Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 13161-13180 of 27150
 • Harju, Varpu (Helsingin yliopisto, 2015)
  This thesis is part of a broad research project funded by Academy of Finland, in which the Finnish and Chilean mathematics teachers have given lessons focusing on problem solving for three years. The aim of the study is to describe, analyse and interpret the students’ solutions to an open-ended problem and to find out what kinds of problem-solving strategies students use to reach the solution. In addition, the aim of this thesis is to analyse the students’ problem-solving process under the guidance of the teacher. The theoretical frame of this study is based on defining mathematical problem solving and describing the problem-solving process. The theory also consists of the definition of problem-solving strategies based on LeBlanc’s (1977) research. The research material of this study consists of the answer sheets of six Finnish classes and the videotapes of four of these classes’ problem solving lessons. Firstly, the answer sheets were analysed using data-driven content analysis. Then, to find answers to the second research question, data was analysed using theory-driven content analysis. The videos were analysed using theory-driven content analysis. The pupils’ solutions to the open-ended problem varied very much, especially the amount of rectangles students had drawn to find the solution. On the other hand, almost all the answer sheets included rectangles 10 cm x 5 cm and 1 cm x 14 cm. In addition, it is noteworthy that the right solution was found in just five answer sheets. Among the fifth-graders, there are big differences in what kind of problem-solving strategies they can use. The pupils used three different problem-solving strategies. Experimentation was clearly the most common, and systematic listing of possible solutions the second most common strategy. Only one class of students had tried to find patterns in the problem. The problem-solving process of the students was clearly affected by the problem-solving strategy they decided to use. The pupils’ problem solving process was cyclical and the teacher influenced the process significantly the whole lesson.
 • Aaltonen, Annina Katariina (2009)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin päihdetyön tekstiviestipalvelun kahta vertaistukiryhmää, joissa keskustelivat tekstiviestien välityksellä ihmiset, jotka pyrkivät muuttamaan alkoholin käyttöään. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida päihdetyön uuden matkapuhelinteknologiaa hyödyntävän menetelmän funktionaalisuutta laadullisella teorialähtöisellä ja aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkimus jakautui kahteen tutkimustehtävään, joissa aiheina olivat: a) ryhmissä esiintyvän vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen laatu, ja b) ryhmissä esitetyt käsitykset alkoholin ongelmakäytön muuttamisen keinoista sekä tekstiviestiryhmistä selviytymisresursseina. Tutkimustulokset osoittivat: a) tekstiviestiryhmien vuorovaikutus oli pääosin kannustavaa ja yhteistoiminnallista, mutta siinä esiintyi myös lannistavia konflikteja, b) tekstiviestiryhmissä esiintyi monenlaista sosiaalista tukea, c) ryhmissä esiintyi relevanttia tietoa alkoholin ongelmakäytön muuttamisen keinoista, ja d) ryhmien jäsenet esittivät käsityksiään tekstiviestiryhmien vahvuuksista ja heikkouksista, jotka tukivat ensimmäisen tutkimustehtävän tuloksia siitä, että ryhmät voivat yhtäältä tukea jäseniään ja toisaalta myös ehkäistä tuen saamista ja selviytymistä.
