Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1360-1379 of 26117
 • Lindkvist, Markus (2011)
  Tutkielman aiheena on asuntopolitiikka Suomessa asuntotuotannon näkökulmasta. Tutkimusaiheen valinnan perusteena on jatkuvasti toistuva ja osin pysyvä asuntopula kasvukeskuksissa, mikä on myös tämän työn tutkimusongelma. Tutkimustehtävänä on selvittää, miten asuntopolitiikalla on pyritty ratkomaan asuntopulaa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ja onko valituissa toimintalinjoissa tapahtunut muutoksia tutkimusjakson aikana. Tutkimustyön aihealuetta taustoitetaan asumisen ja asuntopolitiikan historialla sekä kansainvälisellä asuntotutkimuksella. Asuntopolitiikan teoreettisena viitekehyksenä käytetään asuntopolitiikan tutkija, professori John Dolingin teoretisointia asuntopolitiikasta. Tutkimusaineisto koostuu vuosien 1990-2010 aikana laadituista poliittisista ohjelmista ja saman ajanjakson niistä valtiopäiväasiakirjoista, jotka sisältävät tutkimusaiheen kannalta oleellista tietoa. Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista sisällönanalyysiä. Suomelle ominaisia piirteitä asuntopolitiikassa ovat olleet nopeat suunnanmuutokset ja vaihtelevat toimintatavat. Asuntopolitiikan rooli ja merkitys osana yhteiskunnallista päätöksentekoa on myös herättänyt keskustelua läpi vuosien ja joidenkin tutkimusten mukaan asuntoasiat ovat ajoittain jääneet liian vähälle huomiolle politiikassa. Asuntotilanteen kärjistyessä asuntopolitiikka on noussut esiin ja ongelmia on yritetty ratkoa vaihtelevilla keinoilla. Tutkimuksen tuloksiin perustuen ilmenee, että liian vähäiseen asuntotuotantoon kiinnitetään huomiota noususuhdanteissa asuntopulan vaikuttaessa työvoiman saantiin. Näin tapahtui sekä 1980-luvun loppupuolella, 2000-luvun taitteessa että voimakkaan kasvun aikana vuosina 2005-2007 ennen alkanutta taantumaa. Taloudellisesti heikompana ajankohtana lähes yhtä lailla olemassa olevaan asuntopulan perusongelmaan ei kiinnitetty riittävästi huomiota 1990-luvun laman aikana eikä sen jälkeen aina vuosikymmenen lopulle asti. Sen sijaan vuosien 2008-2009 taantumassa asuntopulaan kiinnitettiin huomiota myös taantumassa ja valtio pyrki omalla asuntotuotannollaan voimakkaasti vaikuttamaan kokonaistuotantomääriin. Nähtävissä on, että asuntopolitiikassa yhä useammat päätökset etenevät asuntotuotannon lisäämiseksi kasvukeskuksissa, mutta käytännön toteutus on edelleen hyvin vaihtelevaa. Kaikesta huolimatta asuntopolitiikkaan on saatu valtakunnallisempaa otetta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella Matti Vanhasen hallituskausien aikana. Yhteistyö valtion, kuntien ja rakentamisesta vastaavien tahojen välillä on tiivistynyt ja ongelmia on alettu tarkastella laajemmassa mittakaavassa. Asuntopolitiikka on siis kehittymässä suuntaan, jossa nopeat, paikalliset ja keskenään osin linjattomat asuntopoliittiset päätökset ovat vähitellen vaihtumassa kokonaisvaltaisempaan ja pidemmän tähtäimen suunnitteluun, mikä on oleellinen keino yritettäessä hallita asuntoasioiden kehityksen suuntaa Suomessa.
