Browsing by Subject "Ydinsulku"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Lahti, Makreeta (2002)
    Tutkielma käsittelee Yhdysvaltojen vuosina 1945-2001 harjoittamaa politiikkaa Intian ja Pakistanin ydinaseohjelmia kohtaan. Ydinaseohjelmien ja niiden syiden lisäksi työssä tarkastellaan Yhdysvaltain politiikkaa ja sen menestymiseen vaikuttaneita tekijöitä sekä Yhdysvaltain tavoitteita Etelä-Aasiassa yleisemminkin. Tutkimusmenetelmänä tässä ei-kokeellisessa tapaustutkimuksessa on kriittinen kirjallisuusanalyysi. Tutkimusmateriaali koostuu kirjoista, artikkeleista ja lausunnoista, jotka käsittelevät geopoliittisia, realistisia ja ydinaseita koskevia teorioita, Yhdysvaltain ydinaseiden vastaista politiikkaa sekä Etelä-Aasian ydinaseohjelmia. Tutkimuksessa ilmeni Intian ja Pakistanin ydinaseohjelmien takana olevan useita syitä, joista tärkeimpiä ovat näiden maiden kohtaamat turvallisuusuhat, Intian tavoite tulla tunnustetuksi huomattavaksi kansainväliseksi toimijaksi sekä maiden sisäinen politiikka. Yhdysvallat vaikuttaa koko ajan periaatteessa vastustaneen ydinaseiden leviämistä Etelä-Aasiaan, mutta sen toimia ydinaseiden leviämisen estämiseksi on haitannut se, ettei tämä tavoite ole ollut ensiarvoinen vaan alisteinen Yhdysvaltojen muille, tärkeämmille tavoitteille, erityisesti Neuvostoliiton valtapiirin leviämisen estämiselle kylmän sodan aikana. Yhdysvallat on pyrkinyt estämään ydinaseiden leviämisen pääasiassa rajoittamalla teknologian ja materiaalien leviämistä, mutta myös vaikuttamalla niihin syihin, joiden takia Intia ja Pakistan ovat halunneet hankkia itselleen ydinaseita. Eriävät mielipiteet koskien parasta tapaa estää ydinaseiden leviäminen Yhdysvaltain kongressin ja presidentin välillä sekä muiden maiden tuen puute ovat tehneet Yhdysvaltain toimista osittain tehottomia.