 • Aaltonen, Annina (Helsingin yliopisto, 2009)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin päihdetyön Voimapiiri-tekstiviestipalvelun vertaistukiryhmiä, joissa keskustelivat tekstiviesteillä alkoholin ongelmakäytön muuttamiseen pyrkivät ihmiset. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida matkapuhelinteknologiaa hyödyntävän uuden päihdetyön menetelmän funktionaalisuutta laadullisella teorialähtöisellä ja aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkimus jakautui kahteen tutkimustehtävään, joissa aiheina olivat: a) ryhmissä esiintyvän vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen laatu, ja b) ryhmissä esitetyt käsitykset alkoholin ongelmakäytön muuttamisen keinoista sekä tekstiviestiryhmistä selviytymisresursseina. Tutkimustulokset osoittivat, että 95 prosenttia ryhmien vuorovaikutusepisodeista edusti voimaannuttavaa eli luonteeltaan kannustavaa ja yhteistoiminnallista vuorovaikutusta. Viidessä prosentissa episodeista esiintyi lannistavia ja ahdistusta tuottavia konflikteja. 85 prosenttia yhteistoiminnallisen vuorovaikutuksen episodeista edustivat sosiaalista tukea, mikä ilmeni informatiivisena, emotionaalisena ja arvonantoa osoittavana tukena sekä sosiaalisena kumppanuutena ja konkreettisena tukena. Ryhmien jäsenet esittivät päihdetyön ja aiemman tutkimuksen valossa relevanttia tietoa alkoholin ongelmakäytön muuttamisen keinoista ja -resursseista, jollaisia olivat erilaiset psyykkiset ja toiminnalliset keinot. Ryhmien jäsenten käsitykset tekstiviestiryhmien vahvuuksista ja heikkouksista tukivat ensimmäisen tutkimustehtävän tuloksia siitä, että ryhmät voivat yhtäältä tukea jäseniään ja toisaalta myös ehkäistä tuen saamista ja selviytymistä. Ryhmien vahvuuksina pidettiin tekstiviestiryhmien kannustavaa ja turvallista keskusteluympäristöä, ryhmien positiivista yhteisöllisyyttä ja ryhmien ominaisuuksia yksilöllisen tuen lähteinä. Ryhmien heikkouden liittyivät puolestaan vuorovaikutuksen puutteisiin, ryhmien negatiivisiin vaikutuksiin sekä tekstiviestipalvelun käytön ongelmiin. Tutkimuksen johtopäätöksinä oli ensinnäkin se, että tekstiviestiryhmien vuorovaikutus voi tarjota monenlaista tukea ongelmista selviytymiseen ja alkoholin ongelmakäytön muuttamiseen. Toisaalta ryhmät voivat vaikuttaa jäseniinsä myös negatiivisesti ja siten ehkäistä tuen saamista. Täten on tärkeää, että päihdetyön piirissä tarjottavia tekstiviestiryhmiä valvotaan ja moderoidaan. Mikäli vuorovaikutus ryhmissä säilyy asiallisena ja tarjoaa tukea jäsenilleen, voivat ryhmät toimia tärkeinä päihdetyön menetelminä alkoholin käytön haittojen ehkäisemisessä ja korjaamisessa.
 • Pasanen, Päivi (Helsingin yliopisto, 2009)
  The methodology of extracting information from texts has widely been described in the current literature. However, the methodology has been developed mainly for the purposes of other fields than terminology science. In addition, the research has been English language oriented. Therefore, there are no satisfactory language-independent methods for extracting terminological information from texts. The aim of the present study is to form the basis for a further improvement of methods for extraction of terminological information. A further aim is to determine differences in term extraction between subject groups with or without knowledge of the special field in question. The study is based on the theory of terminology, and has mainly a qualitative approach. The research material consists of electronically readable specialized texts in the subject domain of maritime safety. Textbooks, conference papers, research reports and articles from professional journals in Finnish and in Russian are included. The thesis first deals with certain term extraction methods. These are manual term identification and semi-automatic term extraction, the latter of which was carried out by using three commercial computer programs. The results of term extraction were compared and the recall and precision of the methods were evaluated. The latter part of the study is dedicated to the identification of concept relations. Certain linguistic expressions, which some researchers call knowledge probes, were applied to identify concept relations. The results of the present thesis suggest that special field knowledge is an advantage in manual term identification. However, in the candidate term lists the variation between subject groups was not as remarkable as it was between individual subjects. The term extraction software tested here produces candidate term lists which can be useful, but only after some manual work. Therefore, the work emphasizes the need to further develop term extraction software. Furthermore, the analyses indicate that there are a certain number of terms which were extracted by all the subjects and the software. These terms we call core terms. As the result of the experiment on linguistic expressions which signal concept relations, a proposal of Finnish and Russian knowledge probes in the field of maritime safety was made. The main finding was that it would be useful to combine the use of knowledge probes with semi-automatic term extraction since knowledge probes usually occur in the vicinity of terms.