 • Yohannes, Gebrenegus (Helsingin yliopisto, 2007)
  Asymmetrical flow field-flow fractionation (AsFlFFF) was constructed, and its applicability to industrial, biochemical, and pharmaceutical applications was studied. The effect of several parameters, such as pH, ionic strength, temperature and the reactants mixing ratios on the particle sizes, molar masses, and the formation of aggregates of macromolecules was determined by AsFlFFF. In the case of industrial application AsFlFFF proved to be a valuable tool in the characterization of the hydrodynamic particle sizes, molar masses and phase transition behavior of various poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) polymers as a function of viscosity and phase transition temperatures. The effect of sodium chloride salt and the molar ratio of cationic and anionic polyelectrolytes on the hydrodynamic particle sizes of poly (methacryloxyethyl trimethylammonium chloride) and poly (ethylene oxide)-block-poly (sodium methacrylate) and their complexes were studied. The particle sizes of PNIPAM polymers, and polyelectrolyte complexes measured by AsFlFFF were in agreement with those obtained by dynamic light scattering. The molar masses of PNIPAM polymers obtained by AsFlFFF and size exclusion chromatography agreed also well. In addition, AsFlFFF proved to be a practical technique in thermo responsive behavior studies of polymers at temperatures up to about 50 oC. The suitability of AsFlFFF for biological, biomedical, and pharmaceutical applications was proved, upon studying the lipid-protein/peptide interactions, and the stability of liposomes at different temperatures. AsFlFFF was applied to the studies on the hydrophobic and electrostatic interactions between cytochrome c (a basic peripheral protein) and anionic lipid, and oleic acid, and sodium dodecyl sulphate surfactant. A miniaturized AsFlFFF constructed in this study was exploited in the elucidation of the effect of copper (II), pH, ionic strength, and vortexing on the particle sizes of low-density lipoproteins.
 • Haikal, Rana (2015)
  O-Desmethylangolensin (O-DMA) is a product of anaerobic intestinal bacterial metabolism of the isoflavone daidzein, which is found mainly in soy foods. Because of its structural similarity to natural estrogen, it was found to have a strong binding affinity to human estrogen receptor β, thus explaining its anticarcinogenic activity among other biological actions. Because of its biological importance, the main aim of this study is to propose a synthetic route using (R,R)-(-)-Pseudoephedrine as chiral auxiliary to synthesize enantiopure (R)-(-)-O-DMA. Pseudoephedrine has been previously found to be an excellent chiral auxiliary; its amide is stable, easily prepared and its enolate is highly reactive and can undergo many useful transformations including alkylation reactions. 4-Hydroxyphenylacetic acid was used as starting material. Diastereoselective α-methylation of the pseudoephedrine amide was done using LDA in THF with subsequent addition of methyl iodide. The method was found successful; however, the yield (55%) and %ee (4.5%) were low, thus further adjustments are needed.
 • Pulkkinen, Paavo (1966)
 • Smirnova, Inna (2014)
  There is an increasing need for organizations to collaborate with internal and external partners on a global scale for creating software-based products and services. Many aspects and risks need to be addressed when setting up such global collaborations. Different types of collaborations such as engineering collaborations or innovation-focused collaborations need to be considered. Further aspects such as cultural and social aspects, coordination, infrastructure, organizational change process, and communication issues need to be examined. Although there are already experiences available with respect to setting up global collaborations, they are mainly focusing on certain specific areas. An overall holistic approach that guides companies in systematically setting up global collaborations for software-based products is widely missing. The goal of this thesis is to analyze existing literature and related information and to extract topics that need be taken into account while establishing global software development collaborations - to identify solutions, risks, success factors, strategies, good experiences as well as good examples. This information is structured in a way so that it can be used by companies as a well-grounded holistic approach to guide companies effectively in setting up long-term global collaborations in the domain “software development”. The presented approach is based on scientific findings reported in literature, driven by industry needs, and confirmed by industry experts. The content of the thesis consists of two main parts: In the first part a literature study analyzes existing experience reports, case studies and other available literature in order to identify what aspects and practices need to be considered by organizations when setting up global collaborations in the domain software development. Secondly, based on the results from the literature review and consultation with the industrial partner Daimler AG, the identified aspects and practices are structured and prioritized in the form of activity roadmaps, which present a holistic guide for setting up global collaborations. The developed guidance worksheet, the so-called “Global canvas”, is meant to be a guide and reminder of all major activities that are necessary to perform when doing global collaborations for software-based products and services. The main contributions of this thesis are an analysis of the state of the practice in setting-up of global software development collaborations, identification of aspects and successful practices that need to be addressed by organizations when doing global collaborations for software-based products and services and the creation of a holistic approach that presents scientific findings to industry in an effective and credible way and guides companies in systematically setting up global collaborations.
