Browsing by Subject "ydinaseet - ydinsulkusopimus - aseidenriisunta"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Paloheimo, Mikko (2001)
    Tutkimus tarkastelee kansainvälisen ydinaseiden rajoittamiseen ja riisuntaan tarkoitetun sopimuksen, ydinsulkusopimuksen, kehittymistä kansainvälisenä regiiminä. Erityinen huomio tutkimuksessa kiinnitetään kansainvälisen ydinaseriisunnan ongelmatapaukseen, Etelä-Aasiaan; Intiaan ja Pakistaniin. Intia ja Pakistan eivät ole kumpikaan liittyneet vuonna 1970 voimaan astuneeseen ydinsulkusopimukseen ja ovat kehittäneet voimakkaasta kansainvälisen yhteisön painostuksesta huolimatta itselleen ydinasevalmiuden. Tutkimuksessa tarkastellaan Intian ja Pakistanin suhtautumista ydinaseriisuntaan ydinsulkusopimuksen neuvotteluvaiheessa 1962-1968 sekä sitä, miten maiden asenteet ovat kehittyneet vuosien saatossa, ja millaisia paineita se on asettanut ydinsulkuregiimille. Maiden suhtautumista ydinaseriisuntaan ja syitä sopimuksen ulkopuolelle jättäytymiseen tarkastellaan maiden sisäpoliittisista, aluepoliittisista ja kansainvälispoliittisista lähtökohdista. Myös maiden pitkää vihamielistä rinnakkaineloa tarkastellaan suhteessa ydinpolitiikkojen kehittymiseen. Lähteinä tutkimuksessa on käytetty aiempaa aiheesta tehtyä tutkimusta sekä tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleita. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja tutkimuksessa pyritään muodostamaan ajankohtainen aihetta käsittelevä synteesi, jota ei suomeksi ole julkaistu. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa toimii teoriat kansainvälisistä regiimeistä, jotka ovat, tutkimuksessa omaksutun määritelmän mukaisesti, kansainvälisen yhteistyön hallinnoimiseksi kehitettyjä järjestelmiä. Teorioita tarkastellaan niiden alkuperäisen syntymävaiheen, 1980-luvun vaihteen, lisäksi myös viimeaikaisempien tutkimusten valossa. Tutkimuksessa päästään selkeään tulokseen siitä, että ydinsulkusopimus muodostaa määritelmän mukaisen kansainvälisen regiimin. Toisaalta tutkimuksessa tullaan myös siihen tulokseen, että regiimiteoriat ovat heikosti varustettuja arvioimaan sellaista ongelmatapausta, jonka Intia ja Pakistan asettaa ydinsulkuregiimille. Tutkimus yhdistää teoreettisen keskustelun kansainvälisen ydinaseriisunnan yhteistyöhön ja Intian ja Pakistanin jättäytymiseen sopimuksen ulkopuolelle. Arvioimalla edellä mainittujen lisäksi maiden ydinpoliitikkojen kehittymistä vuosikymmenten saatossa tutkimuksessa päästään tulokseen, jonka mukaan maiden pitkään kestänyt sopimuksen vastustaminen, ja siihen vaikuttavat monet tutkimuksessa esille tulevat syyt tuskin saavat maita muuttamaan suhdettaan ydinsulkusopimukseen. Ydinsulkusopimuksen luonteen sekä maiden välisten suhteiden tulisi muuttua radikaalisti ennenkuin lähentymistä voisi maiden osalta suhteessa ydinsulkusopimukseen tapahtua. Tutkimus ottaa huomioon myös tuoreimmat kansainväliset tapahtumat sekä niiden vaikutukset Etelä-Aasian epävakaaseen ydintasapainoon. Tutkimuksessa viitataan New Yorkin 11.9.2001 terrori-iskujen seurauksena tehtyyn Intian ja Pakistanin talouspakotteiden nostamiseen. Tämä epäjohdonmukaisuus pakotepolitiikassa ei ole missään tekemisissä alkuperäisen pakotteiden asettamisen syyn kanssa. Pakotteiden nostaminen vahvistaa entisestään Intian ja Pakistanin asemia ydinsulkuregiimin vastustajina.