Browsing by Subject "haastattelututkimus - riippuvuus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Litmo, Pia (1999)
    Tutkielmassa tarkastellaan riippuvuuksia ja niiden taustateorioita sekä teemahaastatteluiden kautta erityisesti bentsodiatsepiiniriippuvuutta. Tarkastelussa keskitytään siihen, millaisia merkityksiä ja määrittelyitä haastateltavat antavat omalle riippuvuudelleen, sen vaikutuksille ja siitä irrottautumiselle arkielämän kontekstissa. Tutkimuskysymyksiä ovat olleet mm. bentsodiatsepiiniriippuvuuden synty ja kulku kunkin yksilön kohdalla, bentsodiatsepiiniriippuvuuden vaikutukset arkielämään, ihmissuhteisiin ja kokemuksiin omasta elämästä sekä bentsodiatsepiiniriippuvuudesta irrottautuminen. Empiirinen aineisto koostuu yhdentoista bentsodiatsepiiniriippuvaisen henkilön 1,5-3 tuntia kestäneistä teemahaastatteluista. Haastateltavista seitsemän oli haastatteluhetkellä päässyt irti bentsodiatsepiineistä ja käytti niitä vain satunnaisesti, edelleen itsensä lääkeriippuvaisiksi määritteleviä oli neljä. Haastateltavat ovat peräisin Elämäntapaliiton lääkeryhmiin osallistuneiden postituslistalta. Kaikki haastateltavat olivat saaneet bentsodiatsepiininsa lääkärin määräyksellä sairauden hoitoon. Tutkimuksessa bentsodiatsepiiniriippuvuus osoittautui syyllisyyttä ja häpeää aiheuttavaksi stigmaksi, joka poikkeuksetta haluttiin salata. Lääkkeidenkäytön erilaisiksi kategorioiksi osoittautuivat mm. kliininen käyttö, liikakäyttö, väärinkäyttö, unilääkekäyttö sekä vaihtoehtohoidot. Arkielämään ja ihmissuhteisiin bentsodiatsepiiniriippuvuus välittyi käyttäjien persoonallisuusmuutosten ja eristäytymistarpeen kautta. Vieroituksessa vaikeinta haastateltaville oli ollut fyysisten vieroitusoireiden kanssa selviytyminen, muutoksen ylläpitämistä ei sen sijaan pidetty vaikeana. Tärkeimpiä lähteitä tutkimuksessa ovat Koski-Jännes: (1992) Alcohol addiction and selfregulation- (1996) Addiktion vallassa ja (1998) Miten riippuvuus voitetaan sekä Peele (1985) The meaning of addiction - compulsive experience and its interpretation