Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 7724-7743 of 27150
 • Stjernberg, Majgret (1964)
 • Kukkola, Maija (Helsingin yliopisto, 2014)
  Previous research has implied that parents school choice is a social correspondence process in which they search a school which would match with their child s features. In that case the school peer group is a signifigant criterion of choice. The aim of this study was to examine parental values behind the school choice. The basis of my study were two value-orientations which Bernstein has connected to school. Instrumental values concern improving child s study skills. Expressive values emphasize the child s inner development. One hypothesis behind this study anticipated that instrumental values are related to the choice of class with a special emphasis and way of reaching child s school achievement. The research data consisted of surveydata and interviews. Analysis process included quantitative and qualitative methods. Two kinds of data were used to reach a better understanding. The study compared, did the parents instrumental and expressive values differ, when their relation to mother s level of education, family income and school choice were measured. The study also examined how parents link these values to the school peer group and the class with a special emphasis in their speech. The study revealed that parents represented instrumental and expressive values pretty equally, but expressive values highlighted. Concerning instrumental values those families with mother s low level of education were emphasized. The instrumental order of the school might be connected to the struggle of social position in society. School choice was a way to seek similar selected peer group around the child. Instrumental values aimed at learning environment which would offer keys to child s future success. In expressive values schools were evaluated by the fact how they could offer a happy lifetime experience for the child. When selecting a class with special emphasis the people in the school were more important than the actual subject.
 • Jääskeläinen, Petri (1997)
 • Lindholm, Onni Valtteri (2015)
  Tässä työssä esitellään kosmisen mikroaaltotaustan analysointiin liittyviä menetelmiä ja erityisesti sitä, miten nämä menetelmät huomioivat instrumenttikohinan vaikutuksia. Päähuomio on Euroopan avaruusjärjestön 2009 laukaiseman Planck-satelliitin data-analyysissä tarvittavissa menetelmissä. Noin 380 000 vuoden ikäisesssä maailmankaikkeudessa syntynyt kosminen mikroaaltotausta on tärkein yksittäinen kosmologinen havaintoaineisto. Tämä säteily on suorin ikkuna hyvin varhaiseen maailmankaikkeuteen ja sen merkitys maailmankaikkeuden historian ja ominaisuuksien kartoittamisessa on ollut valtava siitä lähtien, kun se 1960-luvulla ensi kerran havaittiin. Tämän merkityksen korostamiseksi tutkielman alussa käydään läpi kosmologian teoreettista perustaa. Planck-satelliitin tuottama valtava datamäärä ja mittaustarkkuus muodostaa huomattavan haasteen datan käsittelylle. Rajallisten laskentaresurrsien vuoksi on kehitettävä tehokas, mutta samaan aikaan informaatiota mahdollisimman vähän hukkaava analyysiketju. Tärkeä huomioon otettava tekijä tässä kehitystyössä on mittalaitteissa esiintyvä kohina. Tämä kohina on luontevaa käsitellä samalla kun taustasäteilymittauksista muodostetaan säteilyä kuvaavia taivaankarttoja. Kohinan poistoon on kehitetty monia tehokkaita algoritmeja. Tästä huolimatta osa siitä jää väistämättä karttoihin ja tämän odotettavissa oleva vaikutus on otettava jatkoanalyysissä huomioon tieteellisten tulosten luotettavuuden varmistamiseksi. Tässä tutkielmassa käsitellään yksityiskohtaisesti sekä kohinan poiston että karttoihin jäävän kohinan kuvaamisen kannalta oleellisia seikkoja. Karttoihin jäävän residuaalikohinan kuvaamisessa tärkein työkälu ovat niin sanotut kohinan kovarianssimatriisit. Tätä tutkielmaa varten tuotettiin esimerkkejä näistä matriiseista ja tutkittiin näiden onnistumista kohinan kuvaamisessa numeeristen simulaatoiden avulla. Tässä havaittiin, että kovarianssimatriisien laatuun voidaan vaikuttaa merkittävästi valitsemalla näiden numeeriseen laskemiseen vaikuttavat parametrit oikein. Lopuksi tutkielmassa esitellään kohinan kovarianssimatriisien merkitystä taustasäteilyhavaintojen ja teoreettisten ennusteiden vertailussa. Ne kuvaavat kuinka suuren epävarmuustekijän instrumenttikohina tuo tähän vertailuun ja tämä osaltaan parantaa arviota siitä kuinka luotettavasti erilaiset teoreettiset mallit ovat mahdollisia tai pois suljettuja.