 • Nurminen, Hanne (Helsingfors universitet, 2006)
  The object of this study was to find out which factors made landowners interested in From Sea to Forest co-operation network. Co-operation networks protect biodiversity across boundaries and among groups of landowners with different kind of protection contracts. The social effects of From Sea to Forest - project are studied by analyzing the experience of co-operation and trust. Furthermore the possibility to influence decision making when choosing the pilot areas and doing the contracts was surveyed. Economical effects are estimated for those landowners, who signed a protection contract for ten years. The study is part of The Finnish Forest Research Institute s Ecological considerations in landscape-level collaborative planning of private forestry project. The material of the study comprises 13 interviews done in January 2006; seven interviewed were landowners and six forest professionals. The interviews were transcripted and analyzed with Atlas.ti programme. The economical effects were estimated with MOTTI forest simulation programme. From Sea to Forest project interested the landowners for similar reasons: the voluntariness of participation, compensation, fixed-term contracts and the possibility to protect forests so that the proprietary right remains. It was possible to form four different groups of interviewed landowners according to trust: networkers , opportunists , carefuls and selfemployed . Only in the group of opportunists the project created so much trust that a significant increase of interest to participate in the project was noticed. In all the other groups the project didn t create remarkable trust, so trust didn t have an effect on landowners decisions to participate. Other factors, like compensation and voluntariness were decisive for their interest to participate. From Sea to Forest project wasn t a network based on landowners co-operation, the communication was directly with the project worker. The effects on landowners income by signing a ten year ´Natural value trading´ -contract was analyzed by comparing the protection income with predicted forestry income in case that the protection contract wouldn t have been agreed on. For two landowners there was no suggested forestry work within ten years, so their protection income might be an additional income, if they decided to log their forests later. For three landowners delayed thinning of the sapling stand would cause income losses in the future, if they decided to move to active forestry after ten years of protection. For eight landowners the effect of protection is positive to income if they moved to active forestry after the ten years protection period. This occurred, because the tree stand is now mature for final felling on behalf of its age, but ten more years of growth increase the net present value. Longer term protection might diminish the net present value. The protection was profitable because hectare specific forestry income grew compared to forestry cutting plan income.
 • Friman, Mikko (Helsingfors universitet, 2010)
  The Baltic Sea area, formerly an importer of crude oil, has become an important node for oil export. In 2015, between 160 and 240 million tons of oil (and some 150 million tons of other cargo) will be transported through the Gulf of Finland only, in 2006, 140 million tons of oil was shipped through the Gulf. There are a number of development projects going on in Russia and Estonia concerning both old and new terminals. Also new pipelines from the Russian production sites to the coastal oil terminals are under planning or construction. According to an estimate by the EU Commission, in 2010 about 400 million tons of oil and petrochemicals will be processed in the seaports of the Baltic Sea. The risk of accidents is increasing with busier traffic and larger ships. Oil can contaminate the sea through various routes: spills during loading, unloading and other port operations, accidental oil spills from tankers, oil terminals, refineries, pipelines, exploration sites and regular non-tanker shipping, runoff from land, and as municipal and industrial wastes. Any step toward improved safety in shipping decreases the risks and impacts on the marine environment. Therefore the Baltic Sea countries have to continue to work toward pollution-free marine transportation by providing employees environmental protection education and training, by combating substandard shipping, and by increasing international recognition for the ecological significance of the status of the Baltic as a Particularly Sensitive Sea Area (PSSA). The International Maritime Organization (IMO) designated the Baltic Sea a PSSA in 2004.. Several modern tools have been installed for the Gulf of Finland navigation to reduce the risk of ship collisions. One of them is the Gulf of Finland mandatory Ship Reporting System (GOFREP), which went into operation on 1 July 2004. The system covers the international waters of the Gulf of Finland in a joint effort between Finland, Estonia and Russia. By Traffic Separation Schemes (TSS) ships are referred to use a different route when travelling from east/north to west/south and vice versa. Important steps forward to further decrease the risks of shipping and oil accidents were taken in July 2006, when new traffic routing measures entered into force in the central Baltic Sea, in Bornholmsgat, and north of Rügen. In the Gulf of Finland, which is a hot spot area for increasing oil transports, the Vessel Traffic Management and Information System (VTMIS) was taken into use in 2004, including TSS. The HELCOM Automatic Identification System (AIS) provides, since 2005, a very helpful source of information documenting, which enables the identification of the name, position, course, speed, draught and cargo of every ship of more than 300 gross tons sailing in the Baltic Sea. The valuation of oil spill damages is challenging because it attempts to estimate the harm from possible future oil spills, and because the harm depends largely on the conditions at the time of the spill. In addition, it might be difficult for people to perceive the probabilities and uncertainties related to oil spills and their impacts. Against this background it is of utmost importance to improve both the technical and the human aspects of ship operation.
