Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 7343-7362 of 25289
 • Marjamaa, Annukka (Helsingin yliopisto, 2009)
  Congenital long QT syndrome (LQTS) with an estimated prevalence of 1:2000-1:10 000 manifests with prolonged QT interval on electrocardiogram and risk for ventricular arrhythmias and sudden death. Several ion channel genes and hundreds of mutations in these genes have been identified to underlie the disorder. In Finland, four LQTS founder mutations of potassium channel genes account for up to 40-70% of genetic spectrum of LQTS. Acquired LQTS has similar clinical manifestations, but often arises from usage of QT-prolonging medication or electrolyte disturbances. A prolonged QT interval is associated with increased morbidity and mortality not only in clinical LQTS but also in patients with ischemic heart disease and in the general population. The principal aim of this study was to estimate the actual prevalence of LQTS founder mutations in Finland and to calculate their effect on QT interval in the Finnish background population. Using a large population-based sample of over 6000 Finnish individuals from the Health 2000 Survey, we identified LQTS founder mutations KCNQ1 G589D (n=8), KCNQ1 IVS7-2A>G (n=1), KCNH2 L552S (n=2), and KCNH2 R176W (n=16) in 27 study participants. This resulted in a weighted prevalence estimate of 0.4% for LQTS in Finland. Using a linear regression model, the founder mutations resulted in a 22- to 50-ms prolongation of the age-, sex-, and heart rate-adjusted QT interval. Collectively, these data suggest that one of 250 individuals in Finland may be genetically predisposed to ventricular arrhythmias arising from the four LQTS founder mutations. A KCNE1 D85N minor allele with a frequency of 1.4% was associated with a 10-ms prolongation in adjusted QT interval and could thus identify individuals at increased risk of ventricular arrhythmias at the population level. In addition, the previously reported associations of KCNH2 K897T, KCNH2 rs3807375, and NOS1AP rs2880058 with QT interval duration were confirmed in the present study. In a separate study, LQTS founder mutations were identified in a subgroup of acquired LQTS, providing further evidence that congenital LQTS gene mutations may underlie acquired LQTS. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT) is characterized by exercise-induced ventricular arrhythmias in a structurally normal heart and results from defects in the cardiac Ca2+ signaling proteins, mainly ryanodine receptor type 2 (RyR2). In a patient population of typical CPVT, RyR2 mutations were identifiable in 25% (4/16) of patients, implying that noncoding variants or other genes are involved in CPVT pathogenesis. A 1.1 kb RyR2 exon 3 deletion was identified in two patients independently, suggesting that this region may provide a new target for RyR2-related molecular genetic studies. Two novel RyR2 mutations showing a gain-of-function defect in vitro were identified in three victims of sudden cardiac death. Extended pedigree analyses revealed some surviving mutation carriers with mild structural abnormalities of the heart and resting ventricular arrhythmias suggesting that not all RyR2 mutations lead to a typical CPVT phenotype, underscoring the relevance of tailored risk stratification of a RyR2 mutation carrier.
 • Hakala, Ullastiina (Helsingin yliopisto, 2009)
  The use of ionic liquids in chemical research has gained considerable interest and activity in recent years. Due to their unique and varied physicochemical properties, in comparison to molecular solvents, the potential applications for ionic liquids are enormous. The use of microwave irradiation, as a powerful dielectric heating technique, in synthetic organic chemistry has been known since 1986. Since then, it has gained significant recognition for its research and application in both academia and industry. The use of either ionic liquids or microwave irradiation in synthetic organic chemistry has been known to afford improved, alternative or complimentary selectivities, in comparison to traditional processes. In this study, the use of ionic liquids as solvents, co-solvents and catalytic media was explored in Friedel-Crafts, deuterolabelling and O-demethylation reactions. Alternative methods for the production of a variety of aromatic ketones using the Friedel-Crafts acylation methodology were investigated using ionic liquid catalyst or ionic liquid acidic additive systems. The disclosed methods, i.e. metal bistriflamides and chloroindate ionic liquids systems, possessed good catalytic activity in the synthesis of typical benzophenones. These catalytic systems were also recyclable. Microwave irradiation was found to be useful in the synthesis of various polyhydroxydeoxybenzoins and arylpropanones as synthetic precursors to naturally occurring or potentially bioactive compounds. Under optimized condition, the reaction occurred in only four minutes using systems such as [bmim][NTf2]/HNTf2 and [bmim][BF4]/BF3·OEt2. Naturally occurring polyphenols, such as isoflavones, can possess various types of biological or pharmacological activity. In particular, some are noted for their beneficial effects on human health. Isotopically labelled analogues of polyphenols are valuable as analytical standards in the quantification of these compounds from biological matrices. A new strategy for deuterolabelling of polyphenols was developed using ionic liquids as co-solvents and 35% DCl/D2O, as a cheap deuterium source, under microwave irradiation. Under these conditions, perdeuterated compounds were achieved in short reaction times, in high isotopic purity and in excellent yields. An O-demethylation reaction was developed, using an ionic liquid reaction medium with BBr3 for the deprotection of a variety methyl protected polyphenolic compounds, such as isoflavons and lignans. This deprotection procedure was found to be very practical as the reaction occurred under mild reaction conditions and in short reaction times. The isolation and purification steps were particularly straightforward and high yielding, in comparison to traditional methods.