 • Aslama, Minna (1995)
 • Horn, Isabella (2009)
  Laminitis is a common painful condition in horses that often has a poor outcome. The aetiology of laminitis has been widely studied, but still not completely understood. There is some evidence that pasture associated laminitis is one of the most common forms of laminitis , and this is most likely associated with underlying endocrine dysfunction i.e. insulin resistance. However, what the prevalence of insulin resistance in horses presented with laminitis is, that is currently unknown and it has not been studied previously. Endocrinopathic laminitis is a term including laminitis developing subsequently to Equine Cushing’s Disease, equine metabolic syndrome and iatrogenic corticosteroid-induced laminitis. The term equine metabolic syndrome includes a history of laminitis, insulin resistance and a characteristic phenotype of a cresty neck, bulging supraorbital fat and increased fat deposits. Horses suffering from laminitis and insulin resistance seem to have a slow recovery process, but recovery is more likely if insulin sensitivity is improved. Increased exercise, maintaining optimal body condition, avoidance of high-glycaemic meals and molasses should be incorporated in the treatment of laminitis. Horses with insulin resistance have a higher risk of developing laminitis and to find and treat horses with insulin resistance would be a means of preventing laminitis. The purpose of the study was to determine the prevalence of insulin resistance in laminitic horses and ponies in Helsinki University Equine Clinic between April 2007 and October 2008. Associations between endocrinopathic laminitis and sex, age, body condition score, breed, season, Obel grade, the presence of laminitic rings, cresty neck, and bulging supraorbital fat were studied in 50 horses. The associations of the same variables with insulin resistance were similarly studied in the 37 laminitic horses. The hypothesis was that a high degree of laminitic horses would be insulin resistant and that age, body condition score, breed, season, Obel grade, the presence of laminitic rings, cresty neck, and bulging supraorbital fat would be associated with endocrinopathic laminitis. The body condition of the horses was scored using the 0-5 graded Carroll & Huntington body condition scoring. Insulin resistance was defined as a basal insulin level of over 30 µIU/ml. The prevalence of insulin resistance in these 37 laminitic horses/ponies was 84% (95% CI 69-92%). Bulging supraorbital fat, laminitic rings and severe lameness was significantly correlated with endocrinopathic laminitis. The mean age of horses with endocrinopathic laminitis was significantly higher than the mean age of horses without endocrinopathic laminitis. Laminitic rings were statistically more frequent in horses with insulin resistance and laminitis than horses with laminitis and normal insulin level. The result implies that a high proportion of the horses admitted to the clinic because of laminitis also have insulin resistance. The study results justifies including the presence of laminitic rings and bulging supraorbital fat as a phenotypic indicators of endocrinopathic laminitis and the equine metabolic syndrome. In this study only basal insulin was measured of the horses and it is not the most accurate method of diagnosing insulin resistance. This means that some cases of insulin resistance could have been missed. The lack of controls has propably also affected the results.
 • Juurinen, Leena (Helsingin yliopisto, 2014)
  Aims: The aims of the present studies were to understand the role of the liver in regulating the response to anti-hyperglycemic treatment, and to find ways to optimize basal insulin therapy in patients with type 2 diabetes. We determined whether i) insulin therapy changes liver fat content (LFAT) or hepatic insulin sensitivity (I), ii) a peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) agonist, rosiglitazone decreases insulin requirements, hepatic insulin resistance and LFAT in patients using high doses of insulin (II), iii) adding nateglinide decreases postprandial glucose excursions (PPGEs) in patients treated with the combination of basal insulin and metformin (MET) (III), iv) insulin can be started in groups as well as individually (IV). Subject and methods: Patients with type 2 diabetes participated in the studies I-IV. In study I, 14 patients treated with MET alone were studied before and after (7 months) addition of basal insulin. In study II, 14 patients who were poorly controlled, i.e. HbA1c 8.9 ± 0.4% despite of using high doses of insulin (1.98 ± 0.2 IU/kg) and MET were studied before and after (8 months) the addition of rosiglitazone (8mg/day). LFAT content (proton magnetic resonance spectroscopy, 1H-MRS), fat distribution (magnetic resonance imaging, MRI), fat-free mass and fat mass, whole body and hepatic insulin sensitivity (6-h euglycemic hyperinsulinemic clamp [insulin 0.3 mU/kg∙min] combined with infusion of [3-3H]-glucose), and substrate oxidation rates (indirect calorimetry) were measured. Study III was an investigator-initiated, double-blind, randomized, parallel-group study in the five centers. 88 patients treated with basal insulin and MET, after 24-week period to optimize glucose control, were randomized to receive either nateglinide (120 mg three times daily) or placebo for 24 weeks. HbA1c, postprandial glucose excursions, diurnal glucose profiles and the episodes of hypoglycemia were recorded. Study IV was a randomized (1:1), multicenter, two-arm, parallel design study with run-in phase (3-14 weeks). 