Browsing by Author "Laakso, Maria"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Laakso, Maria (2008)
    Tutkimus käsittelee ulkoasiainvaliokunnan elitistisyyttä eli sitä, poikkeavatko ulkoasiainvaliokunnan jäsenet sosiaalisilta taustoiltaan ja ominaisuuksiltaan muista kansanedustajista ja kansasta. Empiirisenä tutkimuskohteena ovat vuoden 1975 ja 2008 maaliskuussa ulkoasiainvaliokunnassa toimineet kansanedustajat ja vertailuryhminä ovat samaan aikaan toimineet kansanedustajat sekä äänioikeutetut tai väestö. Selvitän ulkoasiainvaliokunnan jäsenten sosiaalisista taustoista ja ominaisuuksista sukupuolen, iän, sosiaalinen alkuperän, syntymäpaikan, koulutuksen ja kansanedustajakaudet. Tutkimuksen viitekehyksenä ovat elitismi ja eliittiteoriat. Tutkimus alkaa vallan tarkastelusta, josta siirrytään eliittikäsitteeseen ja eliittiteorioihin ja metodeihin. Tarkastelen lyhyesti vuosien 1975 ja 2008 historiallista viitekehystä ja selvitän eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan roolia Suomen ulkopolitiikassa näinä aikoina. Tutkimushypoteesini taustaksi kertaan Suomen kansanedustajärjestelmää ja kansanedustajien hierarkiaa. Vuoden 1975 ulkoasiainvaliokunnan olen valinnut tutkimuskohteekseni, koska sinä vuonna Helsingissä järjestettyä Euroopan turvallisuutta käsittelevää konferenssia, Etykiä voidaan pitää suomalaisen ulkopolitiikan merkkipaaluna ja kylmän sodan yhtenä taitekohtana. Vuoden 1975 Etykistä on suora jatkumo vuoden 2008 Suomen ulkopoliittiseen asemaan, sillä tutkimukseni toisen ulkoasianvaliokunnan aikoihin maaliskuussa 2008 Suomi toimi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (ETYJ) puheenjohtajana. Tutkimus osoittaa, että ulkoasiainvaliokuntaan kuuluvat kansanedustajat lukeutuvat sekä kansanedustajien että kansalaisten eliittiin, sillä ulkoasiainvaliokuntien jäsenten sosiaalinen tausta ja ominaisuudet poikkeavat vertailuryhmistä. Ulkoasiainvaliokunnan elitistisyyden taso on muihin kansanedustajiin verrattuna pienentynyt, eli sen jäsenten sosiaalinen tausta ja ominaisuudet eroavat kansanedustajista vähemmän vuonna 2008 kuin 1975.