Browsing by Author "Maidell, Marjo"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Maidell, Marjo (2009)
    Tämä pro gradu -työ tutkii kansainvälisten metsäsijoitusten vaikutusta riskillisen kokonaisportfolion tuottoon ja riskiin. Tämän lisäksi tutkimus tarkastelee metsän optimaalista osuutta portfoliossa sekä eri sijoituskohteiden välistä korrelaatiota. Kiinnostus metsäsijoittamista kohtaan on kasvanut. Metsän sijoitusominaisuuksien sekä erilaisten metsäsijoitusinstrumenttien tuntemus on tämän myötä parantunut. Metsäsijoittamisen tutkimus on kuitenkin keskittynyt kansallisen tason ongelmanratkaisuun. Tämä työ pyrkii laajentamaan tutkimuskenttää ottamalla huomioon sijoitusmarkkinoiden globaaliuden. Moni tämän päivän sijoittaja ymmärtää sijoitusportfolion hajauttamisen tärkeyden ja hajauttaa pääomansa eri sijoitusluokkiin, sektoreille ja markkinoille. Tutkimus sisältää teoreettisen kehyksen, jossa sijainnin, puulajin, metsänhoidon sekä lopputuotteiden suhteen erilaisia metsäsijoituskohteita voidaan verrata sekä sisällyttää kokonaisportfolioon. Metsän tuotto lasketaan Faustmannin kaavan avulla. Metsän historiallista tuottoa käytetään tulevaisuuden tuotto-odotuksena. Kokonaisportfolion optimointi perustuu moderniin portfolioteoriaan. Teoreettista kehystä testattiin empiirisesti kolmen hypoteettisen metsäkohteen avulla, jotka sijaitsivat Suomessa, Yhdysvalloissa ja Uruguayssa. Nämä metsäkohteet sisällytettiin portfolioon, joka koostui kolmesta vaihtoehtoisesta indeksisijoituskohteesta. Tulosten mukaan sijoittaminen metsäkohteisiin parantaa riskillisen kokonaisportfolion riski-tuottosuhdetta. Metsän optimaalinen osuus portfoliossa on noin 3-15% kokonaispääomasta. Metsäsijoittamisen hyödyn suuruus sekä metsäkohteiden tarkka osuus portfoliossa riippuu saatavilla olevan riskittömän tuoton suuruudesta. Metsäkohteilla näytti olevan enimmäkseen alhainen korrelaatio muiden sijoituskohteiden kanssa. Valuuttakurssin todettiin vaikuttavan sijoituskohteiden riski-tuottosuhteeseen ja siten myös optimointituloksiin.