Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 889-908 of 26117
 • Pelkonen, L. ((191)
 • Otava, T. K. (Tunt)
 • Toivola, Impi Siviä (1935)
 • Halila, Aimo Oskari ((193)
 • Julkunen, Asta-Maija (1985)
 • Grönqvist, Inkeri (1961)
 • Holmberg, Robert (Helsingin yliopisto, 2006)
  Ett sätt att förbättra resultat i informationssökning är frågeutvidgning. Vid frågeutvidgning utökas användarens ursprungliga fråga med termer som berör samma ämne. Frågor som har stort likhetsvärde med ett dokument kan tänkas beskriva dokumentet väl och kan därför fungera som en källa för goda utvidgningstermer. Om tidigare frågor finns lagrade kan termer som hittas med hjälp av dessa användas som kandidater för frågeutvidgningstermer. I avhandlingen presenteras och jämförs tre metoder för användning av tidigare frågor vid frågeutvidgning. För att evaluera metodernas effektivitet, jämförs de med hjälp av sökmaskinen Lucene och en liten samling dokument som berör cancerforskning. Som jämförelseresultat används de omodifierade frågorna och en enkel pseudorelevansåterkopplingsmetod som inte använder sig av tidigare frågor. Ingen av frågeutvidgningsmetoderna klarade sig speciellt bra, vilket beror på att dokumentsamlingen och testfrågorna utgör en svår omgivning för denna typ av metoder.
 • Liljeström, Anna (Helsingfors universitet, 2010)
  För att driva ett lantbruksföretag framgångsrikt har tillgången till aktuell information stor betydelse. Det är viktigt att det finns bra informationskällor som kan utnyttjas då lantbrukarna t.ex. planerar att göra investeringar på gården som kanske kräver extern finansiering. Olika företag inom finansbranschen bör känna till vilken sorts information som lantbrukarna är i behov av samt vilka olika källor som företagarna använder för att skaffa information om olika finansieringsmöjligheter. Målsättningen med denna undersökning är att studera lantbruksföretagarnas användning av informationskällot. Problemfrågorna är: Vilka informationskällot använder lantbrukarna mest som hjälp för sitt yrkesutövande och inverkar bakgrundsfaktorer på användningen av informationskällor då man gör beslut? Vilken sorts information anser sig lantbrukarna behöva mest då de är i behov av extern finansiering? Forskningsmaterialet består av gårdar i Östra Nyland, Nyland, Åboland och Österbotten. Materialet samlades in via en enkätundersökning som utfördes våren 2009. Enkäten skickades ut åt 500 jordbrukare som var under 65 år. På enkäten svarade 165 jordbrukare dvs svarsprocenten var 33 %. Lantbruksföretagarna använder flere olika informationskällot är bara en för att klara av sin verksamhet på gården. De mest använda informationskällorna är tidningarna Landsbygdens Folk och Maaseudun Tulevaisuus samt övriga tidskrifter, lokaltidningar och kontakt med andra odlare. Internet används också ofta eller mycket ofta av närmare 56 % av lantbruksföretagarna vid yrkesutövande men har mycket mindre betydelse då man är mitt i en beslutsprocess. Internet används oftare av mera yngre personer. Över 80 % av lantbrukarna bedömer att de är i behov av finansieringsrådgivning inom närmaste framtid. I huvudsak vill lantbrukarna ha rådgivning om vanliga banklån men man vill även ha hjälp med investeringsstöd, räntestödslån och frågor kring generationsväxling. Undersökningens resultat visar också att bakgrundsfaktorer såsom ålder, utbildning och företagsstorlek styr valet av vilka informationskällor som lantbruksföretagarna använder sig mest av då de gör beslut på sina gårdar.