 • Lasonen, Riikka (2004)
  Tämä syventävien opintojen tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä tutkimusosasta. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään lehmän kalsiumaineenvaihduntaa ja poikimahalvauksen etiologiaa, taudinkuvaa ja esiintymistä, sekä veren ionisoidun ja kokonaiskalsiumin käyttämistä kalsiumtason mittarina. Tutkimusosassa määritettiin poikimahalvauksen kannalta keskeisimpiä veriparametrejä. Ionisoidun kalsiumin katsotaan olevan luotettavampi kuvaamaan elimistön kalsiumaineenvaihdunnan tilaa kuin totaalikalsiumin. Viitearvot ionisoidulle kalsiumille vaihtelevat jonkin verran eri lähteissä. Tarkoituksena oli luoda viitearvot ionisoidulle kalsiumille Saaren klinikan laboratoriota varten. Lisäksi tutkittiin ionisoidun kalsiumin ja kokonaiskalsiumin sekä ionisoidun kalsiumin ja kliinisten oireiden välistä korrelaatiota. Tutkitut plasmanäytteet on kerätty vuosina 2002-2003 Saaren klinikan praktiikkamatkojen yhteydessä. Tutkimuksessa oli mukana 68 lehmää. Aineisto jaettiin kolmeen ryhmään; terveet, sekundaarisesti hypokalsemiset sekä poikimahalvauksesta kärsivät lehmät. Plasmanäytteistä määritettiin kalium-, albumiini- ja magnesiumpitoisuudet sekä ionisoidun kalsiumin ja kokonaiskalsiumin määrä. Sairaiden eläinten oireista kerättiin tietoja lomakkeella johon merkittiin sydänfrekvenssi, rektaalilämpö, pötsin toiminta sekä lehmän asento näytteenottohetkellä. Tutkitut veriarvot vastasivat hyvin kirjallisuudessa esitettyjä. Kliinisistä oireista pötsin toiminnan ja ion isoidun kalsiumin pitoisuuden välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys. Ionisoidun kalsiumin ja kokonaiskalsiumin välillä vallitsi tilastollisesti merkitsevä yhteys kaikissa ryhmissä, mutta korrelaatio oli selvästi heikompi terveillä kuin sairailla lehmillä. Tutkittu aineisto ei ollut riittävä varsinaisten laitekohtaisten viitearvojen määrittämiseksi ionisoidulle kalsiumille. Terveillä lehmillä ionisoidun kalsiumin pitoisuus oli keskimäärin hieman korkeampi kuin kirjallisuudessa esitetyt arvot.
 • Siurala, Samppa (2013)
  Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on perehtyä ionisten nesteiden (IL) käyttöön ja niiden vaikutukseen yleisimmissä analyyttisen kemian erotusmenetelmissä kuten kaasukromatografiassa (GC), nestekromatografiassa (LC) ja kapillaarielektroforeesissa (CE). Lisäksi ionisten nesteiden käyttöä ohutkerroskromatografiassa (TLC) käsitellään. Ioniset nesteet ovat sulia suoloja, jotka on yleisesti määritelty ioneista koostuviksi nestemäisiksi elektrolyyteiksi. Ionisissa nesteissä anionien ja kationien välillä merkittävä vuorovaikutusvoima ovat vetysidokset. Ioniset nesteet ovat kokonaisvaraukseltaan neutraaleja, mutta sisältävät positiivisen ja negatiivisen osittaisvarauksen. Ionisten nesteiden käytön monipuolisuutta lisäävät niiden olematon höyrynpaine, mekaaniset ja elektrokemialliset ominaisuudet sekä hyvä lämmönkestävyys, viskositeettien muokattavuus sekä niiden kyky uuttaa monia orgaanisia yhdisteitä sekä metalli-ioneja. Tässä tutkielmassa perehdytään ionisten nesteiden käyttöön liikkuvaan faasiin lisättävinä modifioijina (LC, CE) sekä kapillaarin tai kolonnin stationäärifaasin pintaan (LC, CE, GC, sekä kiinteään matriisiin TLC:ssä) lisättävänä tai kapillaarin/kolonnin pintaan valmiiksi sidottuina kiinteinä faaseina. Näiden ionisilla nesteillä muokattujen erotusmenetelmien vaikutusta erilaisten analyyttien erotukseen tutkitaan kirjallisuudesta löytyvin esimerkein. Kirjallisuusosassa tarkastellaan ionisten nesteiden tarkempia vaikutusmekanismeja erotukseen liikkuvassa ja kiinteässä faasissa sekä mahdollisista yhteisvaikutuksista em. faaseissa. Näitä analyyttien ja ionisilla nesteillä muokattujen erotusfaasien välisistä vuorovaikutuksista on havaittu mm. vetysidokset, van der Waals –voimat, heikot ja vahvat ioniset vetovoimat, n-π- ja π-π–vuorovaikutukset, elektrostaattiset ja hydrofobiset/hydrofiiliset vuorovaikutukset sekä esim. retention kasvaminen ionisen nesteen alkyyliketjun pituuden kasvaessa. Ionisia nesteitä on käytetty laajasti esim. sitomaan kasvihuonekaasuja, katalyytteinä, rakettimoottoreiden polttoaineena, biomateriaalien liuottimina ja voiteluaineina sekä monella teknologian alalla kuten metallurgiassa, ydinteknologiassa, sähkökemiassa sekä elektrolyytteinä vaihtoehtoisen energian sovelluksista. Ionisten nesteiden ihmisille ja ympäristölle yleensä varsin vaarattomien ja haitattomien ominaisuuksiensa vuoksi ionisten nesteiden käyttösovellukset tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa kasvamaan ja korvamaan perinteisiä liuottimia sekä toisaalta olemaan potentiaalisia työkaluja kehitettäessä jatkossa ympäristön ja kestävän kehityksen kannalta olennaista ”vihreää kemiaa”. Kokeellisessa osassa tutkittiin CE-analyyseissa fosfaattipuskuriajoliuokseen lisättyjen IL:en (P14444OAc- ja P14444Cl-) vaikutusta erotukseen. Näiden ionisten nesteiden todettiin parantavan tutkittujen yhdisteiden (19 kpl) erottumista kapillaarissa. Bentsoaattien homologiselle sarjalle (6 kpl) saatiin selkeä erottuminen kaikille yhdisteille ja lähellä toisiaan migroituvat o-, p- ja m-ksyleenit saatiin erottumaan. Kokeellisen osan havainnot tukevat hyvin kirjallisuudessa esiintyviä tuloksia ionisten nesteiden ominaisuuksista kapillaarin ja mahdollisesti ajoliuoksen muokkaajina, sillä tässä työssä suoritettujen analyysien tulokset osoittavat ionisten nesteiden selvästi parantavan tutkittujen analyyttien erotusta CE:lla.
 • Verronen, Pekka (Helsingin yliopisto, 2006)
  Among the most striking natural phenomena affecting ozone are solar proton events (SPE), during which high-energy protons precipitate into the middle atmosphere in the polar regions. Ionisation caused by the protons results in changes in the lower ionosphere, and in production of neutral odd nitrogen and odd hydrogen species which then destroy ozone in well-known catalytic chemical reaction chains. Large SPEs are able to decrease the ozone concentration of upper stratosphere and mesosphere, but are not expected to significantly affect the ozone layer at 15--30~km altitude. In this work we have used the Sodankylä Ion and Neutral Chemistry Model (SIC) in studies of the short-term effects caused by SPEs. The model results were found to be in a good agreement with ionospheric observations from incoherent scatter radars, riometers, and VLF radio receivers as well as with measurements from the GOMOS/Envisat satellite instrument. For the first time, GOMOS was able to observe the SPE effects on odd nitrogen and ozone in the winter polar region. Ozone observations from GOMOS were validated against those from MIPAS/Envisat instrument, and a good agreement was found throughout the middle atmosphere. For the case of the SPE of October/November 2003, long-term ozone depletion was observed in the upper stratosphere. The depletion was further enhanced by the descent of odd nitrogen from the mesosphere inside the polar vortex, until the recovery occurred in late December. During the event, substantial diurnal variation of ozone depletion was seen in the mesosphere, caused mainly by the the strong diurnal cycle of the odd hydrogen species. In the lower ionosphere, SPEs increase the electron density which is very low in normal conditions. Therefore, SPEs make radar observations easier. In the case of the SPE of October, 1989, we studied the sunset transition of negative charge from electrons to ions, a long-standing problem. The observed phenomenon, which is controlled by the amount of solar radiation, was successfully explained by considering twilight changes in both the rate of photodetachment of negative ions and concentrations of minor neutral species. Changes in the magnetic field of the Earth control the extent of SPE-affected area. For the SPE of November 2001, the results indicated that for low and middle levels of geomagnetic disturbance the estimated cosmic radio noise absorption levels based on a magnetic field model are in a good agreement with ionospheric observations. For high levels of disturbance, the model overestimates the stretching of the geomagnetic field and the geographical extent of SPE-affected area. This work shows the importance of ionosphere-atmosphere interaction for SPE studies. By using both ionospheric and atmospheric observations, we have been able to cover for the most part the whole chain of SPE-triggered processes, from proton-induced ionisation to depletion of ozone.