121 insulin-naive patients were randomized to initiate basal insulin either in groups of 4-8 or individually, using the same personnel and education program for 24 weeks. Patients self-adjusted the insulin dose. HbA1c, the episodes of hypoglycemia, treatment satisfaction, and time spent on patient education were measured. Results: Insulin therapy decreased significantly LFAT (-20%), and enhanced hepatic insulin sensitivity. Insulin requirements correlated with LFAT. The change in LFAT was significantly correlated with that in hepatic insulin sensitivity. Rosiglitazone significantly improved glycemic control, decreased liver fat (by 46%) and insulin requirements (by 41%), and enhanced hepatic insulin sensitivity. The change in liver fat correlated with the decrease in HbA1c, and improvement in hepatic insulin sensitivity. Nateglinide added to basal insulin and MET slightly but significantly decreased HbA1c due to a decrease in postprandial glucose as compared to placebo. The episodes of symptomatic hypoglycemia were higher in the nateglide group compared to placebo group (p PIENEMPI 0.05). In the study comparing methods to initiate basal insulin, HbA1c decreased from 8.7 ± 0.2 to 6.9 ± 0.1% and from 8.8 ± 0.2 to 6.8 ± 0.1% in the individually educated patients and in the education in groups, (not significant [NS]). Insulin doses and frequency of hypoglycemia were similar in both groups. Diabetes treatment satisfaction improved similarly in both groups. The total time spent in initiating insulin in groups was 48% less than in those treated individually. Conclusions: In conclusion, insulin therapy has favorable effects on the liver as it reduces LFAT and improves hepatic insulin sensitivity. Rosiglitazone decreases LFAT, enhances hepatic insulin sensitivity in diabetic patients using high doses of insulin. Addition of a short-acting insulin secretagogue to basal insulin with MET slightly but significantly improves postprandial hyperglycemia. Similar glycemic control and treatment satisfaction can be achieved by initiating insulin in groups and individually but half less time was spent on patient education in groups.
 • Ryysy, Leena (Helsingin yliopisto, 2001)
 • Korpivaara, Salla (2013)
  This study examines the moral arguments found in the national climate change debate in the United States. A multi-level approach to the debate is achieved by using two different materials. The primary object is to trace national characteristics and trends from the American climate debate by examining four samples gathered from The New York Times. To add a local perspective in the study, interviews from Californian non-governmental organizations (NGO) are analysed. While climate change is a popular and interdisciplinary topic of research, the social sciences’ take on it has been surprisingly poor. This study will contribute to the earlier research by approaching the topic from a new kind of perspective addressing the social and moral dimensions in the climate change debate. The theoretical framework of this study is based on the justification theory developed by Luc Boltanski and Laurent Thévenot (1999). By using a new kind of method called Public Justification Analysis (PJA), partly derived from the justification theory and developed for analysis of political disputes, this study answers the following research questions: Who are the main actors taking part in the climate change debate in the United States and what kind of arguments are used; what kinds of solutions do they propose to combat climate change; how do local actors participate in the climate change debate and what kinds of arguments do they use. It was hypothesized that arguments based on efficiency and economic factors are dominant in the debate. Furthermore, it was hypothesized that the representatives of NGOs would state more radical and direct references about ecological facts than other participants in the debate. The literature review and the analysis follow three thematic controversies relating to climate change governance that are identified by Harriet Bulkeley and Peter Newell (2010): The use of science, privatization and marketization of climate governance and climate justice. The focus of this study is to examine how different actors justify their arguments in discussions about these disputes. From the point of view of justification theory, these three controversies correspond to three different "worlds of justification", or three moral perspectives to the problem of climate change. These are (1) the world of industrial justifications (science and technology controversies); (2) the world of market justifications (privatization and marketization of climate governance) and (3) the world of civic justifications (climate justice). The results of the study can be summarized as follows: First, the main actors participating in the debate were experts, representatives of governments and civic organizations and officials. Second, the most common justifications used in the debate were based on efficiency, joint agreements and markets. Additionally, based on the examined material, the use of liberal grammar (referring to selfish acts by countries or other actors, usually calculating their own interests, benefits and costs over others) the polarized party system, realism and climate skepticism affected the climate change debate in the United States. Hence, the solutions offered to tackle climate change were largely related to technology, energy solutions and market based systems. Third, the NGOs strongly emphasized the importance of local and regional efforts over national or global ones. The justifications based on efficiency were also dominating the interview material and they as well suggested mainly technological, energy based solutions and the importance of climate science in combating climate change. The results of this study suggest that the common usage of industrial and market justifications is part of the political culture in the United States that emphasizes efficiency, economic factors and rationality. While this confirms the initial hypothesis of the study, the surprising result was that this concerns the NGOs as well that in other countries have traditionally represented somewhat different policies compared to the governments.
