Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 11/2016 - Haihtuvat orgaaniset yhdisteet vedestä ja maasta

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/177657

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SYKEra_5_2017.pdf 1.612MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 11/2016 - Haihtuvat orgaaniset yhdisteet vedestä ja maasta
Tekijä: Koivikko, Riitta; Nuutinen, Jari; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Kutramoinen, Helena; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2017
ISSN: 1796-1726
ISBN: 978-952-11-4662-6
Tiivistelmä: Proftest SYKE järjesti marraskuussa 2016 pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) vedestä ja maasta. Osallistujille toimitettiin synteettinen näyte, talous- ja pintavesinäytteet sekä maanäyte. Pätevyyskokeeseen osallistui 10 laboratoriota. Vertailuarvona käytettiin testisuureesta ja näytteestä riippuen laskennallista arvoa tai osallistujien tulosten keskiarvoa. Pätevyyden arvioinnissa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tuloksille sallittiin näytteestä ja testisuureesta riippuen 15–35 %:n poikkeama vertailuarvosta. Tulosaineistossa oli hyväksyttäviä tuloksia 81 %. Testisuureelle ETBE ei näytteen M4V osalta voitu tulosten vähäisen määrän vuoksi laskea z-arvoja, vaan tuloksia on arvioitu D%- ja En-arvoilla. Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!
URI: http://hdl.handle.net/10138/177657
Päiväys: 2017
Avainsanat: pätevyyskoe
Asiasanat (yso): laboratoriot
laboratoriotutkimus
pätevyys
luotettavuus
haihtuvat orgaaniset yhdisteet
vesianalyysi
maa-analyysi


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot