Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 27633-27652 of 28486
 • Laakso, Juha (Helsingin yliopisto, 2009)
  Hypertension, obesity, dyslipidemia and dysglycemia constitute metabolic syndrome, a major public health concern, which is associated with cardiovascular mortality. High dietary salt (NaCl) is the most important dietary risk factor for elevated blood pressure. The kidney has a major role in salt-sensitive hypertension and is vulnerable to harmful effects of increased blood pressure. Elevated serum urate is a common finding in these disorders. While dysregulation of urate excretion is associated with cardiovascular diseases, present studies aimed to clarify the role of xanthine oxidoreductase (XOR), i.e. xanthine dehydrogenase (XDH) and its post-translational isoform xanthine oxidase (XO), in cardiovascular diseases. XOR yields urate from hypoxanthine and xanthine. Low oxygen levels upregulate XOR in addition to other factors. In present studies higher renal XOR activity was found in hypertension-prone rats than in the controls. Furthermore, NaCl intake increased renal XOR dose-dependently. To clarify whether XOR has any causal role in hypertension, rats were kept on NaCl diets for different periods of time, with or without a XOR inhibitor, allopurinol. While allopurinol did not alleviate hypertension, it prevented left ventricular and renal hypertrophy. Nitric oxide synthases (NOS) produce nitric oxide (NO), which mediates vasodilatation. A paucity of NO, produced by NOS inhibition, aggravated hypertension and induced renal XOR, whereas NO generating drug, alleviated salt-induced hypertension without changes in renal XOR. Zucker fa/fa rat is an animal model of metabolic syndrome. These rats developed substantial obesity and modest hypertension and showed increased hepatic and renal XOR activities. XOR was modified by diet and antihypertensive treatment. Cyclosporine (CsA) is a fungal peptide and one of the first-line immunosuppressive drugs used in the management of organ transplantation. Nephrotoxicity ensue high doses resulting in hypertension and limit CsA use. CsA increased renal XO substantially in salt-sensitive rats on a high NaCl diet, indicating a possible role for this reactive oxygen species generating isoform in CsA nephrotoxicity. Renal hypoxia, common to these rodent models of hypertension and obesity, is one of the plausible XOR inducing factors. Although XOR inhibition did not prevent hypertension, present experimental data indicate that XOR plays a role in the pathology of salt-induced cardiac and renal hypertrophy.
 • Nykänen, Timo (2002)
  Tutkielman tavoitteena on kartoittaa niitä keinoja, joiden avulla tietokonevälitteisen viestinnän synnyttämissä ryhmissä voidaan luoda yhteisöllisyyden kokemuksia. Lisäksi pyrkimyksenä on tutustuttaa lukija läheisesti tietyn alakulttuurin toimintaan ja faniuden konventioihin. Tutkielmaan sisältyvä konkreettinen tapaustutkimus keskittyy X-Files (Salaiset kansiot) -televisiosarjan fanien Internetissä toimivaan alt.tv.x-files.analysis (atxfa) -keskusteluryhmään. Kvalitatiivisen analyysin työkaluna on käytetty etnografista keskustelijoiden havainnointia, ja kerättyyn keskusteluaineistoon on sovellettu ensisijaisesti Nancy Baymin teoriaa verkkoyhteisöissä ajan kuluessa jatkuvan viestinnän kautta syntyvistä sosiaalisista merkityksistä. Analyysiä on lisäksi täydennetty muilla tietokonevälitteisen viestinnän tutkimustuloksilla sekä faniuden alakulttuureja käsittelevillä teorioilla. Verkkoyhteisöjen ja faniuden ilmiöiden käsittely on haluttu yhdistää esityksessä, koska niiden kehityshistoriat kietoutuvat erityisesti X-Filesin kohdalla tiiviisti yhteen. Atxfa-ryhmän jäsenten välisestä viestinnästä on etsitty merkkejä syvemmästä kanssakäymisestä, joiden on tulkittu osoittavan heidän sisäistäneen ryhmän yhteisöllisen luonteen. Baymin mukaan se tapa, jolla verkkoryhmän jäsenet mieltävät yhteisön olemassaolon, muokkautuu vuorovaikutuksessa tiettyjen olemassaolevien rakenteiden kautta, joita hyväksikäyttämällä jäsenet luovat uusia sosiaalisia merkityksiä. Atxfa:n tutkimus paljasti Baymin löytämien verkkoyhteisöille ominaisten ilmaisumuotojen, identiteettien, henkilökohtaisten suhteiden ja normatiivisten konventioiden lisäksi myös muita atxfa:lle ominaisia yhteisöllisyyttä luovia merkityksiä. Nämä vuorovaikutteisessa viestinnässä syntyneet konventiot on tutkimuksessa jaettu fanien ja tuotantoyhtiön vastakkainasettelun, atxfa:n sisäisen erottelun ja kritiikin sekä jäsenten henkilökohtaisiin ohjelmatekstistä tehtäviin tulkintoihin vaikuttaviin merkityksiin. Perusteluina sille, että erityisesti atxfa:ta olisi pidettävä omana yhteisönään, on tutkielmassa esitetty muun muassa ryhmän erottautumista omaksi tavoitteelliseksi ryhmäkseen erilleen emoryhmästään, sen valvotusta muodosta johtuvaa tarkkaa normiston yhteistä