Browsing by Author "Kaikkonen, Miia Tuulia"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Kaikkonen, Miia Tuulia (2003)
    Tutkielma on tapaustutkimus helsinkiläisestä somalinuorten perustamasta yhdistyksestä, Kanava nuoriso ry:stä. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten ja miksi Kanava nuoriso ry on syntynyt, millaisena toiminnan välineenä ja tilana yhdistys jäsenilleen toimii ja minkälaisia tehtäviä se jäsenilleen toteuttaa. Tutkimusote on etnografinen. Tutkielman pääaineisto koostuu kolmentoista yhdistyksen jäsenen teemahaastattelusta, joiden yhteydessä on tehty myös yhdistystoimintaan liittyvää havainnointia. Lisäksi aineistona on käytetty yhdistykseen liittyvää kirjallista materiaalia. Kanava nuoriso ry syntyi sen perustajina olleiden somalinuorten omasta aloitteesta. Yhdistyksen perustamisen taustalla olivat suomalaisen ja somalialaisen kulttuurin välillä kasvavien somalinuorten koulu- ja perheongelmat sekä maahanmuuttajanuorten oleskelu Helsingin keskustassa ja asematunnelissa. Yhdistyksen perustajajäsenet halusivat puuttua näihin ongelmiin ja löytää niihin ratkaisuja. Tutkimuksessa selvisi, että yhdistyksen keskeisimpiin tehtäviin kuului erilaisten palvelujen, henkilökohtaisen avun ja tuen sekä vapaa-ajan viettomahdollisuuksien tarjoaminen jäsenilleen. Yhdistys pyrki toiminnallaan edistämään somalinuorten yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia ohjaamalla heitä esimerkiksi koulutukseen. Toiminnalla oli henkilökohtaisten palvelujen tarjoamisen rinnalla myös koko somaliyhteisön etuja ajavia päämääriä. Yhdistyksen kautta etenkin somalimiehille tarjoutui mahdollisuus ylläpitää sosiaalisia kontakteja oman etnisen ryhmänsä sisällä. Naisia toimintaan osallistui vähemmän. Yhdistys toimi somaleille myös laajempana diasporisen yhteisöllisyyden ylläpitämisen välineenä: yhdistys mahdollisti kontaktit myös muissa maissa ja Somaliassa asuviin somaleihin. Keskeiseksi diasporisen yhteisöllisyyden ylläpitämisen väyläksi osoittautui internet. Kävi ilmi, että yhdistys oli verkostoitunut muiden Suomessa ja ulkomailla toimivien somali- ja muiden maahanmuuttajanuorisojärjestöjen kanssa. Haastateltavien suhtautuminen muihin Suomessa toimiviin somalijärjestöihin osoittautui kuitenkin ristiriitaiseksi. Yhdistystoiminta ei ollut kuitenkaan tarkoitettu pelkästään somaleille, vaan se oli avointa myös muille maahanmuuttajaryhmille sekä suomalaisille. Tämän lisäksi Kanava teki aktiivista yhteistyötä suomalaisten järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Yhdistys toimi somaleille oman uskonnon ja kulttuurin säilyttämisen välineenä. Yhdistyksen kautta somalikulttuurin mukaisia tapoja siirrettiin Suomessa kasvaneille somalinuorille. Haastatteluissa yhdistys määrittyi somalinuorten ”omana paikkana” , joka miellettiin vastakohtana tai vaihtoehtona Helsingin keskustassa ja rautatieasemalla oleskelulle.