 • Ruusuvuori, Eva (Helsingin yliopisto, 2008)
  Brain function is critically dependent on the ionic homeostasis in both the extra- and intracellular compartment. The regulation of brain extracellular ionic composition mainly relies on active transport at blood brain and at blood cerebrospinal fluid interfaces whereas intracellular ion regulation is based on plasmalemmal transporters of neurons and glia. In addition, the latter mechanisms can generate physiologically as well as pathophysiologically significant extracellular ion transients. In this work I have studied molecular mechanisms and development of ion regulation and how these factors alter neuronal excitability and affect synaptic and non-synaptic transmission with a particular emphasis on intracellular pH and chloride (Cl-) regulation. Why is the regulation of acid-base equivalents (H+ and HCO3-) and Cl- of such interest and importance? First of all, GABAA-receptors are permeable to both HCO3- and Cl-. In the adult mammalian central nervous system (CNS) fast postsynaptic inhibition relies on GABAA-receptor mediated transmission. Today, excitatory effects of GABAA-receptors, both in mature neurons and during the early development, have been recognized and the significance of the dual actions of GABA on neuronal communication has become an interesting field of research. The transmembrane gradients of Cl- and HCO3- determine the reversal potential of GABAA-receptor mediated postsynaptic potentials and hence, the function of pH and Cl- regulatory proteins have profound consequences on GABAergic signaling and neuronal excitability. Secondly, perturbations in pH can cause a variety of changes in cellular function, many of them resulting from the interaction of protons with ionizable side chains of proteins. pH-mediated alterations of protein conformation in e.g. ion channels, transporters, and enzymes can powerfully modulate neurotransmission. In the context of pH homeostasis, the enzyme carbonic anhydrase (CA) needs to be taken into account in parallel with ion transporters: for CO2/HCO3- buffering to act in a fast manner, CO2 (de)hydration must be catalyzed by this enzyme. The acid-base equivalents that serve as substrates in the CO2 dehydration-hydration reaction are also engaged in many carrier and channel mediated ion movements. In such processes, CA activity is in key position to modulate transmembrane solute fluxes and their consequences. The bicarbonate transporters (BTs; SLC4) and the electroneutral cation-chloride cotransporters (CCCs; SLC12) belong the to large gene family of solute carriers (SLCs). In my work I have studied the physiological roles of the K+-Cl- cotransporter KCC2 (Slc12a5) and the Na+-driven Cl--HCO3- exchanger NCBE (Slc4a10) and the roles of these two ion transporters in the modualtion of neuronal communication and excitability in the rodent hippocampus. I have also examined the cellular localization and molecular basis of intracellular CA that has been shown to be essential for the generation of prolonged GABAergic excitation in the mature hippocampus. The results in my Thesis provide direct evidence for the view that the postnatal up-regulation of KCC2 accounts for the developmental shift from depolarizing to hyperpolarizing postsynaptic EGABA-A responses in rat hippocampal pyramidal neurons. The results also indicate that after KCC2 expression the developmental onset of excitatory GABAergic transmission upon intense GABAA-receptor stimulation depend on the expression of intrapyramidal CA, identified as the CA isoform VII. Studies on mice with targeted Slc4a10 gene disruption revealed an important role for NCBE in neuronal pH regulation and in pH-dependent modulation of neuronal excitability. Furthermore, this ion transporter is involved in the basolateral Na+ and HCO3- uptake in choroid plexus epithelial cells, and is thus likely to contribute to cerebrospinal fluid production.
 • Kiviniemi, Eero (1962)
 • Korhonen, Jouni (Helsingin yliopisto, 2008)
  Wireless network access is gaining increased heterogeneity in terms of the types of IP capable access technologies. The access network heterogeneity is an outcome of incremental and evolutionary approach of building new infrastructure. The recent success of multi-radio terminals drives both building a new infrastructure and implicit deployment of heterogeneous access networks. Typically there is no economical reason to replace the existing infrastructure when building a new one. The gradual migration phase usually takes several years. IP-based mobility across different access networks may involve both horizontal and vertical handovers. Depending on the networking environment, the mobile terminal may be attached to the network through multiple access technologies. Consequently, the terminal may send and receive packets through multiple networks simultaneously. This dissertation addresses the introduction of IP Mobility paradigm into the existing mobile operator network infrastructure that have not originally been designed for multi-access and IP Mobility. We propose a model for the future wireless networking and roaming architecture that does not require revolutionary technology changes and can be deployed without unnecessary complexity. The model proposes a clear separation of operator roles: (i) access operator, (ii) service operator, and (iii) inter-connection and roaming provider. The separation allows each type of an operator to have their own development path and business models without artificial bindings with each other. We also propose minimum requirements for the new model. We present the state of the art of IP Mobility. We also present results of standardization efforts in IP-based wireless architectures. Finally, we present experimentation results of IP-level mobility in various wireless operator deployments.