 • Rintala, Janne-Markus (Helsingin yliopisto, 2009)
  The seasonal occurrence of sea ice that annually covers almost half the Baltic Sea area provides a unique habitat for halo- and cold temperature-tolerant extremophiles. Baltic Sea ice biology has more than 100 years of tradition that began with the floristic observation of species by the early pioneers using light microscopic techniques that were the only thing available at the time. Since the discovery of life within sea ice, more technologies have become available for taxonomy. Electron microscopy and genetic evidence have been used to identify sea ice biota revealing increased numbers of taxa. Meanwhile ecologists have used light microscopic cell enumeration in addition to the chemical and physical properties of sea ice in attempts to explain the food web structure of sea ice and its functions. Thus, during the Baltic winter, the sea ice hosts more abundant and diverse microbial communities than the water column beneath it. These communities are typically dominated by autotrophic diatoms together with a diverse assortment of dinoflagellates, auto- and heterotrophic flagellates, ciliates, metazoan rotifers and bacteria, which are mostly responsible for the recycling of nutrients. This thesis comprises ecological and systematic studies. In addition to the results of the previous studies carried out on landfast ice, the data presented here provide new insight into the spatial distribution of pelagial sea ice, which has remained largely unexplored. The studies reveal spatial heterogeneity in the pelagial sea ice of the Gulf of Bothnia. There were mismatches in chlorophyll-a concentrations and in photosynthetic efficiencies of the communities studied. The temporal succession was followed and experimental studies performed investigating the community responses towards increased or decreased light in landfast ice in the Gulf of Finland. The systematic studies carried out with established dinoflagellate cultures revealed a new resting cyst belonging to common sea ice dinoflagellate, Scrippsiella hangoei (Schiller) Larsen 1995. The cyst can be used to explain the overwintering of this species during prolonged periods of darkness. The dissimilarities and similarities in the material isolated from the sea ice called for description of a new subspecies Heterocapsa arctica ssp. frigida. The cells obtained in the cultured material were unlike those of the previously described species, necessitating description of ssp. frigida. As a result of its own unique habitus, the subspecies had been noted by Finnish taxonomists during the past three decades and thus its annual occurrence and geographical distribution in the Baltic Sea. This illustrates how combining ecology and systematics increases our understanding of organisms.