 • Vaittinen, Tiina (2014)
  Merenpohjan ruoppaus on usein vesiväylien ja satamien kunnossapidon edellytys Suomen rannikolla. Tämä johtaa tarpeeseen kuljettaa ja läjittää ruoppausmassoja, mikä voi aiheuttaa ympäristöhaittoja. Meriläjityksen vaikutukset ovat yleensä selvästi havaittavissa läjityksen aikana. Pidempiaikaisista vaikutuksista on vähemmän tutkimustietoa, sillä merenpohjassa olevat massat ovat hankalasti havainnoitavissa ja läjitystöiden vaikutuksia on vaikea erottaa taustaolosuhteista sekä muista merialueella tapahtuneista muutoksista. Työn tavoitteena oli tuottaa tutkimustietoa, joka auttaa meriläjitysten vaikutusten arvioimisessa ja läjityshankkeiden reunaehtojen määrittelyssä. Tutkimus keskittyy kahteen pehmeiden ruoppausmassojen läjitysalueeseen, jotka sijaitsevat Naantalissa ja Haminassa. Naantalin tutkimusalue sijaitsee aivan mantereen ja vilkkaasti liikennöidyn sataman tuntumassa. Haminan kohde on virtausolosuhteiltaan huomattavasti rauhallisemmalla alueella harvassa saaristossa. Meriläjityksen vaikutuksia tarkasteltiin kolme vuotta läjitysten päättymisestä. Erityisesti keskityttiin siihen, kuinka hyvin läjitetyt massat ovat pysyneet läjitysalueilla. Kummaltakin tutkimuskohteelta otettiin pintasedimenttinäytteet. Niissä havaittujen sedimentaation merkkien avulla pyrittiin ottamaan kantaa läjitysmassojen paikallaan pysyvyyteen. Massojen käyttäytymistä arvioitiin myös tutkimalla kolmen vuoden aikana alueilla tapahtuneita topografian muutoksia. Lisäksi työssä tarkasteltiin tarkkailuraporttien ja aikaisempien tutkimusten perusteella läjityshankkeiden havaittuja ympäristövaikutuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä Itämeren olosuhteissa. Tulosten perusteella Haminan kohde on erinomainen läjitysalue, jolla läjitysmassat ovat asettuneet osaksi merenpohjaa. Läjitetty sedimentti on myös fysikaalisesti selvästi parempilaatuista kuin alueen alkuperäinen hapeton pintasedimentti. Läjityksellä on saatu eristettyä runsaasti happea kuluttava alkuperäinen mätäliejukerros alusvedestä. Myös Naantalin läjitysalueella massat vaikuttaisivat suhteellisen hyvin stabiloituneilta, mutta tulos ei ole yhtä selvä kuin Haminassa. Tämä johtuu pitkälti läjitysalueella vaikuttavista voimakkaista potkurivirtauksista. Lisäksi läjitetyn sedimentin karakterisointi oli Naantalin kohteella suhteellisen vaikeaa, koska läjitetty ja alkuperäinen sedimentti olivat fysikaalisilta ominaisuuksiltaan hyvin samankaltaiset. Pintasedimenttinäytteenotto ja yksinkertainen fysikaalinen karakterisointi osoittautui hyväksi menetelmäksi selvittää läjitysmassojen asettumista. Mahdollisia sedimentaation merkkejä etsittäessä on näytteiden ylin pintakerros erityisen tärkeä. Myös syvyysaineistot soveltuvat läjitysalueiden seurantaan, tosin yksistään niiden perusteella on hankala ottaa kantaa topografian muutosten syihin.
