Browsing by Author "Törnroos, Markus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Törnroos, Markus (2000)
    Tutkielma kuvaa talousteorian tapaa mallintaa ihmisten suhtautumista taloudelliseen sattumaan ja riskiin. Työssä esitellään aluksi odotetun hyödyn teoriaa sekä johdetaan hyötyfunktio ja riskiaversiomitat. Lyhyesti käydään läpi USA:ssa tehtyä empiiristä riskiaversiomittoja arvioimaan pyrkinyttä kyselytutkimusta ja tarkastellaan vastaajien jakautumista riskiaversion mukaan. Seuraavaksi tarkastellaan optimaalisen portfolion valinnassa käytettävää mean–variance-hyötyfunktiota ja havainnollistetaan graafisesti sitä, kuinka erilaiset riskiaversiot ilmenevät hyötyfunktion kuvaajassa ja indifferenssikäyrissä. Tämän jälkeen esitellään kaksi tapaa estimoida yksilöllisen hyötyfunktion parametrit. Ensimmäinen tapa on rakentaa pelitilanteita, joissa vallitsee indifferenssi. Toinen tapa on markkinointitutkimuksessa käytetty conjoint-analyysi. Conjoint-analyysin teoreettista taustaa esitellään ja sen käytännön soveltamisen askelia käydään lävitse ja havainnollistetaan esimerkin avulla. Esimerkinä käytetään optimaalisen markkina-allokaation valintaa. Lopuksi havainnollistetaan henkilön riskiaversion ja hänelle optimaalisen markkina-allokaation välistä yhteyttä.