 • Huttunen, Mikko (2013)
  Integraalilaskenta on yksi matematiikan kulmakivistä. Lukiossa sitä opetetaan osana pitkää matematiikkaa, jossa sille on varattu oma yksittäinen kurssinsa. Tutkielman Luvussa 1 tutustutaan alkuun, miten integraalilaskenta esiintyy lukion opetussuunnitelman perusteissa, jonka jälkeen Luvussa 2 esitellään lyhyesti erilaisia oppimiskäsityksiä. Edelleen Luvussa 3 tarkastellaan opetussuunnitelman perusteissa esiintyvien keskeisten käsitteiden määritelmiä ja niihin liittyvää teoriaa. Tutkielman päätarkoitus on analysoida lukion pitkän matematiikan oppikirjasarjoja integraalilaskennan osalta. Luvussa 4 tutkitaankin toisaalta kirjasarjojen eroavaisuuksia ja toisaalta suhdetta opetussuunnitelman perusteisiin ja Luvussa 3 annettuihin keskeisiin käsitteisiin. Lopuksi Luvussa 5 tehdään lyhyt yhteenveto. Integraalilaskenta rakentuu kahden peruskäsitteen, integraalifunktion eli määräämättömän integraalin ja määrätyn integraalin eli Riemannin integraalin varaan. Integraalifunktioita etsittäessä eli integroitaessa määritetään ne funktiot, joiden derivaattafunktio tarkasteltavalla reaalilukuvälillä tunnetaan. Määrätty integraali puolestaan on lähtöisin pyrkimyksestä määrittää epänegatiivisen, jatkuvan funktion käyrän kaaren ja x-akselin väliin jäävän alueen pinta-ala suljetulla reaalilukuvälillä. Tällaista aluetta voidaan arvioida suorakulmioilla jakamalla tarkasteltava väli osaväleihin ja valitsemalla kultakin osaväliltä sitten mielivaltainen piste, jossa lasketaan funktion arvo. Kun nyt ensin lasketaan osavälin ja edellä saadun funktion arvon tulo jokaisella osavälillä ja sitten summataan näin saadut tulot yhteen, niin saadaan erään suorakulmioista koostuvan monikulmion pinta-ala. Kun sitten kasvatetaan osavälien lukumäärää siten, että samalla pisimmän osavälin pituus lähenee nollaa, niin havaitaan geometrisesti, että saadaan mielivaltaisen tarkasti edellä tarkasteltavan funktion ja x-akselin välistä aluetta myötäilevän monikulmion pinta-ala. Jos vastaavaan raja-arvoon päädytään millä tahansa jaolla, jossa pisimmän osavälin pituus lähenee nollaa ja mielivaltaisella jonolla, jossa funktion arvot lasketaan, niin sanotaan, että funktio on integroituva ja edellä saatu raja-arvo on funktion Riemannin integraali yli tarkasteltavan välin. Määritelmä annetaan usein suljetulla välillä rajoitetulle funktiolle. Määritelmä voidaan antaa yhtäpitävästi niin sanottujen ala- ja yläsummien avulla, kuten tutkielman Luvussa 3 tehdään. Analyysin peruslause kertoo, että suljetulla välillä jatkuvan funktion Riemannin integraali on yhtä suuri kuin tarkasteltavan funktion jonkin integraalifunktion välin loppu- ja alkupisteessä saamien arvojen erotus. Edellä saadut käsitteet esiintyvät myös lukion integraalilaskennassa. Oppikirjasarjat käsittelevät määräämätöntä integraalia kutakuinkin samalla tavalla kuin yllä, mutta määrätyn integraalin esittelyssä on eroja: esimerkiksi kirjasarjat Pitkä matematiikka ja Laudatur antavat määrätyn integraalin määritelmän Analyysin peruslauseena, kun taas Matematiikan taito, Pyramidi ja Lukion Calculus käyttävät yllä kuvatun kaltaista lähestymistapaa. Kirjasarjoissa on muutenkin paljon eroavaisuuksia: esimerkiksi Matematiikan taito ja Pyramidi ovat muita huomattavasti teoreettisempia ja käyttävät paljon enemmän yliopistomatematiikan kaltaista notaatiota. Kaikki kirjasarjat vastaavat kuitenkin opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin oppimistavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.