 • Airola, Annikki (1934)
 • Karjalainen, Mira (Helsingin yliopisto, 1999)
 • Fahmy, Sara (Helsingfors universitet, 2015)
  Miten kansainvälinen oikeus sääntelee meritse tapahtuvaa maahanmuuttoa? Meritse tapahtuva maahanmuutto on historiallisesti tunnettu ilmiö ja se vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Euroopassa erityisesti Libyan ja Italian välinen Välimeren alue on massamaisen meritse tapahtuvan maahanmuuton keskittymä. Ilmiö on tunnettu myös Indonesian kautta Australiaan suuntauvan meritse tapahtuvan muuttoliikkeen takia. Ilmiön kansainvälisoikeudellinen tarkastelu on kuitenkin tärkeää, koska meritse tapahtuva maahanmuutto vaatii vuosittain tuhansia kuolonuhreja. Aihe on poliittisella tasolla silti ristiriitainen, koska valtioilla ei ole yhteistä linjaa siitä, miten ilmiön aiheuttamia ongelmia tulisi ratkaista. Australia on päättänyt avoimesti harjoittaa niin kutsuttua ”push back the boats” -käytäntöä, eli venepakolaisten pois työntämistä sen aluevesiltä. Ihmisoikeusjärjestöt ja eri tuomioistuimet ovat vuosien saatossa tiukasti arvostelleet Euroopan ja Australian harjoittamia, venepakolaisiin kohdistettuja toimenpiteitä. Euroopan unionin tämän hetkinen virallinen poliittinen linja on käsitellä Välimeren yli tapahtuvaa maahanmuuttoa humanitaarisena kriisinä. Toisaalta Euroopan unionin jäsenmaat eivät ole perustaneet keskitettyä meripelastusorganisaatiota, vaikka ihmisiä tiedetään jatkuvasti hukkuvan. Poliittisten linjausten mukaisia toimenpiteitä voidaan juridisesti arvioida tarkastelemalla ensin kansainvälisen oikeuden sääntelyä meritse tapahtuvan maahanmuuton tiimoilta. Tutkielmassani pyrin siten selvittämään meritse tapahtuvan maahanmuuton kansainvälisen oikeuden sisällön. Mitä velvollisuuksia ja oikeuksia valtioilla on merellä suhteessa venepakolaisiin? Koska meritse tapahtuvaa maahanmuuttoa ei käsittele mikään yksittäinen oikeudellinen instrumentti, tarkastelu tapahtuu aihetta eniten risteävien kansainvälisen oikeuden alojen kautta. Meritse tapahtuvalla maahanmuutolla on liittymiä erityisesti merioikeuteen, pakolaisoikeuteen, ihmisoikeuksiin ja kansainväliseen rikosoikeuteen. Nämä eri oikeudenalat luovat kokonaiskuvan venepakolaisten oikeudellisesta asemasta kansainvälisessä oikeudessa. Meritse tapahtuvaa maahanmuuttoa voidaan lähestyä myös pelastusoperaatioita koskevan kansainvälisoikeudellisen sääntelyn kautta. Avunantovelvollisuus on ehdoton valtioita velvoittava normi. Kansainvälisessä oikeudessa vallitsee kuitenkin epäselvyys muun muassa maihinnousuoikeuden sisällön ja turvallisen paikan määrittelyn suhteen. Meritse tapahtuvalla maahanmuutolla on vahvasti ekstraterritoriaalinen ulottuvuus. Tästä syystä tutkielman erityisenä fokuksena on valtion harjoittamien maahanmuuton valvontatoimenpiteiden oikeudellinen arviointi, kun toimenpiteitä harjoitetaan valtion rajojen ulkopuolella, kansainvälisillä merialueilla. Tutkielma käsittelee lisäksi tiiviisti kansainvälisen oikeuden non-refoulement -periaatteen soveltamista aiheeseen. Meritse tapahtuvan maahanmuuton kansainvälisen oikeuden sääntelyn analysoinnilla pyrin luomaan kokonaiskuvaa siitä, minkälaiset valtion harjoittamat, maahanmuuttajiin kohdistetut toimenpiteet ovat merellä sallittuja.
