Browsing by Author "Gullmets, Johan"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Gullmets, Johan (2012)
    Denna avhandling kartlägger i vilken utsträckning grävande journalistik har utövats i Sverige och Finland under de senaste 40 åren, samt vilka förutsättningarna för den grävande journalistiken är i länderna i dag. På ett mer allmänt plan diskuteras också den grävande journalistikens samhälleliga betydelse. Med hjälp av en kvantitativ textanalys undersöks mängden grävande journalistik i tidningarna Dagens Nyheter och Helsingin Sanomat. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys jämförs sedan de texter som klassificeras som grävande journalistik i tidningarna. Genom att studera Sveriges och Finlands lagstiftning noteras några skillnader som kan ha betydelse för förekomsten av grävande journalistik i respektive länder. Under den undersökta tidsperioden på 15 veckor publicerade Dagens Nyheter dubbelt fler texter som uppfyller kriterierna för grävande journalistik än Helsingin Sanomat. För Helsingin Sanomats del noterades ändå att mängden grävande journalistik ökade från år 2009 till 2010. Den kvalitativa innehållsanalysen visar att Dagens Nyheter i högre grad än Helsingin Sanomat gärna marknadsför sina texter för läsarna genom att poängtera att texten är ett resultat av grävande journalistik. Något som tyder på att grävande journalistik anses tilltala läsarna mer i Sverige än i Finland. Den grävande journalistiken har en längre tradition i Sverige än i Finland. Den här avhandlingen visar att det finns en klar kulturskillnad i dag gällande både mängd och art av grävande journalistik i ländernas största morgontidningar. Dagens Nyheter har enligt resultaten en mer genomtänkt presentation av sin grävande journalistik, både i enskilda artiklar samt då ett ämne följs upp i ett längre perspektiv.