Burnout in the brain at work

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Medicum fi
dc.contributor Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Medicum sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine, Medicum, Department of Psychology and Logopedics en
dc.contributor Finnish Institute of Occupational Health en
dc.contributor.author Sokka, Laura fi
dc.date.accessioned 2017-03-14T09:32:33Z
dc.date.available 2017-04-09 fi
dc.date.available 2017-03-14T09:32:33Z
dc.date.issued 2017-04-19 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-3002-0 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/177421
dc.description.abstract Long-term exposure to a stressful working environment where demands of the job exceed the resources of the worker may develop into job burnout. It is a major concern in working life, and in Finland, approximately one fourth of working aged people experience symptoms of burnout. Burnout is a psychological syndrome typically characterized by exhaustion, cynicism, and reduced professional efficacy. Individuals who experience symptoms of burnout often report decreased sense of efficacy in performing their daily work, as well as difficulties in concentration and memory. To date, however, little is known about the relationship between burnout and cognitive processes in the brain. The present thesis explores how pre-attentive auditory processing, and attentional and cognitive control processes are associated with burnout. As a method, we used scalp recordings of event-related potentials (ERPs) extracted from continuous electroencephalogram (EEG). The participants were 41 volunteers reporting a wide range of burnout symptoms, and 26 control participants. The results showed that burnout is associated with alterations in ERP responses reflecting involuntary attention shift and voluntary task-related processes. More specifically, momentary involuntary capture of attention to emotionally valenced speech sounds is faster for negative, and slower for positive utterances in burnout than in the control group as reflected by divergent P3a latencies even when the burnout symptoms are relatively mild. Burnout is also associated with dysfunctions in cognitive control needed to monitor and update information in working-memory as reflected by a decrease in task-related P3b responses over posterior scalp and increase over frontal areas. Perhaps, in burnout, sustaining a similar performance level as that of the control group might require additional recruitment of anterior regions to compensate the decrement in posterior activity. In addition, orienting of attention towards potentially significant unexpected sounds is ineffective in burnout during working-memory processing as indicated by reduced P3a responses elicited by the distractor sounds. Finally, severe burnout is associated with less accurate performance and inadequate processing when rapid shifting of attention between tasks is required as reflected by smaller P3 responses compared to the mild burnout and control groups. The findings of the present thesis provide new information about dysfunctions in electrophysiological processes related to cognitive control in burnout. en
dc.description.abstract Kun työtilanne ylittää yksilön voimavarat ja työstressi pitkittyy, seurauksena voi olla työuupumus. Työuupumus on merkittävä ammatillinen huolenaihe työelämässä, ja Suomessa noin joka neljäs työikäisistä kokee eriasteisia työuupumuksen oireita. Työuupumukseen liittyy uupumusasteista väsymystä, joka ei liity yksittäisiin työn kuormitushuippuihin. Muita ominaispiirteitä ovat oman työn merkityksen kyseenalaistaminen sekä ammatillisen itsetunnon heikkeneminen. On tavallista, että henkilöt, joilla on työuupumusoireita, kokevat muistin ja keskittymisen vaikeuksia. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, miten työuupumus liittyy tiedonkäsittelyn toimintoihin aivoissa. Tässä väitöskirjassa tutkittiin työuupumuksen yhteyttä esitietoiseen kuuloinformaation käsittelyyn sekä tarkkaavaisuuden ja kognitiivisen kontrollin toimintoihin. Tutkimusmenetelmänä käytimme aivosähkökäyrässä (EEG) esiintyviä tapahtumasidonnaisia jännitevasteita. Tutkimukseen osallistui 41 työssäkäyvää henkilöä, jotka kokivat eriasteisia työuupumusoireita sekä 26 verrokkihenkilöä. Tulokset osoittivat, että työuupumus on yhteydessä poikkeaviin aivovasteisiin, jotka eri tavoin ilmentävät tahattoman ja tahdonalaisen tarkkaavaisuuden toimintoja. Ensiksi, jo verrattain lievä työuupumus on yhteydessä muutoksiin tarkkaavaisuuden kääntymisessä tunnepitoiseen puheääneen. Työuupuneet reagoivat sävyltään kielteiseen puheääneen tavallista nopeammin ja vastaavasti sävyltään myönteiseen puheääneen tavallista hitaammin. Toiseksi, työmuistiprosessoinnin aikainen aivotoiminta poikkeaa siten, että työuupuneilla tehtävätyöskentelyyn liittyvät aivovasteet olivat eri tavalla jakautuneet aivokuorella kuin tavallisesti: uupuneilla vasteet olivat pienemmät päälaenlohkolla ja suuremmat otsalohkon alueella. On mahdollista, että työuupuneilla verrattain hyvä tehtäväsuoriutuminen edellyttää tavallista voimakkaampaa aivojen etuosien aktivaatiota kompensoimaan taaempien alueiden heikompaa aktivaatiota. Kolmanneksi, tarkkaavaisuuden kääntyminen mahdollisesti merkityksellisiin yllättäviin ääniin tehtävätyöskentelyn aikana ei ole työuupuneilla yhtä tehokasta kuin verrokeilla. Neljänneksi, vakava työuupumus oli yhteydessä virheiden lisääntymiseen ja pienempiin tarkkaavuusvasteisiin tehtävästä toiseen vaihdettaessa verrattuna lievästi uupuneisiin ja verrokkiryhmään. Tulokset tuovat uutta tietoa työuupumukseen liittyvistä kognitiivisen kontrollin poikkeavuuksista aivojen sähköisessä toiminnassa. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-3001-3 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2017, Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis. 2342-3161 fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2342-317X fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject psykologia fi
dc.title Burnout in the brain at work en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Huotilainen, Minna fi
dc.ths Alho, Kimmo fi
dc.opn Jääskeläinen, Iiro fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Burnouti.pdf 2.207Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record