Browsing by Subject "ydinasevarustelu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Pikkarainen, Tiina (2008)
    Tämän tutkielman tarkoitus on käsitellä Suomen ydinaseiden vastaista protestia vuosina 1981-1984. Tähän protestiin osallistui pääasiassa suomalaisen rauhanliikkeen kaksi järjestöä ottaen mallia ja käyttäen tunnuksia Euroopassa kehittyneestä ydinaseidenvastaisesta liikkeestä European Nuclear Disarmament (END). Samoihin vuosiin asettuu myös suomalaisen rauhanliikkeen sisäinen hajaannus. Tutkimuskysymyksinä on, miltä näytti ydinaseiden vastaisen protestin muodostama verkosto 1980-luvun alun kylmän sodan Suomessa ja miten se muuttui kyseisinä vuosina? Mitkä tekijät muokkasivat ydinaseiden vastaista protestia ja vaikuttivat suomalaisen rauhanliikkeen hajaannukseen? Ja toisaalta millainen verkosto syntyi END-liikkeen ympärille kylmän sodan Suomessa? Tutkimuksellisina käsitteinä ovat poliittinen mahdollisuusrakenne, protesti, riski ja uudet yhteiskunnalliset liikkeet. Lähdeaineistona on tutkimuskirjallisuus, arkistomateriaali sekä ulkopoliittisen instituutin arkistossa oleva lehtileikekokoelma. Kokoelmaan on kerätty ulkopolitiikkaan liittyviä lehtileikkeitä, joista olen käynyt läpi niteet vuosilta 1980-1985. Rauhanjärjestöjen keskinäisten suhteiden tarkastelussa on käytetty apuna verkostoanalyysiä. Rauhanliiton ja Sadankomitean voidaan sanoa edustaneen Suomessa ydinaseidenvastaista protestia 1980-luvun alussa. Näihin järjestöihin END-liike onnistui verkostoitumaan. Rauhanpuolustajat oli puolestaan sitoutunut jäsenjärjestöönsä Maailman Rauhanneuvostoon, ja noudatteli idän rauhankomiteoiden antamaa esimerkkiä. Rauhanpuolustajilla oli myös hyvät suhteet Suomen ulkoasiainministeriöön. Kun rauhanjärjestöt ajautuivat ristiriitaan, monet syyttivät siitä END-liikettä. Syynä ei mielestäni kuitenkaan ollut END-liike vaan rauhanjärjestöjen erilaiset ideologiat. END-liike toi vain ristiriidat esiin. Kylmä sota vaikutti siihen, ettei END-liikettä ollut sopivaa kannattaa Suomessa tai muuallakaan Euroopassa. Kyseisinä vuosina Suomessa oli kuitenkin massiivisimmat mielenosoitukset ydinaseettoman Pohjolan ja Euroopan puolesta.