 • Li, Chunxiang (2014)
  Multiple Sequence Alignment (MSA) is one of the essential methods in molecular biology. The accuracy of MSAs effects downstream analyses such as phylogenetic inference, protein structure prediction, and function prediction. Because of the importance of MSA, current methods try to search for the optimal alignment with different objective functions and heuristics. As a result, different methods perform differently on various tasks. For example, the sequence alignments from methods designed based on structure homology are likely to mislead the comparative and phylogenetic analyses, since these downstream analyses require alignments correctly represent the evolutionary homology. The phylogeny-aware alignment method PRANK by Löytynoja and Goldman has been demonstrated to have good performance in aligning protein-coding genes for the evolutionary and comparative analyses. One of the reasons is that the phylogenetic information is also considered during the alignment in order to distinguish insertions from deletions. It has become the method of choice in the comparative sequence analyses and for instance, in recently published tiger genome study, PRANK was used to align the orthologous genes. However, there are still some issues that need to be resolved in PRANK. First of all, it can be sensitive to errors in the guide phylogenetic tree and bias the resulting alignment. Second, the single-threaded design does not allow PRANK to take advantage of modern CPU architecture or computer clusters, which is a disadvantage when working with large volumes of data. In this thesis, iPRANK, an iterative alignment tool to PRANK, will be introduced. The proposed tool is able to utilize multiple cores and make alignment faster via a divide-and-merge approach which splits the data set into subsets according to a guide tree and then runs PRANK simultaneously on each subset. The iteration of alignment and tree inference allows to search for a good tree and get rid of errors in the initial guide tree to improve the resulting alignment. In this way, iPRANK can estimate the tree and the multiple sequence alignment simultaneously for a set of unaligned sequences. In addition to improved alignment of single data set, the developed tool is also capable of inferring phylogeny from data sets consisting of multiple genes via gene concatenation strategy. By performing extensive studies on a set of simulation data, it will demostrate that our developed tool can run PRANK on a large computer cluster and produce improved alignments and phylogenetic trees compared to other approaches.
 • Sädevirta, Sanna (2006)
  Sotauutisoinnin määrä on lisääntynyt länsimaisissa tiedotusvälineissä voimakkaasti Vietnamin sodasta lähtien. Persianlahden sotaa seurattiin satelliittien välittämien reaaliaikaisten televisiokuvien välityksellä. Kosovon sodassa internetin keskustelupalstat välittivät sodan keskelle jääneiden siviilien kokemuksia. Irakin kriisi on ollut jo useamman vuoden suomalaistenkin tiedostuvälineiden otsikoissa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Irakin kriisin käsittelyä Suomen Kuvalehden (SK) verkkolehdessä. Tutkimuksessa selvitetään mitä ja miten kehittyvästä kriisistä ja sodasta lehdessä kerrottiin, lisäksi tarkastellaan kenen ääni artikkeleissa pääsi kuuluviin ja millaiset roolit ja identiteetit eri osapuolille tekstien perusteella muodostui. Tutkimusaineistona on Irakia, YK:n asetarkastuksia, Saddam Husseinia ja kansainvälistä terrorismia koskeneet verkkolehden artikkelit vuosina 2003-2004. Aihetta käsitteleviä artikkeleita löytyi tutkimusajanjaksona verkkolehdestä 15 kappaletta. Aineiston tutkimisessa on käytetty Norman Fairclough kriittisen diskurssianalyysin oppeja ja metodeja. Kriittisen diskurssianalyysin tutkimusmenetelmien tärkein oppi saadaan Fairclouhn kriittistä diskurssianalyysiä selittävistä teoksista: Miten media puhuu (1997), Discourse and Social Change (1992) ja Language and Power (1989). Artikkelien kielenkäyttöön ja sanavalintoihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Fairclough oppien mukaisesti tutkimuksessa tarkastellaan tekstin valintojen pohjalta eri osapuolille muodostuvia rooleja ja identiteettejä. Artikkeleista löytyi kaiken kaikkiaan kuusi toisistaan selvästi eroavaa diskurssia: demokratisoitumisen vaikeutta korostava diskurssi, suurvallan ylivoimaisuutta korostava diskurssi, uhkakuvadiskurssi, virhediskurssi sekä sodanvastainen diskurssi. Tutkimusaineistona oli nimenomaan verkkolehti ja aineistosta onkin analysoitu myös se, onko SK käyttänyt verkkolehteä tuottaessaan verkon tarjoamat mahdollisuudet hyväkseen.
 • Ranji, Banafsheh (Helsingin yliopisto, 2013)
  This study aims to scrutinise how the 2009 postelection conflict in Iran shaped the political activism of Iranian women who immigrated to Sweden at least 6 months before interview. This research also investigates how the female actors of these events, who were interviewed, see the role of social media in their activism during the 2009 postelection struggle. Moreover, this study explores how the participants see the role of women in the protests. Narrative methodology is the method of investigation for this study because the study aims to capture the actors’ point of view. The data is based on stories told by eleven Iranian women through interviewing. The women were involved in the 2009 postelection. Some immigrated to Sweden before the 2009 elections and others after the events. The research reviews the literature in the field of social media and activism. The theoretical framework covers controversial debates about both the role of social media in facilitating political activism, particularly in the case of the recent uprisings in the Middle East. Moreover, the study presents discussions about social media and diaspora activism. The research also reviews the literature about Iranian women’s political activism and how they have resisted after the 1979 Islamic revolution with a special focus on the 2009 postelection events. The results of this study indicate that the 2009 postelection events were a turning point for the participants’ activism lives. In addition, the events were a turning point in the participants’ personal lives. The present study confirms previous findings and contributes additional evidence about women’s participation and their solidarity in the postelection protests. The present findings seem to be consistent with other research, which found that the role of communication means other than social media is neglected in the latest uprisings. The current study found that usage of social media was more significant among the participants in diaspora. Using social media after immigration signifies staying connected to Iran while losing the presence and participation in offline communities. The research suggests that various communication strategies, such as face-to-face communication, email, text messaging and watching satellite TV channels were used by the participants. The communication tools were used for obtaining news and information, dissemination of news and notifying others. The findings demonstrate that some factors, such as the presence of authorities in cyberspace and how the activists see the role of social media, influenced the participants’ usage of social media.
