Browsing by Author "Dammert, Anna"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Dammert, Anna (2003)
    Tutkielman kohteena ovat alkuperäisasukkaiden maaoikeudet Australiassa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaisia intressejä Australian, ja erityisesti Torresinsalmen, alkuperäisasukkailla on osallistua maaoikeuksiin liittyvään oikeusprosessiin, ja minkälaisia merkityksiä oikeusprosessilla heille on. Kysymystä tarkastellaan oikeusprosessin, alkuperäisasukkaiden vaihtotalouden ja kansainvälisen vertailun konteksteissa. Näissä konteksteissa etsitään vastauksia kysymyksiin siitä, mitä merkityksiä oikeusprosessissa toimijat rakentavat, millaisessa suhteessa nämä merkitykset näyttäytyvät etnografisen aineiston valossa, sekä siitä, mitä yleisempiä päätelmiä oikeusprosessin merkityksestä voidaan tehdä kansainvälisen vertailun avulla. Relevantti aiempi tutkimus koostuu Australian, Torresinsalmen ja Melanesian alueen etnografioista, jotka tarkastelevat alkuperäisasukkaiden asemaa. Tutkielman teoreettiset lähtökohdat pohjautuvat oikeusantropologiseen keskusteluun, joissa keskeisiä teemoja ovat muun muassa prosessuaalisuus, oikeusjärjestelmien vuorovaikutus ja merkitysten luominen. Toinen keskeinen antropologinen keskustelu, johon tämän tutkielman aihe sijoittuu, käsittelee kulttuurin jatkuvuuden ja tradition teemoja. Aineiston muodostavat Australian korkeimman oikeuden päätös ja sen perustelut, jotka koskevat tapausta Mabo vs. Queensland vuodelta 1992. Oikeuden päätösasiakirjan lisäksi hyödynnän antropologisia teoksia ja artikkeleita, jotka valaisevat Torresinsalmen alkuperäisyhteisöjen elämäntapaa ja historiaa. Näistä tärkeimmät ovat Jeremy Beckettin the Torres Strait Islanders: Custom and Colonialism sekä David Lawrencen Customary exchange across Torres Strait. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kirjallisuusanalyysiä, jota on sovellettu antropologisten lähtökohtien mukaisesti niin, että analyysissä korostuu alkuperäisasukkaiden näkökulma. Tärkeimpiä johtopäätöksiä on se, että paikallisen kontekstin ulkopuolella käydystä oikeusprosessista tulee julkinen Torresinsalmen alkuperäisasukkaiden yhteisöllisen identiteetin ja kulttuurin osoitus, jonka merkitys liittyy maanomistuksen palauttamiseen, mutta myös yhteisön elinvoiman ilmentämiseen ja ottamiseen takaisin heidän itsensä haltuun. Samalla alkuperäisyhteisön jäsenten oikeusprosessiin osallistumisen muodot tuovat esille heidän historiakäsityksensä monitasoisuuden. Tässä merkityksessä alkuperäisyhteisön osallistuminen oikeusprosessiin asettaa myös kyseenalaiseksi liian kapeat oikeudelliset määritelmät, joiden perustana on lineaarinen historiakäsitys.