 • Saari, Sanna (Helsingin yliopisto, 2007)
  Kovakuoriaiset (Coleoptera) ovat sopeutuneet hyvin erilaisiin elinympäristöihin. Kuitenkin vain pieni osa kovakuoriaislajeista elää vedessä. Lehtikuoriaisista (Chrysomelidae) parhaiten vesielämään sopeutunut ryhmä on ruokokuoriaiset (Donaciinae), joista Macroplea-suvun lajit ovat sopeutuneet täysin akvaattiseen elämään. Meriuposkuoriainen (Macroplea pubipennis) elää murtovedessä ja voi esiintyä yhdessä rantauposkuoriaisen (M. mutica) kanssa. Meriuposkuoriainen tunnetaan vain Suomen rannikolta ja Kiinasta, kun taas rantauposkuoriainen on yleinen esim. Euroopassa. Meriuposkuoriainen on uhanalainen ja kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen II lajeihin. Uhanalaisten lajien suojelun suunnittelua varten tarvitaan tietoa lajin biologiasta, levinneisyydestä ja ekologisista vaatimuksista elinympäristönsä suhteen. Tässä työssä halusin selvittää meriuposkuoriaisen ja rantauposkuoriaisen esiintymistä ja suhteellista runsautta Espoonlahdella sekä muodostaa käsityksen meriuposkuoriaisen tyypillisestä elinympäristöstä. Lisäksi halusin selvittää lajin sukupuolijakaumaa ja parien osuutta populaatiossa sekä kehittää ja testata uutta menetelmää lajin esiintymisen tutkimiseen. Tein uposkuoriaisten esiintymisen ja vesikasvilajiston tutkimuksen linjalaskentana pintasukeltamalla 16 näytealalla. Veden fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksista mittasin lämpötilaa, happi- ja suolapitoisuutta sekä laskin näytealojen avoimuuden aallokolle. Kenttätyöt tein Espoonlahdella kesäkaudella 2003. Tilastollisilla testeillä selvitin miten näytealat erosivat toisistaan tutkittujen elinympäristömuuttujien suhteen ja mitkä muuttujista vaikuttivat meriuposkuoriaisen esiintymiseen ja tiheyteen. Havaitsin meriuposkuoriaisia kahdeksalla näytealalla (yhteensä 134 yksilöä) ja rantauposkuoriaisia viidellä (yhteensä 17 yksilöä). Neljällä näytealalla lajit esiintyivät yhdessä. Suurin osa (85 %) heinäkuussa havaitsemistani meriuposkuoriaisyksilöistä oli pareittain, elokuussa enää pieni osa yksilöistä oli pareittain (15 %). Yksittäin löydetyissä kuoriaisissa koiraita oli paljon naaraita enemmän. Ilmeisesti aikuiset yksilöt kuolevat syksyllä ja naaraat saattavat kuolla koiraita aikaisemmin. Espoonlahden mittakaavassa veden lämpötila, happi- ja suolapitoisuudet eivät vaikuta meriuposkuoriaisen levinneisyyteen. Meriuposkuoriaisen ravintokasveja Espoonlahdella ovat hapsivita sekä tähkä- ja kalvasärviä, joista hapsivita on suosituin. Ahvenvitaa laji ei hyödynnä. Ravintokasvin suhteellinen osuus oli tärkein meriuposkuoriaisen esiintymistä määräävä tekijä ja selittää 57,6 % lajin esiintymistiheyden vaihtelusta. Alueen liiallinen suojaisuus saattaa vaikuttaa negatiivisesti meriuposkuoriaisen esiintymiseen. Pintasukeltaminen menetelmänä soveltuu hyvin meriuposkuoriaisten kartoitukseen, jos näkyvyys vedessä on tarpeeksi hyvä suhteessa kartoitettavan alueen syvyyteen. Meriuposkuoriaistutkimusten kenttätyöt kannattaa tehdä kesä-heinäkuun aikana. Tällä hetkellä meriuposkuoriaisen esiintymistä on tutkittu kattavasti ainoastaan Espoolahdella sekä osista Paimionlahtea. Ainoat lajin suojelemiseksi rajatut alueet ovat sen