ylläpitoa, sekä sen viestinnän aitoutta ja rehellisyyttä edistävää suhteellisen pientä kokoa. Atxfa:ssa käytävästä viestinnästä on erityisesti esitetty esimerkkejä siitä, kuinka ryhmän jäsenet ovat sisäistäneet asemansa X-Fiileinä tunnettuna merkityksellisenä ryhmänä, joka on sellaiseksi sekä median että sarjan tuotantoryhmän taholta tunnustettu. Tutkimuksessa päädytään siihen näkemykseen, että verkkoyhteisöjen yhteisöllisen luonteen kartoituksessa on olennaista, miten käyttäjät itse kokevat toimintansa ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että he kuvittelevat itsensä yhteisön jäseniksi. Ryhmissä syntyvää tunnusomaista kielenkäyttöä, joka erottelee ryhmän omaksi yhteisökseen; yleisen netiketin ja erityisten ryhmäkohtaisten normien syntyminen, joita aktiivijäsenet pitävät vapaaehtoisesti yllä; sekä erityistä arvonantoa nauttivien verkkopersoonien muodostuminen ovat kaikki verkkoviestinnän ominaisuuksia, joilla esityksessä pyritään perustelemaan verkkoviestinnän yhteisöllistä luonnetta.
 • Kangasharju, Jaakko (Helsingin yliopisto, 2008)
  In recent years, XML has been widely adopted as a universal format for structured data. A variety of XML-based systems have emerged, most prominently SOAP for Web services, XMPP for instant messaging, and RSS and Atom for content syndication. This popularity is helped by the excellent support for XML processing in many programming languages and by the variety of XML-based technologies for more complex needs of applications. Concurrently with this rise of XML, there has also been a qualitative expansion of the Internet's scope. Namely, mobile devices are becoming capable enough to be full-fledged members of various distributed systems. Such devices are battery-powered, their network connections are based on wireless technologies, and their processing capabilities are typically much lower than those of stationary computers. This dissertation presents work performed to try to reconcile these two developments. XML as a highly redundant text-based format is not obviously suitable for mobile devices that need to avoid extraneous processing and communication. Furthermore, the protocols and systems commonly used in XML messaging are often designed for fixed networks and may make assumptions that do not hold in wireless environments. This work identifies four areas of improvement in XML messaging systems: the programming interfaces to the system itself and to XML processing, the serialization format used for the messages, and the protocol used to transmit the messages. We show a complete system that improves the overall performance of XML messaging through consideration of these areas. The work is centered on actually implementing the proposals in a form usable on real mobile devices. The experimentation is performed on actual devices and real networks using the messaging system implemented as a part of this work. The experimentation is extensive and, due to using several different devices, also provides a glimpse of what the performance of these systems may look like in the future.
 • Ikonen, Teemu (Helsingin yliopisto, 2007)
  Scattering of X-rays and neutrons has been applied to the study of nanostructures with interesting biological functions. The systems studied were the protein calmodulin and its complexes, bacterial virus bacteriophage phi6, and the photosynthetic antenna complex from green sulfur bacteria, chlorosome. Information gathered using various structure determination methods has been combined to the low resolution information obtained from solution scattering. Conformational changes in calmodulin-ligand complex were studied by combining the directional information obtained from residual dipole couplings in nuclear magnetic resonance to the size information obtained from small-angle X-ray scattering from solution. The locations of non-structural protein components in a model of bacteriophage phi6, based mainly on electron microscopy, were determined by neutron scattering, deuterium labeling and contrast variation. New data are presented on the structure of the photosynthetic antenna complex of green sulfur bacteria and filamentous anoxygenic phototrophs, also known as the chlorosome. The X-ray scattering and electron cryomicroscopy results from this system are interpreted in the context of a new structural model detailed in the third paper of this dissertation. The model is found to be consistent with the results obtained from various chlorosome containing bacteria. The effect of carotenoid synthesis on the chlorosome structure and self-assembly are studied by carotenoid extraction, biosynthesis inhibition and genetic manipulation of the enzymes involved in carotenoid biosynthesis. Carotenoid composition and content are found to have a marked effect on the structural parameters and morphology of chlorosomes.