 • Toppila, Esko (Helsingin yliopisto, 2000)
 • Lavikainen, Antti (Helsingin yliopisto, 2014)
  The most pathogenic zoonotic cestodes of humans belong to the family Taeniidae. Members of this family (taeniids) are parasites of mammals requiring predatory definitive hosts and herbivorous or omnivorous intermediate hosts. Due to the major medical, veterinary and economic importance, taeniids have been a topic of intensive taxonomic, ecological and epidemiological studies resulting in contrasting conclusions about the diversity within the family. Currently, two genera, Echinococcus and Taenia, are widely recognized. Identification of taeniid tapeworms and their taxonomic classification have traditionally been based on morphological criteria. Development of molecular genetic techniques has provided more accurate tools for identification. The aims of the present thesis were to elucidate evolutionary relationships of taeniids, to explore the diversity within the family and to evaluate the taeniid taxonomy on the basis of phylogenetic relationships. Special emphasis was on species occurring in the Holarctic region. Parasite material collected mainly in northern Europe, a worldwide collection of taeniid DNA specimens and previously published sequence data were used in phylogenetic analyses. Molecular genetic characterization of taeniid taxa and preliminary phylogenies were based on short mitochondrial DNA (mtDNA) sequences. For further phylogenetic analyses, longer mtDNA regions, complete genes and finally mitochondrial genomes, as well as nuclear genes, were used. Based on the molecular analyses, cryptic or previously unknown species and intraspecific entities were detected, and the specific status of some taeniid taxa was confirmed. The genus Taenia was shown to be a highly diversified and paraphyletic assemblage justifying a generic level taxonomic revision. A new genus, Versteria, was created for Taenia mustelae, which was placed as a sister taxon to Echinococcus in phylogenies. An old generic name, Hydatigera, was resurrected for Taenia taeniaeformis and closely related species. The knowledge of taxonomy and evolutionary history of taeniids is essential for better understanding of the epidemiology and transmission of these parasites. The present thesis clarifies the taxonomy of the Taeniidae and creates a framework for further phylogenetic studies, possible additional revisions and comparative research.
 • Lahti, Satu (Helsingin yliopisto, 2010)
  The objective of the present study was to increase knowledge about the atelier culture of recent history, especially about the ways in which atelier clothes were made. I look at the ways of dress-making in the production of a renowned atelier, Salon Kaarlo Forsman. I also give a general outline of the atelier. The studying method I used was triangulation, which is a typical approach in case studies of recent history. My data include 23 dresses by the Salon Forsman, theme interviews of four of the Salon workers and one mannequin, data from my research work, as well as press material and archives. The basis of the analysis of these materials was a theme frame that I had put together with the help of pre-understanding. I then completed and defined the theme frame on the basis of the analysis of the data. I also analyzed the dresses in the fashion photos in the press material. Salon Kaarlo Forsman represents a certain cultural period, the years 1937-1986, and a place where a woman could have individual clothes made for her, from hats to fur coats. The atelier was particularly known for embroidery with beads, draping, and fantastic cuttings designed by the owner, fashion designer Kaarlo Forsman. I draw an outline of the work and practices of the atelier, but also that of Kaarlo Forsman’s life work, as he had a great influence on the sewing methods atelier clothes. Mr. Forsman was able to stretch the first period of modern fashion well into the third period by refusing new, labor-saving methods and sticking to individually designer clothes to the end of his enterprise. The crucial practices in the atelier that I present in this study are fitting, designing, finishing and sewing, as well as beading and the decoration of dresses. I compare the activity, practices and dress-making methods in the Forsman atelier to that of Haute Couture in Paris, which served as model for Finnish fashion houses. I point out the similarities and differences.
 • Ollila, Pauli (2004)
  When making judgements of the quality of survey sampling, especially with the complex estimators, the method of variance estimation is of importance. In addition to the well-known linearisation approach, there are many methods based on the sample reuse. The variety of these methods, especially in sampling theory, does not have any unified theoretical framework. The first part of the thesis is a theoretical overview for variance estimation, covering the foundations of the sampling theory and the current methodology of variance estimation. Also new methods and theoretical results are provided in the thesis. The cumulants and k-statistics are utilised to study the theoretical correction coefficient of unbiased variance estimation. Some examples of this approach are given for the variance estimation of the estimator of the population variance. The post-design vectors, i.e. artificially expanded design vectors for variance estimation, are used as the scale adjustment needed to correct the effect of the difference between the sampling design and resampling design. There are also correction methods utilising two-phase resample spaces and alternatively two resample to introduce various estimator-dependent scale corrections. New sampling distribution results concerning without-replacement and with-replacement designs in two-phase sampling situations are presented. A variance decomposition approach utilising sample pair probabilities is given with variance estimators. Finally, both old and new methods are tested with two real small populations. Results reveal e.g. that the two-phase resample approach deminishes the bias almost for every estimator studied, and for one estimator the sample pair probability approach provides unbiased variance estimator.