neljä tärkeintä esiintymispaikkaa Espoonlahdella. Tämä tutkimus on osaltaan vaikuttanut rajauspäätöksiin. Meriuposkuoriaisesiintymät tulevat yhä eristäytyneemmiksi, kun elinympäristöt pirstoutuvat mm. vesirakentamisen vuoksi. Jos lajia suojellaan Espoonlahdella ainoastaan sille rajatuilla pienillä alueilla ja rakennetaan tai muuten muokataan väliin jääviä alueita, on lajin säilyminen vaarassa. Meriuposkuoriaisen suojelun tehostamiseksi tarvitaan ajantasaista paikkatietoa lajin levinneisyydestä Suomessa ja jo tunnettujen esiintymien tilan seurantaa. Meriuposkuoriaisen populaatiodynamiikan ja leviämiskyvyn tutkimus olisi tärkeää, jotta lajin suojelemiseksi osataan valita sopivia alueita.
 • Dahlqvist, Stephan (2000)
  Selvitän pro gradussani merivoimien kehittämistä, tehtäviä ja asemaa puolustusvoimissa. Ajallisesti olen rajannut työni vuosiin 1924-1939, joka muodostaa selvän ajanjakson merivoimien historiassa. Tänä aikana hyväksyttiin laivastolaki, joka paransi merkittävästi liikkuvan meripuolustuksen valmiuksia, vaikka laivasto jäikin vielä keskeneräiseksi. Rannikkotykistössä tehtiin laajoja parannustöitä, joiden seurauksena siitä tuli erittäin vahva aselaji verrattuna mihin puolustushaaraan tahansa. Rannikkotykistön tulivoima kasvoi ja tarkkuus parani. Näin luotiin myös edellytykset tiiviiseen puolustusyhteistyöhön Viron kanssa. Yhteistyö perustui Suomenlahden sulkemiseen venäläisiltä laivastovoimilta. Tulen työssäni käsittelemään merivoimien kehittämiseen ja asemaan vaikuttaneita tekijöitä ja selvittämään mitä tehtäviä merivoimilla oli puolustussuunnitelmissa. Näihin liittyen kerron merivoimien organisaation kehittämisestä, koulutuksesta, laivaston ja rannikkotykistön rakentamiseen liittyvistä asenteista, perushankintasuunnitelmista ja puolustussuunnitelmista sekä selvitän missä kunnossa merivoimat oli talvisodan syttyessä. Rannikkotykistön komentajana toimi vuodesta 1924 lähtien Väinö Valve, josta tuli myös rannikkopuolustuksen ja myöhemmin merivoimien komentaja. Yhtäjaksoisesti hän komensi koko Suomen meripuolustusta vuosina 1927-1946, tosin vuosina 1944-1945 hän oli puolustusministerinä, jolloin merivoimien toimintaa johti sijainen. Perushankintasuunnitelmissa oli 1930-luvun loppuun tultaessa merivoimien perushankintamäärärahat lähes kokonaan pyyhitty pois. Vähäisistä määrärahoista huolimatta onnistuttiin merivoimien pahimmat puutteet korjaamaan, vaikka monen asiantuntijan mielestä laivaston kehitys jäikin puolitiehen. Vahva rannikkotykistö kuitenkin osaltaan korjasi tilannetta. Puolustussuunnitelmissa merivoimien tärkeimmät tehtävät olivat kauppameriliikenteen suojaaminen, Ahvenanmaan puolustaminen sekä vihollisen maihinnousujen torjuminen. Lisäksi rannikkotykistön tehtävänä oli toimia maavoimien selustan turvana ja osallistua jopa maataisteluihin. Lähteinä olen käyttänyt etupäässä sota-arkiston materiaalia, josta tarkemmin olen tutustunut rannikkopuolustuksen- ja merivoimien esikuntien arkistoihin sekä puolustusministeriön ja yleisesikunnan kokoelmiin. Lisäksi olen käyttänyt eri komiteoiden arkistoja ja mietintöjä. Kirjallisuudesta tärkeimpinä mainittakoon Reino Arimon tykistöä ja puolustussuunnitelmia käsittelevät teokset, sekä "Suomen laivasto 1 1918-1968" teosta.