 • Banafsheh, Ranji (2013)
  This study aims to scrutinise how the 2009 postelection conflict in Iran shaped the political activism of Iranian women who immigrated to Sweden at least 6 months before interview. This research also investigates how the female actors of these events, who were interviewed, see the role of social media in their activism during the 2009 postelection struggle. Moreover, this study explores how the participants see the role of women in the protests. Narrative methodology is the method of investigation for this study because the study aims to capture the actors’ point of view. The data is based on stories told by eleven Iranian women through interviewing. The women were involved in the 2009 postelection. Some immigrated to Sweden before the 2009 elections and others after the events. The research reviews the literature in the field of social media and activism. The theoretical framework covers controversial debates about both the role of social media in facilitating political activism, particularly in the case of the recent uprisings in the Middle East. Moreover, the study presents discussions about social media and diaspora activism. The research also reviews the literature about Iranian women’s political activism and how they have resisted after the 1979 Islamic revolution with a special focus on the 2009 postelection events. The results of this study indicate that the 2009 postelection events were a turning point for the participants’ activism lives. In addition, the events were a turning point in the participants’ personal lives. The present study confirms previous findings and contributes additional evidence about women’s participation and their solidarity in the postelection protests. The present findings seem to be consistent with other research, which found that the role of communication means other than social media is neglected in the latest uprisings. The current study found that usage of social media was more significant among the participants in diaspora. Using social media after immigration signifies staying connected to Iran while losing the presence and participation in offline communities. The research suggests that various communication strategies, such as face-to-face communication, email, text messaging and watching satellite TV channels were used by the participants. The communication tools were used for obtaining news and information, dissemination of news and notifying others. The findings demonstrate that some factors, such as the presence of authorities in cyberspace and how the activists see the role of social media, influenced the participants’ usage of social media.
 • Johansson, Ulriikka (2012)
  Nykypäivän Iran eroaa suuresti vasta vallankumouksen kokeneesta Iranista ja tähän on vaikuttanut merkittävällä tavalla nuorisokulttuurin kehittyminen. Vallankumouksen jälkeinen autoritaarinen politiikka on luonut nuorison, joka suhtautuu kriittisesti poliitikkoihin ja viranomaisiin ja valtion ankaraan islamintulkintaan. Islamilainen tasavalta on pyrkinyt luomaan nuorille kuvan oikeanlaisesta islamilaisesta kansalaisesta tiukoilla säännöillä. Vallankumouksen jälkeen syntynyt sukupolvi ei ole omaksunut hallinnon edustamia moraalikoodeja suunnitelmien mukaan, vaan on päinvastoin aktiivisesti omistautunut toiminnalle, joka on hallituksen mukaan syntiä. Sukupolvi, jonka piti kasvaa ylläpitämään islamilaisen vallankumouksen ideologiaa, on kapinoinut ja osoittanut monin tavoin olevan hallituksen ihanteita vastaan. Nuoriso ja hallitus ovat joutuneet jatkuviin konflikteihin, erityisesti julkisessa tilassa. Iranissa on käynnissä jatkuva rajaneuvottelu siitä, mikä on sallittua ja mikä ei, miten määritellään normaali ja epänormaali, ja millainen on oikeanlainen islamilaisen tasavallan kansalainen. Tutkielmassani analysoin näitä neuvotteluja, joita käydään valtion ja nuorten välillä. Missä menevät sallitun käyttäytymisen rajat ja missä menee raja, missä kielletty käytös paljastuu. Selviytyäkseen monimutkaisesta todellisuudesta iranilaisnuoriso on luonut monimutkaisen käytöskoodiston, jota ulkopuolisen on vaikea ymmärtää. Työni keskiössä on se, kuinka nuoret reagoivat pakolla toteutettuun politiikkaan ja käyttävät hyväkseen hallinnon luomaa toimintakenttää. Rajaneuvotteluihin liittyen olen kiinnostunut myös yksilön ja tilan välisestä suhteesta. Pyrin näyttämään, että Iranissa ei ole pysyvää jakoa suhteessa yksityiseen ja julkiseen tilaan. Tarkastelen tiloihin liittyviä rajaneuvotteluja ja käsittelen näitä rajaneuvotteluja vastarintana, jonka kautta nuoret pyrkivät luomaan pysyvää omaa tilaa. Lisäksi näytän, miten nuoriso pyrkii luomaan tilapäistä omaa tilaa julkiseen tilaan. Kaikki Iranissa tietävät, että uskonto ei ilmene samalla tavalla ihmisen henkilökohtaisessa todellisuudessa, kuin se näyttää ilmenevän julkisessa tilassa. Tämä muodostaa eräänlaisen julkisen salaisuuden. valtiovallalle on tärkeää, että julkinen tila pysyy puhtaana, jotta salaisuutta ei tarvitse ”paljastaa”. Julkinen salaisuus on yhteiskunnan, erityisesti nuorison ja valtion välillä tehty kompromissi, jonka tarkoitus on ylläpitää yhteiskuntarauhaa. Erilaisten esimerkkien kautta näytän, että tilan käytöllä ja näennäisesti kapinoivalla käytöksellä luodaan olemassaolon politiikkaa. Nuoret eivät halua olla vaatimattomia ja näkymättömiä, vaan he haluavat näyttää ja tuntea olevansa olemassa ja ottaa oman tilansa. Taistelu tilasta ja nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta on yhdistänyt poikia ja tyttöjä ja on sitä kautta luonut myös uudenlaista yhteisöllisyyttä sukupuolten välille.