 • Ollila, Pauli (2004)
  Kun tehdään johtopäätöksiä otantaan perustuvista surveytutkimuksista, erityisesti monimutkaisilla estimaattoreilla, varianssiestimointimenetelmän oikea valinta on monessa tapauksessa tärkeää. Tunnetun linearisointiin perustuvan varianssiestimointimenetelmän lisäksi on olemassa monia menetelmiä, jotka perustuvat otoksen uudiskäyttöön. Näiden menetelmien laaja kirjo, erityisesti otantateoriassa, ei omaa vielä yhtenäistä teoreettista viitekehystä. Väitöskirjan ensimmäinen osa on teoreettinen katsaus varianssiestimointiin, kattaen otantateorian perusteet sekä nykyisen varianssiestimointimetodologian. Väitöskirja esittelee myös uusia varianssiestimointimenetelmiä sekä teoreettisia tuloksia. Kumulantteja ja k-tunnuslukuja käytetään hyväksi tutkittaessa teoreettista korjauskerrointa harhattoman varianssiestimoinnin tapauksessa. Esimerkkejä tästä lähestymistavasta annetaan perusjoukon varianssin estimaattorin varianssiestimoinnissa. Jälkiasetelmavektoreita, toisin sanoen varianssiestimointia varten keinotekoisesti laajennettuja asetelmavektoreita, käytetään skaalamuunnoksessa, joka tarvitaan korjattaessa otanta-asetelman ja uusotanta-asetelman välisen eron vaikutusta varianssiestimointiin. Väitöskirja sisältää myös korjausmenetelmiä, jotka käyttävät hyväksi kaksivaiheisia uusotanta-avaruuksia ja vaihtoehtoisesti kahden uusotoskoon avaruuksia, jotta mukaan tulisi myös estimaattorista riippuva korjaustekijä. Työssä esitetään myös uusia otantajakaumatuloksia kaksivaiheisessa otannassa koskien palauttamatta- ja palauttaen-tyyppisiä otanta-asetelmia. Varianssin hajottamista termeihin koostuen yksittäisotos- ja otosparitodennäköisyyksistä käytetään hyväksi eri varianssiestimaattoreissa. Lopuksi sekä vanhoja että uusia menetelmiä testataan kahdella olemassaolevalla pienellä perusjoukolla. Tuloksista näkyy, että mm. kaksivaiheisessa uusotannassa varianssiestimaattorin harha pienenee melkein jokaisella tutkituista estimattoreista, sekä yhdelle estimaattorille otosparimenetelmä tuottaa harhattoman varianssiestimaattorin.
 • Tiilikainen, Sanna (2013)
  This study describes how the families studied use and domesticate digital entertainment technologies and services at home as a part of their practices. Data were collected using fieldwork and analyzed using grounded theory. A total of eight families with children were visited, for one weekday afternoon each. During the visits, each family member was interviewed and their use of entertainment was observed and photographed. Family members also completed some assignments. Motivations for use and relevant technological development factors found were classified into key categories, and relationships between these were recognized to form theory on family digital entertainment use at home. The theory is presented as a flowchart and a narrative. The results are integrated with sociological theories and research on domestication and practices. The results of this theoretical integration are presented as a second flowchart model and a narrative. The findings are also compared with user acceptance models from other disciplines. The research question of this study is: “How do families with children use digital entertainment at home?” The main results are that families with children use digital entertainment at home in a socially conditioned way and as a part of their everyday practices. Family members have to take others living in the same household into account when making choices. Recent developmental advances in entertainment technology (ease of use and personalization) enable new ways of using entertainment at home, encouraging the social and practical aspects of digital entertainment. Uses, places and meanings of entertainment at home are evolving. Digital entertainment technologies are becoming a part of a technology mediated lifestyle. New and traditional forms of entertainment are used side by side at home and in many creative ways. The studied families are spending quality time together in two ways: in “Traditional quality time” everybody focuses on the same entertainment and in “Personalized quality time” everybody is using their entertainment device of choice in a shared space while commenting on the content. Entertainment that fits into the practices of a family is called “part of our life” and its use is actively encouraged. Forms of entertainment that do not fit the practices of a family are rejected.
