Browsing by Subject "abortti - syntyvyyden säännöstely"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Meskus, Mianna (2001)
    Tutkimus käsittelee laitonta raskauden keskeyttämistä sekä sen vaikutusyhteyttä abortin laillistamiseen ja äitiyden medikalisoitumiseen Suomessa 1900-luvun alkupuolella. Tutkimus tarjoaa näkökulman raskauden keskeyttämisen sijoittumiseen syntyvyyden säännöstelykeinojen historialliselle jatkumolle. Työssä jäljitetään laittoman raskauden keskeyttämisen, sikiönlähdettämisen, ominaispiirteitä ja kuvataan sen luonnetta sosiaalisena käytäntönä. Toisaalta työssä käsitellään myös aikalaisasiantuntijoiden, lainoppineiden ja lääkäreiden, suhtautumista laittomaan raskauden keskeyttämiseen. Tarkastelun kohteena on prosessi, jonka myötä sikiönlähdettäminen määritellään yhteiskunnalliseksi ongelmaksi ja raskauden keskeyttäminen medikaalista asiantuntijuutta vaativaksi toimenpiteeksi. Empiirinen aineisto koostuu kahdenlaisesta tekstimateriaalista. Sikiönlähdettämistä tutkitaan Helsingin raastuvanoikeuden oikeudenkäynti- ja esitutkintapöytäkirjojen kautta. Aineisto on kerätty vuosilta 1910 - 1920 ja 1930 - 1940. Aikalaisasiantuntijoiden keskustelua analysoidaan pääasiassa lääke- ja oikeustieteellisissä kausijulkaisuissa vuosina 1900 - 1955 ilmestyneiden, sikiönlähdettämistä käsitelleiden artikkeleiden, pöytäkirjojen, lausuntojen ja keskustelupuheenvuorojen pohjalta. Tutkimuksessa käytetty menetelmä on yhdistelmä kvalitatiivista tekstianalyysia ja genealogista valta-analytiikkaa. Sikiönlähdettämisen ja sitä käsitelleiden aikalaiskeskustelujen yhteyttä tarkastellaan elämänkäytäntöjä koskevina valtakiistoina. Tutkimuksen teoreettisena pohjana on Michel Foucault'n valta-analytiikka. Ensimmäisessä analyysiosiossa tutkitaan valta-analytiikan viitekehyksestä sikiönlähdettämistoiminnan synnyttämiä valtasuhteita ja vastarintatilanteita. Huomio kohdistetaan valtaan vuorovaikutuksena, kyvykkyytenä ja toiminnallisuutena. Toisessa analyysiosiossa tarkastelukulma siirretään ihmisten välisistä yksittäisistä valtasuhteista kansalaisten ja valtion väliin sijoittuviin hallinnan tekniikoihin. Aikalaiskeskusteluja tulkitaan hallinnallisuuden, biovallan ja -politiikan tematiikkaa soveltaen. Tutkimuksen tuloksena on viime vuosisadan alkupuolella esiin nousseen, kansan reproduktiokäytäntöjä koskeneen yhteiskunnallisen kiistatilanteen paljastaminen. Sikiönlähdettämisestä tuli sen yleistymisen myötä vakiintuneita käytäntöjä noudattanut alakulttuuri. Raskauden keskeyttämisen suoritti sikiönlähdettäjäksi kutsuttu henkilö, joka käytti toimenpiteessä yleisimmin mekaanisia menetelmiä. Rationalisoituna toimintana sikiönlähdettäminen oli merkittävä paramedikaalinen ilmiö. Lääke- ja oikeustieteellisen keskustelun analyysi tuo esiin, kuinka raskauden keskeyttämisestä ja ehkäisystä tulee vähitellen lääketieteellisen hallinnan alaisia asioita. Ammattimainen sikiönlähdettäminen näyttäytyi kansan elinvoimaa uhkaavana väestöpoliittisena ongelmana ja lääketieteellisen asiantuntijuuden kanssa kilpailevana maallikkotietona ja -taitona. Tutkimus kertoo myös, miten sikiönlähdettämisestä muodostuneen yhteiskunnallisen ongelman ratkaiseminen kytkeytyi orastavien hyvinvointivaltiollisten käytäntöjen luomiseen ja tehostamiseen.