factor. Unemployment pension is the most probable type of exit among those aged 56 or more at the beginning of a spell of unemployment. The most probable type of exit among people aged 49 to 55 at the beginning of an unemployment spell varies according to their type of unemployment benefit. Manpower policy measures are the most probable type of exit among those on earnings-related unemployment benefit. With those on basic unemployment benefit, the most probable type of exit is employment. According to the analysis, manpower policy measures prior to the spell of unemployment do not affect the probability of becoming employed. References: McFadden,D. (1978). Modeling the choice of residential location. In A. Karlquist, L. Lundqvist, F. Snickars & J. Weibull (eds.) Spatial interaction theory and residential location. Amsterdam: North-Holland, 75-96. Koppelman, F. & Wen, C. (1998). Alternative nested logit models: structure, properties and estimation. Transportation Research B 32 (5), 289-298.