 • Knaster, Peter (Helsingin yliopisto, 2015)
  Chronic pain is a long-lasting burdensome condition. Comorbid psychological symptoms are common in chronic pain patients and they tend to worsen the treatment outcome. The aim of this cross-sectional study was to assess the prevalence of psychiatric comorbidity in chronic pain patients and to assess the associations between chronic pain, anxiety, anger, and depression. The study participants in the study were one hundred consecutive chronic pain patients referred to the Meilahti Pain Clinic of Helsinki University Hospital. The subjects were interviewed with the Structured Clinical Interview for DSM-IV for Axis I disorders (SCID-I). In addition self-report questionnaires were used in the assessment. Most (75%) patients had at least one lifetime mental disorder. The prevalence of major depressive disorder (MDD) was 37% and of a specific anxiety disorder 25% over the past 12 months. The psychiatric comorbidity was associated with increased pain intensity, measured by Visual Analogue Scale (VAS). The majority (77%) of the anxiety disorders had their onset before the onset of pain, whereas only 37% of the mood disorders preceded pain onset. The Harm Avoidance (HA) scale of the Temperament and Character Inventory (TCI) of Cloninger was associated with pain-related anxiety measured with Pain Anxiety Symptom Scale-20. The pain intensity influenced the strength of the association between the Harm Avoidance HA4 subscale and pain-related anxiety. Higher pain intensity was associated with stronger association between the variables. Likewise, pain intensity influenced the association between anger management and depression. A tendency to inhibit angry feelings was associated the somatic and physical symptoms of depression, measured by a two-factor model of the Beck Depression Inventory (BDI). The association was stronger in patients with higher pain intensity. Chronic pain patients with current MDD scored higher in both the somatic and cognitive-emotional subscales of the BDI compared with those without MDD. However, the somatic-physical-related items were more strongly associated with the diagnosis of MDD. Psychiatric disorders are common in chronic pain patients. Because of their influence on the chronic pain treatment and outcome, their thorough assessment is important. The linking mechanisms between chronic pain and the psychiatric disorders and symptoms are complicated and there is an overlap between the constructs. Clear boundaries between pain, anxiety and depression can be difficult to draw, which can be a reflection of the common background mechanisms such as common neural circuits and neurotransmitters.
 • Manninen, Kaisa (Helsingfors universitet, 2013)
  Anxiety disorders are a group of psychiatric disorders characterized by excessive fear and anxiety that disrupts normal life. They are very common, having an estimated life-time prevalence of 16.6 %, and they start often at an early age. Anxiety disorders have a clear genetic component, but the onset is also largely affected by the environment. Although several brain regions and neurotransmitter systems have been shown to take part in the regulation of anxiety, the exact pathophysiological mechanisms behind anxiety disorders are largely unknown. Mouse models are a good tool when studying the genetic component behind anxiety disorders. Different behavioral tests measuring the anxiety-like behavior of mice exist, and these tests can be used to model certain aspects of pathological anxiety. Individual gene effects on anxiety can be studied by using transgenic mouse models, which was done in this study, where a knockout mouse model lacking the functional version of glutathione reductase (Gsr) was used to study the effect of Gsr in anxiety. Because of the reduced viability of the homozygotic knockout mice, our study was done using heterozygotic knockout mice, which have 64 % of normal glutathione reductase activity. Glutathione is one of the most important endogenous antioxidants, which protects cells from oxidative stress by getting oxidized by reactive oxygen species. Glutathione reductase takes part in this process by transforming glutathione back to its functional reduced form. Gsr expression in amygdala and cingulate cortex has been previously shown to correlate with anxiety-like behavior in mice such that mice with upregulated Gsr expression were more anxious. This and other results obtained from mice and human studies suggest that oxidative stress may be involved in the pathogenesis of anxiety. In this study we wanted to investigate, whether the heterozygous Gsr knockout mice have lower anxiety-like behavior than the wild-type mice and whether there is more oxidative damage present in the brain of heterozygous Gsr knockout mice compared to the wild-type mice. To assess the first question, we set up and validated two behavioral tests (novelty-induced hypophagia and marble burying) and tested the Gsr mice using these tests. To assess the second question, we used nitrotyrosine as a marker for oxidative damage and measured the amount of this marker from brain tissue samples of Gsr mice by a nitrotyrosine immunoblotting assay. We discovered that both our novelty-induced hypophagia and marble burying test settings were able to detect some behavioral differences between inbred mouse strains, but were not optimal in distinguishing highly anxious strains from less anxious strains. When testing the Gsr mice, no behavioral difference between the heterozygous knockout and wild-type mice was observed, but a significant difference in the behavior between sexes was detected. We obtained preliminary results showing that the nitrotyrosine levels are slightly increased in the cortex of male heterozygous Gsr knockout mice. Whether this is the case also in other brain regions and in female mice still needs to be tested. These results and previous results obtained by our group suggest that heterozygous Gsr knockout mice do not have a striking anxiety phenotype under baseline conditions, but might have slightly reduced anxiety-like behavior and slightly increased brain oxidative stress status when compared to the wild-type mice.