 • Kettula, Kimmo (Helsingin yliopisto, 2016)
  As galaxy clusters are the most massive bound objects in the Universe, their number and evolution can be used for constraining cosmological parameters. This requires the knowledge of cluster masses, which is typically achieved through calibrating scaling relations, where an observable is used as a mass proxy. Clusters can be efficiently detected through the X-ray emission of the hot intracluster gas, whereas weak gravitational lensing provides the most accurate mass measurements. This thesis studies the X-ray emission of galaxy clusters, the cross-calibration of X-ray instruments and the scaling between X-ray observables and weak lensing mass. We characterise the thermal Bremsstrahlung X-ray emission of the Ophiuchus cluster with XMM-Newton and use INTEGRAL to detect non-thermal hard X-ray excess emission. We model the excess emission, assuming that it is due to inverse-Compton scatter of CMB photons by a population of relativistic electrons, derive the pressure of the relativistic electron population and give limits on the magnetic field. We also study the cross-calibration of the XIS detectors onboard the Suzaku satellite and show that discrepancies can be explained by the modelling of the optical blocking filter contaminant. We conclude that XIS0 is more accurately calibrated than XIS1 and XIS3 and show that soft band cluster temperatures measured with XIS0 are approximately 14 % lower than those measured with XMM-Newton/EPIC-pn. We study the scaling of X-ray luminosity L and temperature T of the intracluster gas to weak lensing mass for galaxy groups and low-mass clusters. These samples are combined with high-mass samples from the literature, include corrections for survey biases and provide the current limitations for L and T as mass proxies. Studying the residuals, we find the first observational evidence for a mass dependence in the scaling relations using weak lensing masses. We also study hydrostatic mass bias in X-ray mass estimates and find indications for an increased bias in low-mass systems. Our results on scaling relations are limited by our understanding of sample selection and number of observations of low-mass systems. Calibration against e.g. weak lensing can help to address cross-calibration discrepancies and forthcoming X-ray observatories will significantly improve our understanding of non-thermal phenomena in clusters.
 • Fernandez Martinez, Manuel (Helsingin yliopisto, 2006)
  This thesis is a study of the x-ray scattering properties of tissues and tumours of the breast. Clinical radiography is based on the absorption of the x-rays when passing right through the human body and gives information about the densities of the tissues. Besides being absorbed, x-rays may change their direction within the tissues due to elastic scattering or even to refraction. The phenomenon of scattering is a nuisance to radiography in general, and to mammography in particular, because it reduces the quality of the images. However, scattered x-rays bear very useful information about the structure of the tissues at the supra-molecular level. Some pathologies, like breast cancer, produce alterations to the structures of the tissues, being especially evident in collagen-rich tissues. On the other hand, the change of direction due to refraction of the x-rays on the tissue boundaries can be mapped. The diffraction enhanced imaging (DEI) technique uses a perfect crystal to convert the angular deviations of the x-rays into intensity variations, which can be recorded as images. This technique is of especial interest in the cases were the densities of the tissues are very similar (like in mammography) and the absorption images do not offer enough contrast. This thesis explores the structural differences existing in healthy and pathological collagen in breast tissue samples by the small-angle x-ray scattering (SAXS) technique and compares these differences with the morphological information found in the DEI images and the histo-pathology of the same samples. Several breast tissue samples were studied by SAXS technique in the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble, France. Scattering patterns of the different tissues of the breast were acquired and compared with the histology of the samples. The scattering signals from adipose tissue (fat), connective tissue (collagen) and necrotic tissue were identified. Moreover, a clear distinction could be done between the scattering signals from healthy collagen and from collagen from an invasive tumour. Scattering from collagen is very characteristic. It includes several scattering peaks and scattering features that carry information about the size and the spacing of the collagen fibrils in the tissues. It was found that the collagen fibrils in invaded tumours were thinner and had a d-spacing length 0,7% longer that fibrils from healthy tumours. The scattering signals from the breast tissues were compared with the histology by building colour-coded maps across the samples. They were also imaged with the DEI technique. There was a total agreement between the scattering maps, the morphological features seen in the images and the information of the histo- pathological examination. The thesis demonstrates that the x-ray scattering signal can be used to characterize tissues and that it carries important information about the pathological state of the breast tissues, thus showing the potential of the SAXS technique as a possible diagnostic tool for breast cancer.
