Browsing by Subject "yaqona-rituaali"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Juntunen, Hanna (2006)
    Turismi on Fidžin suurin vientitulojen lähde ja maan hallinnolle keskeinen taloudellisen kehityksen väline. Fidžin saarilla vierailee vuosittain noin 400 000 turistia. Maahan suuntautuu erityisesti etnistä-, ympäristö- ja virkistäytymisturismia. Turistit odottavat matkakohteeltaan eksoottisuutta, ja fidžiläinen kulttuuri onkin valjastettu turismin palvelukseen. Pro gradu -työni käsittelee turismia Fidžillä. Erityisen pohdinnan aiheeksi työssä on nostettu kulttuurin tuotteistaminen turismin palvelukseen. Määrittelen työssäni turismiperformansseiksi esitykset, joissa paikalliset asukkaat esittävät jonkin kulttuurisen toiminnan turisteille. Tarkoituksena voi olla turistien viihdyttäminen ja/tai opettaminen. Käsittelen pro gradu -työssäni kulttuurin tuotteistamisen esimerkkinä yaqona-rituaalia. Yaqona-rituaali on Fidžin sosiaalisen elämän keskeisimpiä rituaaleja. Se on myös maassa vieraileville turisteille yhteinen kulttuurikokemus. Yaqona-rituaali onkin tyypillinen fidžiläinen turismiperformanssi. Työssäni esittelen sekä fidžiläiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaa rituaalia että sen turisteille esitettävää muotoa. Pro gradu -työni tutkimuskysymykseksi olen nostanut ongelman siitä, mitä pitäisi ajatella turistiperformansseista, ja erityisesti yaqona-rituaalin tuotteistamisesta, Fidžillä. Pro gradu -työssäni esitän, mitä mieltä eri tahot, antropologit, maan hallinto ja paikalliset asukkaat, ovat turismista, sen vaikutuksista ja kulttuurin tuotteistamisesta. Turismin antropologisen tutkimuksen keskusteluista nostan käsittelyn kohteiksi turismin vaikutuksien tutkimuksen ja autenttisuuden kysymyksen. Pohdin, tuhoaako turismi kulttuuria ja mitä autenttinen perinne on. Voivatko turistiperformanssit olla autenttista kulttuuria? Turismi on elämysteollisuutta, jossa koskemattomuus, autenttisuus ja epäkaupallisuus ovat arvostettuja määreitä. Turismin ja erityisesti kulttuurin tuotteistamisen pelätään usein tuhoavan autenttista kulttuuria. Pro gradu -työssäni esitän, että vaikka turismin voidaan katsoa muuttavan yaqona-rituaalin muotoa ja merkitystä sitä turisteille esitettäessä, rituaalin merkitys fidžiläisille kulttuurin esittämisen välineenä ei kuitenkaan muutu. Yaqona-rituaalin arvo tulee siitä, että se antaa fidžiläisille mahdollisuuden tehdä turisteille tutummaksi paikallista kulttuuria ja sen arvostuksia. Tutkimukseni tuloksista nousee esiin oman kulttuurin esittämisen tärkeys. Fidžillä kulttuurin esittäminen on lisäksi toimimista maan tavalla (cakacaka vakavanua). Pro gradu –työtäni varten keräsin materiaalia kolmen kuukauden ajan Fidžillä. Työni aineisto muodostuu kirjallisuuden lisäksi osallistuvan havainnoinnin ja haastatteluiden kautta saadusta empiirisestä materiaalista.