 • Briody, Micheal (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007)
  Between 1935 and 1970 the state-funded Irish Folklore Commission (Coimisiún Béaloideasa Éireann) assembled one of the great folklore collections of the world under the direction of Séamus Ó Duilearga (James Hamilton Delargy). The aim of this study is to recount and assess the work and achievement of this commission. The cultural, linguistic, political and ideological factors that had a bearing on the establishment and making permanent of the Commission and that impinged on many aspects of its work are here elucidated. The genesis of the Commission is traced and the vision and mission of Séamus Ó Duilearga are outlined. The negotiations that preceded the setting up of the Commission in 1935 as well as protracted efforts from 1940 to 1970 to place it on a permanent foundation are recounted and examined at length. All the various collecting programmes and other activities of the Commission are described in detail and many aspects of its work are assessed. This study also deals with the working methods and conditions of employment of the Commission s field and Head Office staff as well as with Séamus Ó Duilearga s direction of the Commission. In executing this work extensive use has been made of primary sources in archives and libraries in Ireland, Sweden, Finland, Estonia, and North America. This is the first major study of this world-famous institute, which has been praised in passing in numerous publications, but here for the first time its work and achievement are detailed comprehensively and subjected to scholarly scrutiny. This study should be of interest not only to students of Irish oral tradition but to folklorists everywhere. The history of the Irish Folklore Commission is a part of a wider history, that of the history of folkloristics in Europe and North America in particular. Moreover, this work has relevance for many areas of the developing world today, where conditions are not dissimilar to those that pertained in Ireland in the 1930's when this great salvage operation was funded by the young, independent Irish state. It is also hoped that this work will be of practical assistance to scholars and the general public when utilising these collections, and that furthermore it will stimulate research into the assembling of other national collections of folklore as well as into the history of folkloristics in other countries, subjects which in recent years are beginning to attract more and more scholarly attention.
 • Vitikainen, Sonja (2000)
  Tutkimukseni aihe on Irlannin nälkavuodet 1846-1851 ja Britannian hallituksen liennytyskeinot tänä aikana. Tarkoituksenani on ollut selvittää millä keinoilla brittihallitus yritti lievittää Irlannin nälänhätää. Mikä apu oli pitkäjänteista ja mikä lyhytjänteistä ja missä vaiheessa avun painopiste muuttui?. Päälähteenäni olen Käyttänyt Irish University Press'in julkaisemaa British Parliamentary Papers-kokoelmaa. Keskityn työssäni vuoteen 1847, koska Tämä vuosi oli selkeästi nälkävuosien pahin. Nälänhätään oli monia syitä. Näkyvin ja kaikista tunnetuin syy oli perunarutto, joka tuhosi Irlannin perunasadot melkein kokonaan usean vuoden ajan peräkkäin. Tämän asian vaikutus oli suuri, koska Irlantilaiset söivät tuolloin hyvin yksipuolisesti melkein vain perunaa. Myös väestö kasvoi räjähdysmäisesti. Tämä toi mukanaan liikaväestöä ja työttömyyttä. Maanomistusolot ja siihen liittyvä lainsäädäntö suosivat Englantilaisia. Näin irlantilaiset köyhtyivät vähitellen menettäen tilansa ja maapalstansa. Irlannissa oli myös vähäiset luonnonvarat, mikä nosti hintoja eikä kannustanut teollisuuteen. Niinpä Irlanti oli teollisuudessa paljon jäljessä Englantia. Irlanti nojautui nälkävuosien köyhäinhuollossa Englannin uudistettuun köyhäinhoitolakiin, joka tuli voimaan Irlannissa 1838. Tämä tarkoitti, että köyhille sai antaa apua vain sisällä köyhäintalossa. Kaikenlainen apu sen ulkopuolella oli kiellettyä. Rahat työtalojen