 • Niemi, Sami (2013)
  Tämä pro gradu -tutkielma pyrkii tuomaan uusia ajatuksia matematiikan opetuksen ja opiskelun tueksi. Matemaattinen sisältö on suunniteltu lukion oppimäärää silmällä pitäen. Tutkielma käsittelee integraalikurssin opetusta ja lähestymistavaksi on valittu tehtävien kautta oppiminen. Tutkielmassa pyritään avaamaan lukiossa käsiteltävän integraalilaskennan teoriaa tehtävien keinoin. Tavoitteena on se, että opiskelijat oppisivat matematiikkaa ja sen teoriaa itsenäisesti laskemalla. Tukielmassa on mukana avoimia ja suljettuja tehtäviä, jotka pyrkivät lisäämään käsitteellistä osaamista ja kokoamaan aihekokonaisuuksia yhteen. Tutkielmassa esitellään ensin avoimet ongelma-tehtävät ja paneudutaan niiden merkitykseen opetuksen näkökulmasta, jonka jälkeen siirryt ään lukion integraalikurssin matemaattiseen sisältöön ja tehtävien pariin. Avoin tehtävä on matemaattinen tehtävätyyppi, jossa joko alku tai loppu on avoin tai molemmat ovat avoimia (Pehkonen, 2005). Ongelmatehtävä puolestaan on tehtävä, joka on sopivan haastava ratkaisijalleen. Matemaattisen ajattelun ja luovuuden kehittämisen menetelmänä tarjotaan usein ongelmaratkaisua (mm. Mason, Burton & Stacey 1982; Schoenfeld 1985; Stanic & Kilpatrick 1988). Avoimet tehtävät soveltuvat mainiosti haastamaan oppilaan ajattelua. Ne ajavat oppilaan tekemään itsenäisiä ja opetuksen näkökulmasta parhaimmillaan matemaattisia johtopäätöksiä koskien opiskeltavaa aihetta tai siihen liittyvää teoriaa. Opetuksen painopisteen muuttaminen opettajakeskeisestä luennoimisesta oppilaskeskeiseksi tuo mukanaan haasteita. Esimerkiksi voidaan epäröidä, opitaanko laskemalla myös matematiikan teoriaa itsenäisesti tai ryhmissä opiskelemalla. Tutkielma pyrkii vastaamaan teorian oppimisen haasteeseen tehtävien keinoin, jotka tutkielmassa on varta vasten luotu teorian oppimista varten. Tehtävät on pyritty rakentamaan niin, että ne olisivat sopivan haastavia ja sisältäisivät syvyyttä. Aihealueittain on pyritty luomaan hieman helpompia ja haastavampia tehtäviä. Tehtävät johdattelevat teorian äärelle tai syventävät jo olemassa olevien käsitteiden ymmärrystä. Oppilaita haastetaan piirtämään kuvia, esittämään ideoitaan, perustelemaan sanallisesti havaintojaan ja laskemaan. Avoimen tehtävän arvioiminen numeerisesti on haastavaa. Perinteinen suljettu tehtävä arvioidaan prosessin kautta. Tästä lähdettiin ja tänne päädyttiin; yksi lähtö ja yksi maali. Avoin tehtävä on monihaarainen ja sen arvioimisessa pitää mennä jossain mielessä kokonaisuuksien arvioimiseen.
