Browsing by Author "Aaltonen, Aleksi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Aaltonen, Aleksi (2005)
    Kaupunkitutkimuksen piirissä rakennetun ympäristön muutosta on tyypillisesti tarkasteltu suunnittelun näkökulmasta olipa kyseessä sitten arkkitehtuurisuunnittelu tai kaupunkisuunnittelu. Suunnitelmat eivät kuitenkaan vielä itsessään muuta kaupunkitilaa vaan tarvitaan myös hankkeita, jotka toteuttavat suunnitelmia. Tutkimusta jäsentää kysymys siitä, mistä ja miten rakennushankkeet syntyvät. Lukuisiin erilaisiin dokumentteihin ja haastatteluihin perustuva tapaustutkimus tarkastelee Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen uuden toimitilahankkeen syntyä 1990-luvun lopulta aina vuoden 2003 puoliväliin saakka, jolloin osapuolet allekirjoittivat rakennushankkeen sopimukset. Monisäikeisen ja verkostomaisen hankkeen kuvaus ja analyysi perustuvat toimijaverkkoteorian ja kulttuuri-historiallisen toiminnan teorian yhdistelemiseen tapaustutkimuksen puitteissa. Analyysi jäljittää käännekohtia, joissa toimijat sitoutuvat toisiinsa ja rakennukseen, joka muuttuu asteittain todeksi. Tutkimuksen keskeinen havainto on, että hankkeessa ei ole kysymys suoraviivaisesta suunnitelmien muuttamisesta rakennukseksi. Toteutus jäsentää suunnittelua vähintään yhtä paljon kuin suunnittelu toteutusta. Useiden erilaisten intressien yhteenkytkeytymisestä syntyvä hanke leikkaa kymmeniä eri organisaatioita ja teemoja tutkimuslaitosten hajasijoittamisesta ja yhdistämisestä kaupunkisuunnitteluinstituution muutokseen, paikallisesta asukasvastustuksesta Senaatti-kiinteistöjen rooliin valtionhallinnossa. Rakennus on samanaikaisesti materiaalinen, kulttuurinen ja performatiivinen kohde, joka sitoo hetkellisesti yhteen toimijoita, asioita ja tapahtumia, joiden on perinteisesti katsottu kuuluvan yhteiskunnan eri tasoille ja sfääreihin. Työ on englanninkielinen.