Browsing by Subject "ydinaseet - turvallisuuspolitiikka - Ranska"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Turunen, Riikka Elina (2000)
    Tämän tutkimuksen tarkoituksena on määritellä Ranskan ydinaseiden rooli ennen ja jälkeen kylmän sodan. Ymmärtääkseen merkityksen, jonka ranskalaiset antavat ydinaseelleen, on tunnettava ranskalaisten ydinasepolitiikan filosofia, joka pohjautuu uusrealistiseen käsitykseen maailmanjärjestelmästä sekä Ranskan ainutlaatuisesta asemasta tässä järjestelmässä. Tutkimuksessa on määrä selvittää miten maailmanjärjestelmän muutos 1990-luvulla vaikutti ranskalaisten ydinpelotteen poliittiseen ja sotilaalliseen rooliin. Tutkimuksessa verrataan Ranskan ydinaseen poliittista ja sotilaallista merkitystä 1960-luvulla, jolloin ydinasevoimia vasta kehiteltiin, niiden saavuttamaan merkitykseen 1990-luvulla. Sotilaallista merkitystä kuvaillaan ydinasedoktriinin sekä ydinaseistuksen kautta, kun taas poliittinen merkitys heijastuu politiikkojen ja tutkijien puheiden ja artikkeleiden kautta. Tutkimuksessa kiinnitetään eritystä huomiota Ranskan NATO suhteisiin, koska osapuolten erimielisyydet kulminoituivat usein ydinasekysymyksiin. Ranskan ydinaseilla oli niin kylmän sodan aikana kuin sen jälkeenkin merkittävä turvallisuusfunktio. 1960-luvun kaksinapaisessa maailmanjärjestelmässä ydinaseet myös mahdollistivat Ranskalle liikkumavapauden sekä itsenäisyyden, jota se vaali pysyttelemällä kaukana liian tiiviistä sotilaallisista liittoutumista. Ydinaseet takasivat Ranskalle myös statusarvon keskisuurena ydinasevaltiona. Tultaessa 1990-luvulle, nämä poliittiset ydinaseiden roolit olivat menettäneet merkityksensä. Tämä selittyy muutoksella, joka on tapahtunut valta-käsitteessä. Sotilaallisen voiman painoarvo poliittisen vaikutusvallan saavuttamisessa on vähentynyt, siinä missä taloudelliset asioiden merkitys on lisääntynyt. Säilyttääkseen vaikutusvaltaisen asemansa, Ranskan on oltava mukana siellä, missä valtakin: kansainvälisissä taloudellisissa, sotilaallisissa sekä poliittisissa yhteistyöfoorumeissa. Mururoan ydinkokeiden tarkoituksena olikin paitsi muistuttaa maailmaa siitä, että Ranska aikoo säilyttää ydinaseensa uskottavalla tasolla puolustaakseen kansallista turvallisuuttaan, myös osoittaa, että Ranskan ydinase saattaisi tulevaisuudessa hyödyttää myös yhteistä erooppalaista puolustusta.