 • Hartman, Sanna (2003)
  Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee vuoden 1986 Euroopan yhtenäisasiakirjaan johtaneita ulkopoliittisen yhteistyön tiivistämispyrkimyksiä Euroopan yhteisössä. Euroopan yhteisön jäsenmaat olivat erilaisin aloittein pyrkineet koordinoimaan ulkopoliittista yhteistyötään aina yhteisön perustamisesta 1950-luvulla alkaen. Järjestäytyneen muodon nämä koordinointipyrkimykset saivat kuitenkin vasta vuoden 1969 Haagin ulkoministerikokouksessa tehdyn päätöksen pohjalta aloitetussa Euroopan poliittisessa yhteistyössä EPC:ssä (engl. European Political Cooperation). Vaikka Euroopan poliittinen yhteistyö olikin nimenomaan Euroopan yhteisön jäsenmaiden hallitusten välinen yhteistyön muoto, sillä ei ennen vuoden 1986 Euroopan yhtenäisasiakirjaa ollut virallista, sopimuspohjaista statusta. Organisatorisesti EPC pidettiin tiukasti Euroopan yhteisön institutionaalisten rakenteiden ulkopuolella, eikä sillä ennen Euroopan yhtenäisasiakirjassa luotua sihteeristöä ollut myöskään mitään omia, pysyviä toimielimiä. Käytännön EPC-yhteistyötä koordinoivat Euroopan yhteisön jäsenmaiden ulkoministerit avustajineen. Euroopan yhtenäisasiakirjassa EPC sai virallisen statuksen osana samaa kokonaisuutta Euroopan yhteisön kanssa. Samalla luotiin pohja vuonna 1992 syntyneen Euroopan unionin "pilarirakenteelle", jossa EPC:n seuraaja Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka YUTP muodostaa toisen pilarin Euroopan yhteisön rinnalle. Vaikka tutkielman laaja aikajänne kattaakin koko toisen maailmansodan jälkeisen ajanjakson aina vuoteen 1986 asti, ajallinen painopiste on 1980-luvun alkuvuosien Euroopan yhtenäisasiakirjaan johtaneissa aloitteissa ja neuvotteluissa. Tutkielma keskittyy EPC:n organisatoriseen kehitykseen ja politiikan sisältöjen kuvaus jää tarkastelun ulkopuolelle. Temaattinen painopiste on EPC:n kolmen suuren jäsenmaan Ranskan, Saksan liittotasavallan ja Ison-Britannian poliittisen johdon toiminnassa. Tutkielmassa todetaan, että nimenomaan hallitustenvälisillä neuvotteluilla ja kompromisseilla on ollut ensisijaisen tärkeä rooli Euroopan yhteisön ulkopoliittisen yhteistyön tiivistymisessä. Menestyäkseen EPC:tä koskevat aloitteet tarvitsivat erityisesti kolmen suuren jäsenmaan tuen. Ylikansallisen Euroopan parlamentin aloitteella Euroopan unionista ei 1980-luvun alussa ollut menestymisen mahdollisuuksia ilman yhteisön jäsenmaiden tukea ja Saksan liittotasavallan ja Italian ulkoministerienkin samana ajankohtana tekemä kehitysaloite vesittyi Ranskan ja Ison-Britannian tuen puutteeseen. EPC:n kehitys ei missään vaiheessa ollut täysin ennakoitavissa ja pitkien ja monimutkaisten neuvottelujen tuloksena syntyneet ratkaisut poikkesivat usein huomattavastikin alun perin tarkoitetuista. Tutkielman lähdeaineistona on käytetty Euroopan poliittiseen yhteistyöhön liittyvän julkaistun alkuperäismateriaalin lisäksi lähinnä aihetta käsittelevää tutkimuskirjallisuutta.
 • Jost, Céline (Helsingin yliopisto, 2007)
  We study integral representations of Gaussian processes with a pre-specified law in terms of other Gaussian processes. The dissertation consists of an introduction and of four research articles. In the introduction, we provide an overview about Volterra Gaussian processes in general, and fractional Brownian motion in particular. In the first article, we derive a finite interval integral transformation, which changes fractional Brownian motion with a given Hurst index into fractional Brownian motion with an other Hurst index. Based on this transformation, we construct a prelimit which formally converges to an analogous, infinite interval integral transformation. In the second article, we prove this convergence rigorously and show that the infinite interval transformation is a direct consequence of the finite interval transformation. In the third article, we consider general Volterra Gaussian processes. We derive measure-preserving transformations of these processes and their inherently related bridges. Also, as a related result, we obtain a Fourier-Laguerre series expansion for the first Wiener chaos of a Gaussian martingale. In the fourth article, we derive a class of ergodic transformations of self-similar Volterra Gaussian processes.
 • Lahti, Katriina (Helsingin yliopisto, 2001)