Browsing by Author "Yrttimaa, Reetta"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Yrttimaa, Reetta (2010)
    Tutkin pro gradu-työssäni median ja politiikan välistä suhdetta ja sen muutosta. Viime vuosikymmenien aikana uutisjournalismi on muuttunut henkilökohtaisempaan ja viihteellisempään suuntaan. Poliitikosta henkilönä on kiinnostuttu uudella tavalla. Tarkoitukseni on tarkastella poliittisessa kulttuurissa ja mediassa tapahtunutta muutosta tapaustutkimuksena. Käsittelen lähemmin kolmea eri poliittista skandaalia joiden seurauksena yhteiskunnan johtohahmo on joutunut eroamaan osittain median painostuksen seurauksena, ja näiden skandaalien uutisointia Yleisradion tv-kanavilla. Näkökulmaksi olen valinnut median ja poliitikkojen välisen suhteen: miten Yleisradion toimittajien käytös on muuttunut ja miten poliitikot ovat tähän käytökseen mukautuneet. Tutkimani skandaalit ovat Ahti Karjalaisen ero Suomen pankin pääjohtajan paikalta vuonna 1982, Kauko Juhantalon erottaminen kauppa- ja teollisuusministerin tehtävästä vuonna 1992 sekä Arja Alhon ero toisen valtiovarainministerin paikalta vuonna 1997. Nämä skandaalit ajoittuvat murroskohtaan Yleisradion uutisjournalismissa, ja näyttävät näin muutoksen suunnan valaisevasti. Kolmen skandaalin avulla näyttäytyy ensin Yleisradion poliitikkoja kunnioittava tyyli Karjalaisen erokohun uutisoinnissa, sitten suunnan täydellinen muutos tutkivan journalismin aggressiiviseen selvitystyöhön Juhantalon tapauksessa, ja lopulta horjuvan tasapainon löytyminen Arja Alhon eroon johtaneen skandaalin uutisoinnissa. Olen tutkinut skandaaleja Yleisradion tv-arkistoista löytyvän kuvanauhamateriaalin avulla. Sieltä löytyvät kaikki Yleisradion uutis- ja ajankohtaisohjelmien nauhoitukset. Olen keskittynyt erityisesti Tv-uutisiin ja A-studioon sekä muihin ajankohtaisohjelmiin. Analyysini tukena olen käyttänyt mm. mediakriittistä näkökulmaa, jossa olen tukeutunut erityisesti Heikki Luostarisen huomioihin teoksessa ”Sopulisilppuri. Mediakritiikin näkökulmia.” Poliitikon imagon ja tv-esiintymisen kannalta keskeisessä osassa on Risto Uimosen ja Elisa Ikävalkon kirja ”Mielikuvien maailma. Miten mediajulkisuutta muokataan ja imagoja rakennetaan”. Poliitikkojen ja toimittajien välisen suhteen muutoksessa on ollut apuna mm. Maria Kaisa Aulan teos ”Poliitikkojen ja toimittajien suhde murroksessa? Tutkimus Yleisradion politiikan toimittajien ammatti-identiteetistä 1980-luvulla”. Myös Ville Pernaan Yleisradion tv-uutisia käsittelevä teos ”Uutisista, Hyvää iltaa. Ylen tv-uutiset ja yhteiskunta 1959-2009” on vaikuttanut ajatteluuni yleisellä tasolla paljon.