Browsing by Subject "observation"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Melleri, Malin (2004)
    Tillsammans (på finska Käsikynkkä) är en gruppmetod som stöder interaktionen mellan föräldrar och barn under skolåldern. Tillsammans har utvecklats av två talterapeuter i Tavastehus som ett samarbete mellan dagvården och socialservicen. Metoden grundar sig på teorier av bl.a. Berg Brodén (1997), vars bok Mor och Barn i Ingenmansland har fungerat som en viktig källa. Syftet var att utvärdera den svenska Tillsammans-verksamheten i Helsingfors samt att besvara följande frågor: Stöder Tillsammans-gruppen föräldra-barn-paren att uppnå sina mål? Vem har nytta av gruppen? På vilket sätt förändras interaktionen mellan föräldern och barnet? Två Tillsammans-grupper genomfördes och utvärderades hösten 2003. Den ena gruppen bestod av mammor och barn i åldern 2–4 år, den andra av barn i förskolan med sina mammor. Allt som allt åtta mammor observerades tillsammans med sina barn två gånger, första gången före gruppstart och andra gången efter avslutad grupp. Dessutom intervjuades föräldrarna några månader efter att gruppverksamheten avslutats. Utvärderingen visar att alla åtta par hade mycket individuella beteenderepertoarer. Aktivitet som kontaktform var allmän bland de yngre barnen med föräldrar. Allmänt kan konstateras, att ögonkontakten ökade efter grupp, medan beröringen minskade. Också dialogresponsen ökade efter grupp. De yngre barnen var aktiva initiativtagare, medan föräldrarna till de äldre barnen var aktivare än barnen. Observationsresultaten ger vid handen att de föräldrar som hade som mål att få stöd att möta 6-års trots hade barn med en bredare beteenderepertoar än de övriga sexåringarna. De mammor som ville tillbringa tid tillsammans med bara ett av sina barn regelbundet och ostört en timme i veckan, upplevde alla att de uppnått sitt mål. Observationsstudien visar att dessa mammor använde mindre beröring än de övriga mammorna i kontakten till sina barn. En stor del av föräldrarna ansåg att Tillsammans bidragit till en förändring eller att Tillsammans lärt dem något om dem själva. Föräldrarna lärde sig att uppmärksamma sitt eget beteende gentemot barnet och de upptäckte att de är utvecklingsdugliga och tillräckligt bra som föräldrar.
  • Virtanen, Marjo (Helsingin yliopisto, 2015)
    Targets. The purpose of this Master`s Thesis is to clarify how the tasks of the early childhood education and care (ECEC) educators are shared during the first half of the day when their work is focused on a group of children. In this study, it was examined how the activities of the ECEC educators at daycare are related to the activities of the children in, among other things, basic care situations, eating and different play situations. The theoretic basis of the study consists of documents guiding the ECEC education, the child`s growth and development, the ECEC pedagogy and the communication skills of the educators. The adults, who are close to the child, must create a safe environment which supports the child`s growth and development, and where the child can grow and develop, play and learn with confidence. In the theory section, the child`s involvement and small group activities at the daycare were examined, too. Methods. The research material is based on the observation material of daycare collected from the municipalities, which were involved in the Orientation Project (Reunamo, 2014). The material was collected in spring 2010 in Uusimaa and Hämeenlinna. The total of 892 children, aged 1–7 year, from 65 different day care, ECEC or family care groups participated in this study. The observations were systematically made in spring 2010, and they were made by the kindergarten teachers who participated in the study. This study focuses on the ECEC educator, who is closest to the child during the observation period. By observing the activity of the educators we learn about their behaviour in different situations. This study represents a quantitative study of the activities of ECEC educators of daycare. Results and conclusions. This study showed that the educators are the closest to the children of age 1-3 years. As the children grow, the time of interaction with one or more children reduces. The study found that the educators very seldom play an interactive role in the children`s games. 36.5% of the educators leave the children to play by themselves or other children inside. The children received most of the attention of the adults in different teaching situations. Indoors, the play activities directed by the educators represented 2% of the daily activities. The main part of the play was directed and selected by the children by themselves, the part of the guided outdoors play was 3%.