 • Kukko, Heli (Helsingin yliopisto, 2011)
  Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare cutaneous malignancy that occurs predominantly on sun exposed skin areas. A new polyomavirus (MCPyV) was identified in MCC tumor tissues in 2008 suggesting that a viral infection might be an etiological factor. A typical MCC is a rapidly growing painless purple nodule. In its early stage it can be misjudged by its appearance as a cyst or abscess. Recurrences are common and approximately half of the patients will develop lymph node metastases and third of the patents will have distant metastases. It affects mostly elderly persons at an average age of 70 at the time of diagnosis. MCC was first described in 1972 and the first MCC patient in Finland was identified in 1983. MCC has been poorly recognized, but increased awareness and better diagnostic accuracy has increased the incidence since the early years. In this study, all cases with a notation of MCC during 1979 2008 were obtained from the Finnish Cancer Registry. Based on this data, the incidence is 0.11 for men and 0.12 for women. It is similar than that of other Nordic countries, but lower than in the USA. For clinical series, the files of patients diagnosed with MCC during 1983 2004 were reviewed, and the tissue samples were re-evaluated, if available (n=181). Third of the patients were men, and the most common site of the primary tumor was the head and neck (53%). The majority of the patients (86%) presented with a clinically node-negative (Stage I or II) disease, but the disease recurred in 38% of them. The treatment schemes were heterogeneous. No additional benefit from a wide margin (≥2 cm) was found compared to a margin of 0.1-1.9 cm, but intralesional excision was more often associated with local recurrence. None of the patients with Stage I-II disease who had received postoperative radiotherapy had local recurrence during the follow-up period. The 5-year relative survival ratio for Stage I disease was 68%, for Stage II 67%, for Stage III 16%, and for Stage IV 0%. The relative excess risk of death was significantly lower among women than among men. Some of these tissue samples were further analyzed for vascular invasion (n=126) by immunohistochemistry using vascular endothelial markers CD-31 and D2-40. Vascular invasion was seen in 93% of the samples and it was observed already in very small, <5mm tumors. The tissue samples were also analyzed for the presence of MCPyV by using a polymerase chain reaction (PCR) and quantitative PCR. MCPyV DNA was present in 80% of 114 samples studied. The patients with virus-positive tumors had better overall survival than patients with virus-negative tumors. Immunohistochemical analyses were performed for the expression of VEGFR-2 (n=21) and endostatin (n=19), but they had no prognostic value. Our results support the concept of treating MCC with margin-negative excision and radiotherapy to the tumor bed to reduce local recurrence. The finding of a high frequency of lymphovascular invasion reduces its value as a prognostic factor, but emphasizes the role of sentinel node biopsy even in very small primary MCC.