 • Kangasharju, Jaakko (Helsingin yliopisto, 2006)
  In recent years, XML has been accepted as the format of messages for several applications. Prominent examples include SOAP for Web services, XMPP for instant messaging, and RSS and Atom for content syndication. This XML usage is understandable, as the format itself is a well-accepted standard for structured data, and it has excellent support for many popular programming languages, so inventing an application-specific format no longer seems worth the effort. Simultaneously with this XML's rise to prominence there has been an upsurge in the number and capabilities of various mobile devices. These devices are connected through various wireless technologies to larger networks, and a goal of current research is to integrate them seamlessly into these networks. These two developments seem to be at odds with each other. XML as a fully text-based format takes up more processing power and network bandwidth than binary formats would, whereas the battery-powered nature of mobile devices dictates that energy, both in processing and transmitting, be utilized efficiently. This thesis presents the work we have performed to reconcile these two worlds. We present a message transfer service that we have developed to address what we have identified as the three key issues: XML processing at the application level, a more efficient XML serialization format, and the protocol used to transfer messages. Our presentation includes both a high-level architectural view of the whole message transfer service, as well as detailed descriptions of the three new components. These components consist of an API, and an associated data model, for XML processing designed for messaging applications, a binary serialization format for the data model of the API, and a message transfer protocol providing two-way messaging capability with support for client mobility. We also present relevant performance measurements for the service and its components. As a result of this work, we do not consider XML to be inherently incompatible with mobile devices. As the fixed networking world moves toward XML for interoperable data representation, so should the wireless world also do to provide a better-integrated networking infrastructure. However, the problems that XML adoption has touch all of the higher layers of application programming, so instead of concentrating simply on the serialization format we conclude that improvements need to be made in an integrated fashion in all of these layers.
 • Tuomi, Ilona (University of Helsinki, 2015)
  The aim of this thesis was to validate the AOAC integrated total dietary fibre method (2011.25) for tomato. Additional purpose of this study was to update dietary fibre values in Finnish food composition database Fineli. The literature review focused on the background of dietary fibre analysis, method development and dietary fibre composition of vegetables. The method measures separately insoluble dietary fibre (IDF), dietary fibre soluble in water but precipitated in ethanol (SDFP) and dietary fibre soluble in water and not precipitated in ethanol (SDFS; oligosaccharides). The method includes a 16 hour starch hydrolyzing incubation that was presumed to stimulate enzyme activity in tomato. The effect of endogenous enzyme activity was examined with preliminary experiments, which included keeping the sample at room temperature before analysis, inactivation of enzymes with heat treatment and performing the analysis without incubation. Repeatability and reproducibility of the method were determined by analysing a pooled sample consisting of Finnish tomatoes. The amount of IDF was highest in samples prepared without incubation. In incubated and heat treated samples, and in samples kept at room temperature the amount of IDF was lower and the amount of SDFP was higher compared to the samples prepared without incubation. This was propably due to pectin depolymerisation and solubilisation by enzymes. Validation sample was prepared without heat treatment. Validation was performed with incubated samples, because standard deviation for non-incubated samples was markedly higher. The amount of TDF (total dietary fibre) in digested samples was 1.3 % (1.1 % IDF and 0.2 % SDFP). Oligosaccharides were found only in trace amounts. Repeatability of the method was 11 % (TDF), 13 % (IDF) and 23 % (SDFP). Reproducibility was 11 % (TDF), 12 % (IDF) and 17 % (SDFP). Repeatability and reproducibility were propably impaired by the inhomogeneity of the sample matrix. Uncertainty of the method was 26 %. The method was validated and proven to be fit for purpose.