Browsing by Author "Bäck, Anna"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Bäck, Anna (2005)
    Detta är en pro gradu-avhandling inom ämnet filmforskning och temat är Förintelsen på film.Jag har haft två syften med avhandlingen. Dels att beskriva när Förintelsen blev ett tema på film och dels att se på hur filmskapare har beskrivit denna händelse. Som material har använts tre franska dokumentärfilmer och tre tyska fiktionsfilmer. Mitt forskningsresultat visar att Förintelsen blev ett tema på film mycket sent. På några få undantag när förekommer det först decennier efter kriget på vita duken.Tyskarna tacklade ämnet på film senare än andra européer. Dokumentärerna tacklar Förintelsen direkt och händelserna kan fungera som filmens huvudtema.Fiktionsfilmerna betecknas däremot av att de berör händelserna flyktigt och allegoriskt och utan att placera Förintelsen i fokus. I stället lyfter man fram andra aspekter, som krigets fasor eller vilka dygder som hjälpte en att klara kriget. Som huvudkällor har jag använt följande böcker: Reimer, Robert och Carol: Nazi-retro Film, 1992. Colombat, Pierre André: The Holocaust in French film, 1993. Avisar, Ilan: Screening the Holocaust, 1988.