Browsing by Author "Gummerus, Annika"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Gummerus, Annika (Helsingin yliopisto, 2006)
    Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella ja kuvailla ateljeeompelimon suunnittelijan mielikuvia yksilöllisen vaatteen suunnitteluprosessissa. Suunnitteluprosessissa ilmeneviä mielikuvia tutkittiin sekä asiakaslähtöisestä suunnittelusta että pienimuotoisesta mallistosuunnittelusta käsin. Tutkimuksen aineisto kerättiin kolmen suunnittelijan teemahaastatteluilla, minkä jälkeen aineisto analysoitiin teema-alueista luodun analyysirungon mukaisesti. Tutkimustuloksissa mielikuvia on havainnollistettu valokuvin sekä materiaalinäyttein vaatteista, joista haastattelutilanteissa keskusteltiin. Tutkimuksessa suunnitteluprosessi käsitetään osaksi käsityön luovaa ilmaisua, johon kuuluu osittain myös vaatteen valmistusprosessi. Yksilöllisen vaatteen suunnittelu alkaa suunnittelijan abstrakteista mielikuvista, jotka tarkentuvat prosessin edetessä konkretisoituen lopulta valmiiseen vaatteeseen. Tutkimuksessa mielikuvat käsitetään kokemuksiksi, jotka kietoutuvat prosessimaisesti suunnittelun yhteyteen. Mielikuvia muodostuu suunnittelun kaikilla osa-alueilla, ja niiden syntyyn vaikuttavat lähinnä asiakas, materiaali sekä suunnittelijan esteettinen ja taidollinen näkemys. Mielikuvia kehitetään ja ilmaistaan luonnostelemalla, sovituksissa, asiakaskeskusteluissa sekä materiaalin muodonannon avulla. Mielikuvilla on merkitystä suunnittelun ongelmanratkaisuvaiheissa. Mielikuvat näyttivät ohjaavan suunnittelijoita valitsemaan erilaisten mahdollisuuksien joukosta sen, joka tuntui parhaimmalta. Tutkimustulokset osoittivat suunnittelijoiden peilaavan jokaista suunnitteluprosessia mielikuvaan esteettisestä, toiminnallisesta ja ilmaisullisesta vaatteesta. Mielikuvissa vaate vastaa asiakkaan tarpeisiin, siinä on jokin kiinnostava yksityiskohta ja se edustaa tinkimätöntä käsityön taitoa. Tutkimustuloksissa korostui erityisesti materiaalin ja mielikuvien suhde. Materiaali innoittaa mielikuvien syntymiseen ja sen avulla luodaan vaikutelmia vastaamaan haluttua mielikuvaa. Materiaalin ja mielikuvien sidoksellisuus tarjoaa aiheita jatkotutkimukseen.