Browsing by Subject "Dagens Nyheter"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Blomqvist, Johanna (2004)
    I uppsatsen undersöker jag med både kvantitativa och kvalitativa metoder hur användningen av berättartekniker i tre dagstidningars reportagetexter har förändrats under de tre senaste decennierna. Syftet var att ta reda på om det stämmer att reportagen har blivit "tråkigare" och mindre personliga, vilket tycks vara en allmän uppfattning. De undersökta tidningarna är Dagens Nyheter, Hufvudstadsbladet och Västra Nyland, och som material använder jag texter från år 2002, 1987 och 1972. De fyra berättarteknikerna jag undersöker är förekomsten av berättelsestruktur, reporterns egen röst i texten samt miljö- och personbeskrivningar. Min kvantitativa mätning visar att det inte finns någon gemensam trend som gäller alla tidningarna. I DN syns en negativ trend mellan 1972 och 1987, med färre berättelser och mindre personliga texter, men den har svängt i och med de nya specialbilagorna som ofta satsar stort på reportage. Både Hbl och VN har genomgått en positiv förändring under den första 15-årsperioden, då texterna har blivit klart mer varierade och mindre stela. Indelningen i reportage och nyheter är dock klarare i DN än i Hbl och VN, vilket har lett till att reportagen i Hbl och VN under den andra 15-årsperioden också har påverkats mer av nyhetsformatet. Den andra delen av min undersökning är en textanalys av 17 utvalda reportagetexter, där jag mera på djupet diskuterar texternas egenskaper. Resultaten stöder de jag fick i den kvantitativa undersökningen: Referat och framför allt citat utgör den största delen av texten, medan reporterns egen röst hörs mera sällan. Reporterns röst har dessutom ändrat karaktär - han nöjer sig numera med att beskriva, i stället för att tycka och tolka som förr. Min slutsats är att tidningarnas specialbilagor har varit ett lyckat koncept då det gällt att stärka reportagets ställning. Detta syns speciellt i DN men också i Hbl. Därmed ser också dagstidningsreportagets framtid trots allt ganska ljus ut idag.