ylläpitoon kerättiin veroina. Ongelmaksi muodostui uudessa köyhäinhoitolaissa se, etteivät ongelmat olleet samanlaisia Englannissa ja Irlannissa vaikka lainsäädäntö oli. Nälänhädän pahetessa tuli uusia liennytyskeinoja. Nyt apua sai antaa myös työtalojen ulkopuolella, sillä työtalot olivat täynnä vaikka lisätilaa rakennettiin koko ajan. Aputyöt työllistivät satoja tuhansia ihmisiä kesällä 1847 ja soppakeittiöt tulivat kyliin jakaen ruoka-annoksia ihmisille, jotka olivat siihen tiettyjen kriteerien mukaan oikeutettuja. Ihmisten fyysinen kunto oli kuitenkin huonontunut koko ajan ja taudit levisivät köyhien keskuudessa. Kuolleisuus kasvoi rajua vauhtia. Irlannissa kuoli nälkävuosien aikana noin miljoonaa ihmistä, mikä on kaksinkertainen määrä normaaliin verrattuna. Siirtolaisuus oli suurta nälkävuosien aikana. Ihmisiä lähti paremman tulevaisuuden toivossa pääasiassa Pohjois-Amerikkaan. Myös hallitus avusti siirtolaisia siirtomaihinsa, mutta luvut olivat hyvin pieniä verrattuna lähtijöiden kokonaismäärään. suurin osa lähtijöistä maksoi matkansa itse. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että brittihallitus ei keskittynyt Irlannin nälänhädän auttamiseen. Työtalojen täyttyessä täytyi luopua pitkäjänteisestä avusta ja siirtyä luhytjänteisiin apukeinoihin. Aputyöt ja ruoka-apu auttoivat akuuttiin hätään, mutta eivät korjanneet ongelmaa pitkällä aikavälillä.
 • Alestalo, Aleksi (2008)
  Tutkielma käsittelee Irlannin ulkopolitiikkaa vuoden 2001 terrori-iskuja seuranneessa maailmanpolitiikan myllerryksessä. Kvalitatiivinen tutkimus selvittää, kuinka Irlanti on luovinut puolueettomuuden ja sen paineen välissä, että sodassa terrorismia vastaan ei suurvalta Yhdysvaltojen näkökulmasta ole "puolueettomuutta". Tutkimuksen johtopäätökset suhteessa määrittely- ja teoriaosuuteen toteutetaan perustuen kolmeen esitettävään tapauskuvaukseen – Irlannin suhtautumiseen Afganistanin operaatioon, Irakin sotaan ja Shannonin lentokentän käyttöön sotilaslentojen välilaskukohteena. Näiden pohjalta tutkielma vastaa kysymykseen, onko Irlannin ulkopolitiikka muuttunut vuoden 2001 terrori-iskujen jälkiseurauksena. Tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat Irlannin ulkopolitiikka ja Irlannin puolueettomuus. Lisäksi tutkimus tekee tarvittavan sivujuonteen Irlannin historiaan, joka omalta osaltaan omaa tärkeän roolin Irlannin nykypäivässä ja politiikan valinnoissa. Puolueettomuuskäsite on hyvin monitahoinen ja havaittu olevan myös joustava sekä muuttuva yleisten ympäristötekijöiden niin vaatiessa. Tärkeitä määrittelyjä puolueettomuudelle ja ulkopolitiikan valinnalle kansainvälisessä ympäristössä on muotoiltu läpi maailmanpolitiikan tutkimuksen, mutta tässä tutkielmassa keskitytään löytämään ne avaimet, jolla pienen puolueettoman valtion kohdalla ulkopolitiikan valinta tapahtuu kansainvälisten suhteiden teorian valossa. Apuna tähän määrittelyyn tuovat niin Raimo Väyrysen Suomen puolueettomuuden kohdalla muodostetut keskeiset teesit kuin myös kansainvälisen politiikan toimijakeskeisen ulkopolitiikan analyysin tarkastelu, jonka auktoriteettina Valerie Hudson on tämän tutkielman kannalta keskeinen. Sen lisäksi Katsumi Ishizukan tutkimus Irlannin rauhanturvamisoperaatioihin osallistumisesta sekä keskeisestä siteestä YK:n toimintaan on erittäin tärkeä lähde työlle. Tutkimuksen perusteella Irlannin ulkopolitiikka ei ole pohjalla olevista periaatteistaan luopunut. Itse asiassa Irlanti on luovinut varsin menestyksekkäästi terrorismin vastaisen sodan implementoinnin aikakaudella. Sisäpoliittinen riita Shannonin lentokentän välilaskuista on tutkimuksen perusteella lähinnä toisintoa vuosikymmenen takaisesta Persianlahden sodasta. Lopuksi tutkielma avaa irlantilaisten puolueettomuus käsitettä. Irlannin puolueettomuutta kuvataan usein myyttiseksi, mutta syvempi tarkastelu tuottaa johdonmukaisen kuvan Irlannin jatkuvasta poliittisesta puolueettomuudesta – periaatteet ja arvot taustalla eivät suinkaan ole sattumalta syntyneitä ilmiöitä.