Browsing by Subject "Ydinase"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Torniainen, Sari (2002)
    Ranska on useita kertoja 1990-luvulla esittänyt itsenäisen ydinpelotteensa käyttämistä koko Euroopan puolustuksessa. Kuitenkin huolimatta retorisesta halukkuudestaan maa on tiukasti pitänyt kiinni itsenäisestä päätäntävallastaan ydinasekysymyksessä. Ranska on ollut myös aloitteentekijänä Euroopan yhteisön ja myöhemmin union poliittisen yhteistyön ja ulko- ja turvallispoliitiikassa. Toistaiseksi Ranska on kuitenkin vastustanut ulko- ja turvallisuuspolitiikan varsinaista sisällyttämistä yhteisöllisesti päätettäviin asioihin ja pitäytynyt hallitusten välisen päätöksenteon kannattajana. Euroopan puolustusidentiteeti on tällä hetkellä hyvin riippuvainen Naton roolista ja halukkuudesta kehittää sitä eurooppalaisena pilarinaan. Ranska on jäsenmaista kaikkein näkyvimmin pyrkinyt puhtaasti eurooppalaiseen puolustukseen. Nähtäväksi jää miten ranskalainen itsenäinen ydinpelote tähän viitekehykseen tulee istumaan. Teoreettisesti integraation selittäminen vaatii liittoutumisteoreettista otetta, vaikka Ranska valintoja muuten voidaankin hyvin kuvata politiikan tutkimuksen realistisen koulukunnan käsittein.