Browsing by Author "Ukkonen, Hanna"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Ukkonen, Hanna (2012)
    Lääkevalmisteissa lääkeaine on useimmiten kiinteässä muodossa. Kiteinen kiinteä muoto on amorfista muotoa stabiilimpi. Aine muodostaa kiteitä, kun molekyylien välille muodostuu vuorovaikutuksia, joista yleisin ja vahvin on vetysidos. Aineen kiteytymiseen vaikuttavat termodynamiikka ja kinetiikka. Myös kiteisen aineen uudelleen liukenemiseen vaikuttavat samat ilmiöt. Uusien lääkeaineiden käyttöä vaikeuttaa usein niiden huono vesiliukoisuus. Sekakiteet ovat farmasian alalla uusi tapa parantaa aineen fysikaalisia ominaisuuksia ja ennen kaikkea liukenemisnopeutta. Sekakiteissä kahta kiinteä ainetta on kiteytyneenä samaan kidehilaan. Itrakonatsoli on lääkeaine, joka ei juurikaan liukene veteen. Itrakonatsolista on valmistettu sekakiteitä useampien bikarboksyylihappojen kanssa. Pienin bikarboksyylihappo, jonka kanssa itrakonatsolista on tehty sekakide, on malonihappo. Kokeellisessa työssä oli tarkoituksena kasvattaa itrakonatsoli-malonihappo sekakide, joka olisi kooltaan tarpeeksi suuri yhtenäiskideröntgendiffraktometriaa varten. Röntgendiffrakttometrialla pystyttäisiin selvittämään molekyylien asettuminen sekakiteen kidehilaan. Riittävän koon lisäksi yhtenäiskideröntgendiffraktometria varten kiteen tulisi olla virheetön. Yhtenäiskidettä yritettiin kasvattaa lähtöaineiden 1,2-dikloorietaani-2-butanoni- ja tetradydrofuraani-kloroformiliuoksissa. Kitetytysmenetelminä käytettiin haihduttamista, antisolventtia ja jäähdyttämistä. Valmistuneita kiteitä tutkittiin DSC:llä, raman-spektroskopialla, röntgendiffraktografialla ja TGA:lla. Käytetyillä menetelmillä saatiin valmistettua itrakonatsoli-malonihappo sekakidettä hyvällä saannilla. Aineet kuitenkin kiteytyivät neulasmaisiksi kiteiksi, jotka pakkautuivat kasoiksi. Yhtään riittävän suurta kidettä yhtenäiskideröntgendiffraktiomittausta varten ei käytetyillä menetelmillä onnistuttu kasvattamaan. Suuremman yhtenäiskiteen kasvattaminen vaatii uusia menetelmiä tai käytettyjen menetelmien optimointia.