Browsing by Subject "laatudata - tiedonkeruu - puuttuva tieto"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Antipova, Olga (2003)
    Pro gradu -tutkielma koskettaa kolmea tieteenalaa: psykologiaa, tilastollista tietojenkäsittelyä ja tilastotiedettä. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää joustavia työkaluja kyselyiden teknistä toimeenpanoa varten, aineiston käsittelyjä varten ja puuttuvan tiedon tarkasteluja varten. Ratkaisu esitetään tilastollisen tietojenkäsittelytieteen kannalta, eli miten tutkija voi kyseisten välineiden avulla saada käsiinsä tilastolliseen tutkimukseen kelpaavan aineiston. Työkalujen toimivuuden tarkistamiseksi niitä on sovellettu mm. Schwartzin arvokyselyyn. Työkalun ohjelmistoilla on omat erilliset dokumentoinnit, joissa on kerrottu, miten Internet-pohjainen kysely oli laadittu Lotus Domino Designer -ohjelmalla ja miten aineiston käsittelyt ja muokkaukset olivat tehty SURVO MM -ohjelmalla. Aineistot on kerätty Internetin välityksellä Helsingin yliopistossa vuonna 2001 ja Moskovan valtionyliopistossa syksyllä 2002. Helsingin yliopiston ja Moskovan valtionyliopiston psykologian opiskelijoiden arvorakennetta verrataan käyttäen faktori- ja transformaatioanalyysia sekä keskiarvovertailua. Osoittautui, että Helsingin ja Moskovan aineistojen faktorirakenteet vastaavat toisiaan. Poikkeavaa transformoitumista ei esiinny. Arvotyyppien keskiarvovertailusta kävi ilmi, että arvojen tärkeydet ovat melko samanlaiset molempien kaupunkien opiskelijoilla. Helsingin ja Moskovan nuorille kaikista arvoista tärkein on hyväntahtoisuus ja kaikista vähiten tärkeä on uskonnollisuus. Selvin ero näkyy virikkeisyydessä, joka ei ole helsinkiläisille niin tärkeä kuin moskovalaisille. Tärkeimmät lähteet: MUSTONEN, SEPPO (1995): Tilastolliset monimuuttujamenetelmät. Yliopistopaino, Helsinki. SCHWARTZ, SHALOM H. (1992): Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Zanna, Mark P. (Ed). Advances in Experimental Social Psychology. Academic Press, New York.