 • Jumppanen, Henna (2002)
 • Huotari, Inkeri (1991)
 • Halminen, Saskia (2015)
  I denna avhandling undersöks kvinnliga proffsidrottares reflexiva förhållande till sin kropp. Frågan om deras idrottarskap, hur de tar hand om sin kropp och vad de tänker om både sin egen och hästens kropp som idrottare är centrala frågor i behandlingen av ämnet. Den teoretiska referensramen baserar sig på Bourdieus klassiska habitusbegrepp, applicerat på idrottande kvinnor i ridsport och hur de ser på sig själva och varandra, och på Crossleys reflexiva kroppstekniker, applicerat på ryttarens kropp och hästens kropp samt deras kroppars reflexiva förhållande. Forskningsfrågan handlar om kvinnliga, manliga och idrottsliga aspekter i ridningssammanhang, och ifall det är mer accepterat att vara kvinna och toppidrottare i ridning än i andra idrottsgrenar. Ridsport är en alldeles särskild sport genom att muskler och styrka inte är det viktigaste, utan andra grenspecifika kompetenser också spelar en stor roll. Dessutom är förhållandet till hästen viktigt. Ridsport är den enda OS-grenen där män och kvinnor tävlar mot varandra på samma nivå, och en gren som kvinnor tagit till sig både som hobby och toppidrott. I stallomgivningen blandas kvinnliga och manliga sätt och attribut på ett naturligt sätt: män kan bli vårdare och visa känslor, och kvinnor kan bli tuffa och starka. Denna kvalitativa studie baserar sig på åtta halvstrutkurerade temaintervjuer med informanter av varierande nationaliteter. På basis av resultaten av denna undersökning kan man säga att ridning är en icke-problematisk idrottsgren för kvinnor. Professionella kvinnoryttare känner sig bekväma i sin kropp både på hästryggen, då de utövar sin sport, och utanför hästvärlden. De känner inte att de måste ge upp sin kvinnlighet för sitt idrottande, till skillnad från vad flera studier om till exempel ishockey-eller fotbollsspelande kvinnor visar på. Ridning visade sig vara en intressant reflexiv kroppsteknik. Hästens och ryttarens kroppar påverkar och formateras av varandras kroppar i ett ömsesidigt förhållande både i stunden och på längre sikt. Ryttarskapet är en implementerad del av proffsryttarnas identitet och påverkar deras habitus. Det tycks vara så att kvinnliga proffsryttare inte behöver välja mellan att vara atlet, hästtjej eller kvinna. Det går bra att vara all tre av dessa på samma gång eller variera mellan dessa roller enligt sitt eget tycke.
