Browsing by Subject "observation"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Melleri, Malin (2004)
    Tillsammans (på finska Käsikynkkä) är en gruppmetod som stöder interaktionen mellan föräldrar och barn under skolåldern. Tillsammans har utvecklats av två talterapeuter i Tavastehus som ett samarbete mellan dagvården och socialservicen. Metoden grundar sig på teorier av bl.a. Berg Brodén (1997), vars bok Mor och Barn i Ingenmansland har fungerat som en viktig källa. Syftet var att utvärdera den svenska Tillsammans-verksamheten i Helsingfors samt att besvara följande frågor: Stöder Tillsammans-gruppen föräldra-barn-paren att uppnå sina mål? Vem har nytta av gruppen? På vilket sätt förändras interaktionen mellan föräldern och barnet? Två Tillsammans-grupper genomfördes och utvärderades hösten 2003. Den ena gruppen bestod av mammor och barn i åldern 2–4 år, den andra av barn i förskolan med sina mammor. Allt som allt åtta mammor observerades tillsammans med sina barn två gånger, första gången före gruppstart och andra gången efter avslutad grupp. Dessutom intervjuades föräldrarna några månader efter att gruppverksamheten avslutats. Utvärderingen visar att alla åtta par hade mycket individuella beteenderepertoarer. Aktivitet som kontaktform var allmän bland de yngre barnen med föräldrar. Allmänt kan konstateras, att ögonkontakten ökade efter grupp, medan beröringen minskade. Också dialogresponsen ökade efter grupp. De yngre barnen var aktiva initiativtagare, medan föräldrarna till de äldre barnen var aktivare än barnen. Observationsresultaten ger vid handen att de föräldrar som hade som mål att få stöd att möta 6-års trots hade barn med en bredare beteenderepertoar än de övriga sexåringarna. De mammor som ville tillbringa tid tillsammans med bara ett av sina barn regelbundet och ostört en timme i veckan, upplevde alla att de uppnått sitt mål. Observationsstudien visar att dessa mammor använde mindre beröring än de övriga mammorna i kontakten till sina barn. En stor del av föräldrarna ansåg att Tillsammans bidragit till en förändring eller att Tillsammans lärt dem något om dem själva. Föräldrarna lärde sig att uppmärksamma sitt eget beteende gentemot barnet och de upptäckte att de är utvecklingsdugliga och tillräckligt bra som föräldrar.