 • Harjupatana, Sanna (2007)
  Tämä syventävien opintojen kirjallinen osa koostuu kolmesta osasta: kirjallisuuskatsauksesta, kokeellisesta osasta sekä tapausselostuksista. Xyloosi on pentoosi sokeri, jota käytetään arvioitaessa hiilihydraattien imeytymistä sekä ohutsuolen tilaa useilla eläinlajeilla. Hevosella ohutsuolen tutkimisen tekee erityisen hankalaksi sen vaikea saavutettavuus ja suuri tilavuus sekä pituus. Xyloosin imeytymistesti on vain yksi monista diagnostisista keinoista, joilla pyritään ymmärtämään paremmin hevosen suoliston toimintaa. Testin etu on sen tunkeutumattomuus elimistöön sekä melko edullinen hinta. Hevosella testi on standardoitu jo yli 30 vuotta sitten. Xyloosin imeytymiseen vaikuttavat useat eri tekijät: ruokavalio, paaston pituus, suolen bakteerilajisto, mahan tyhjenemisnopeus, suolen liike, munuaisten toiminta, suolen sisältö, kudosten aineenvaihdunta sekä verenkierto. Xyloosin imeytymistestin normaaliarvot, joita tutkimuksessakin käytimme ovat: 1,37mmol/l +/- 0,33 mmol/l saavutettuna 60-90 min annostelun jälkeen. Tulehduksellinen suolistosairaus, IBD, on yksi sairauksista, jonka diagnostiikassa xyloosi imeytymistestiä käytetään. Tutkimusmateriaalimme koostui kolestakymmenestäkahdesta 2-20 vuotiaasta hevosesta, jotka olivat kärsineet toistuvista ähkyistä ja/tai laihtumisesta säännöllisestä madotuksesta, hampaiden hoidosta ja riittävästä ruokinnasta huolimatta. Hevosten omistajat vastasivat kattavaan kyselyyn hevosten historiasta. Hevosille suoritettiin Yliopistollisen eläinsairaalan hevosklinikalla perusteellinen tutkimusprotokolla, joka sisälsi seuraavat tutkimukset: kliininen yleistutkimus, kuntoluokitus, ontumatutkimus (tutkimukseen ei otettu hevosia, jotka ontuivat enemmän kuin 2/5 ravissa), keuhkojen ja vatsaontelon röntgenkuvaus, suoliston ultraäänitutkimus, vatsaontelonestenäyte, ulostenäyte, virtsanäyte, perusverenkuva ja seerumista maksa, munuasivarvot, elektrolyytit sekä lihasarvot, mahantähystys, peräsuolikoepala sekä xyloosin imeytysmistesti. Kliininen tulehduksellisen suolistosairauden diagnoosi tehtiin sulkemalla muut mahdolliset vastaavien oireiden aiheuttajat sekä normaalista poikkeavien imeytymistesti tulosten, peräsuolikoepalojen ja muiden mahdollisten löydösten perusteella. Muita löydöksiä olivat tyypillisesti paksuuntunut suoli ultraäänitutkimuksessa, poikkevat valkosolu- ja fibrinogeeniarvot. Hypoteesimme oli seuraava: merkittävällä osalla hevosista, joitka kärsivät toistuvista ähkyistä tai laihtumisesta olisi epänormaali xyloosin imeytyminen. Oletimme myös, että xyloosi imeytymistesti yhdistettynä perusteelliseen suoliston tutkimukseen olisi hyvä tapa diagnostisoida tulehduksellinen suolistosairaus ilman lapratomiaa. Materiaalissamme melko monella hevosella, jotka kärsivät toistuvista ähkyistä ja/tai laihtumisesta oli epänormaali xyloosin imeytyminen (15/31). Yhdeksällä hevosella oli alentunut xyloosin imeytyminen, ja yhdeksällä viivästynyt (kolme hevosta kuului molempiin ryhmiin). Tulehduksellinen suolistosairaus varmistettiin ruumiinavauksessa kolmella hevosella, kliininen diagnoosi tehtiin kahdeksalle. Muutkin sairaudet voivat aiheuttaa epänormaalin xyloosin imeytymisen. Tällaisia ovat esimerkiksi kasvaimet, jollaisia diagnosoitiin tässä tutkimuksessa kahdella hevosella, joilla oli epänormaalin alhainen xyloosin imeytyminen. Tulehduksellinen suolistosairaus-diagnoosi perustuu pitkälti muiden syiden poissulkemiseen. Xyloosi absorptio testi ei siis ole yksinään diagnostinen taudille, mutta sitä voidaan käyttää osana laajempaa tutkimusprotokollaa tulehduksellisen suolistosairauden diagnostiikassa hevosella.
 • Piippo, Sirkku-Liisa (1975)