Browsing by Author "Maijala, Anna Pauliina"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Maijala, Anna Pauliina (2009)
    Tutkielma asettuu keskusteluun teknologisen kehityksen vaikutuksesta poliittisen viestinnän laadulliseen muutokseen. Uudet viestintatavat ja kanavat muuttavat poliittista kampanjointia. Median toimintatapojen hallinta ja hyödyntäminen ovat modernin poliittisen viestinnän logiikan mukaan poliitikolle menestymisen edellytyksiä. Postmodernin ajan poliittiselle viestinnälle tyypillistä on poliittisen markkinoinnin nousu, jatkuva kampanjointi, viihteellistyminen, henkilöityminen ja kyberpolitiikka. Tutkielmassa selvitetään, onko perusteltua väittää, että suomalaiset europarlamentaarikot vuosina 2004-2008 ovat siirtymässä tai ovat jo siirtyneet Pippa Norrisin määrittelemään ns. postmodernin ajan jatkuvaan kampanjointiin internetissä. Hypoteesi on, että kotisivujen medialogiikkaa noudattava henkilöitynyt verkkokampanjointi sekä sähköpostin käyttö kansalaisiin suuntautuvassa viestinnässä voimistavat henkilöitymisen, poliittisen markkinoinnin kasvun ja jatkuvan kampanjoinnin trendiä. Verkkosivustojen analyysin lisäksi tutkielmaa varteen toteutettiin kaksi sähköpostikyselyä. Kaikilla läpimenneillä ehdokkailla oli kampanjasivustot vuoden 2004 eurovaaleissa. Europarlamentaarikot jaotellaan kolmeen kategoriaan heidän verkkosivustojensa perusteella. Analyysin perusteella voidaan todeta, että internet on tärkeä media europarlamentaarikoille. Samat edustajat, jotka ovat interaktiivisimpia ja informatiivisimpia sivustoillaan, tyypillisesti vastaavat myös aktiivisimmin sähköposteihin. Aktiivisimmin internetiä kampanjoinnissaan käyttävät europarlamentaarikot käyttävät internetiä lähes samalla intensiteetillä varsinaisen vaalikampanjoinnin aikana kuin vaalien välisenä aikana. Voidaan päätellä, että internet mediana tukee jatkuvaa kampanjointia. Jatkuvan kampanjoinnin hyöty äänestäjän näkökulmasta on informaation saamisen helppous. Haittana voidaan pitää samoja kritiikin aiheita, jotka koskevat yleensä poliittista markkinointia: poliittisen viestin hämärtyminen, henkilöityminen ja viihteellistyminen. Vaikuttaa siltä, että tyypillisesti ne poliittiset ehdokkaat, joilla on suurin budjetti ja hyvät resurssit, osaavat parhaiten hyödyntää internetiä kampanjavälineenä. Myös poliitikon tausta ja uravaihe vaikuttavat kampanjointityyliin. Erityyppisille poliitikoille on todennäköisesti järkevää painottaa medioita eri tavoin kampanjassaan. Mediakentän muutos vaikuttaa olennaisesti poliittisen kampanjoinnin keinoihin ja tapoihin. Asiakysymyksiä on vaikeaa nostaa esiin, jos poliitikon persoona ei ole mielenkiintoinen. Menestyksekäs viestintästrategia suomalaisessa vaalijärjestelmässä toimivalle poliitikolle on jatkuvan kampanjoinnin strategia, joka keskittyy viestimään poliitikosta henkilönä