 • Vesanto, Veli-Heikki (Helsingin yliopisto, 2012)
  While spaceborne satellite data has been extensively used to extract biophysical forest characteristics through reflectance features and indices, there are still many questions regarding seasonal changes in reflectance. Boreal forests have already seen changes in growth patterns from climate change, and the large scale monitoring of these forests is becoming more important. Understanding seasonal changes in reflectance in the boreal region will allow for the monitoring of seasonal biophysical changes using satellite imagery. For this monitoring to be possible the satellite imagery needs to be preprocessed and atmospherically corrected to create a time series of hemispherical-directional reflectance factors. The red edge is the abrupt change in reflectance between 680 and 740 nm seen in vegetation spectra. The red edge inflection point is the wavelength, at which the slope is steepest in the red edge. The red edge inflection point is sensitive to plant chlorophyll content and has been extensively used for estimating vegetation biophysical parameters including: leaf-area index, biomass and plant health levels. Hyperion is a narrowband imaging spectrometer aboard the Earth Observer-1 satellite. Hyperion captures data across 242 spectral bands covering a spectral range of 356 to 2577 nm resulting in a nominal spectral range of 10 nm. While the high spectral resolution of Hyperion makes it possible to calculate the REIP, there is no consensus on how this should be done, with different methods producing conflicting results. This study explains the preprocessing and atmospheric correction of a seasonal time series of five Hyperion EO-1 images (Provided courtesy of the USGS) from Hyytiälä, Southern Finland (61° 51 N, 24° 17 E). The time series ranges from 31.5.2010 to 12.8.2010, covering much of the growing season and the seasonal changes in reflectance. The first derivative, four-point linear interpolation, Lagrangian interpolation, and fifth-order polynomial fitting methods for calculating the REIP are looked at to determine their applicability for Hyperion imagery using this time series. Hyperion data requires considerable preprocessing before atmospheric correction can be done. In this study the preprocessing covered: destriping, desmiling, atmospheric correction and finally geocorrection. Atmospheric correction was done using both FLAASH and ATCOR, both of which are MODTRAN based absolute atmospheric correction algorithms. The final atmospherically corrected HDRF images were evaluated using in situ handheld spectrometer reference measurements of a grass field in the area. An average RMSE value of around 3% was achieved with both algorithms. The corrected Hyperion images were also compared against two MODIS products, which also showed good agreement. The aerosol retrieval however did not work with either algorithm, on any scene. The use of a sun photometer for aerosol level estimation was also not effective. Due to the dynamics of the red edge and expected seasonal red edge inflection point trends, the fifth-order polynomial fitting method was seen as the best method for calculating the red edge inflection point. The red edge inflection point did not correlate strongly with leaf area index overall, however there was a strong correlation with individual plots. A strong correlation was observed between Hyperion red edge inflection point and understory red edge inflection point, both overall and for individual plots.
 • Lindqvist, Hannakaisa (Helsingin yliopisto, 2013)
  The atmosphere of the Earth contains a rich variety of small particles that contribute to numerous local and global meteorological phenomena, such as visibility, water circulation, and climate change. Of particular relevance for this thesis, they scatter and absorb solar light and, therefore, are significant to the radiative balance of the Earth-atmosphere system. Likewise, they influence remote-sensing observations and can be monitored through the radiation they scatter. The interaction between radiation and the individual particles cannot be accurately established without modeling the physics of scattering and absorption. In the case of spherical particles, such as water droplets in low-altitude clouds, this is straightforward because an analytical solution exists, but solid-form particles are not spherical. They need models for their morphology, and dedicated computational methods to solve their scattering properties. Radiatively most important classes of nonspherical atmospheric particles are ice crystals in high-altitude clouds and dust aerosol particles, including both volcanic and mineral dust. Both scattering and absorption are generally known to be sensitive to the physical properties of the particles --- size, shape, and composition --- and yet, these ice and dust particles are currently modeled with overly simplistic and not properly validated approaches in many key applications, including climate models. In the thesis, light scattering by atmospheric ice and dust particles is investigated using morphologically faithful models that take into account the shape, internal structure, and material inhomogeneity. Detailed models are developed for small ice crystals, whose shapes have been controversial due to lack of knowledge, and for volcanic dust particles, whose porosity greatly impacts their scattering properties: an effect that is usually ignored. As a major highlight, the thesis presents a paradigm change in modeling scattering by mineral dust by introducing a first-ever model that has been derived directly from the observed shape and inhomogeneous composition of individual, micrometer-scale mineral dust particles. For ice crystals, the thesis introduces a fully automatic shape classification algorithm, which greatly facilitates the analysis of ice cloud microphysical data and, hence, the computation of cloud radiative effect. Selected results of the thesis are already in use in multidisciplinary applications; in atmospheric sciences, the results have led to more accurate radiative impact estimations and simulations of the entire climate.