Hyvät käytännöt vesistösäännöstelyjä koskevassa päätöksenteossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/177887

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_9_2017.pdf 1.472Mb PDF View/Open
Title: Hyvät käytännöt vesistösäännöstelyjä koskevassa päätöksenteossa
Author: Rytkönen, Anne-Mari; Mustajoki, Jyri; Marttunen, Mika
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2017
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2017
ISBN: 978-952-11-4673-2
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/177887
Abstract: Tässä tutkimuksessa kuvataan, miten vesistöjen erityispiirteet, säännöstelyn tavoitteet sekä vesistösäännöstelijän henkilökohtaiset riskiasenteet ja mahdolliset ajattelun vinoumat vaikuttavat vesistöjen säännöstelyn toteuttamiseen. Tulokset pohjautuvat kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen ja 19 Suomessa tehtyyn vesistösäännöstelijän haastatteluun. Säännöstelyn suunnitteluun ja juoksutuspäätösten tekoon vaikuttavat etenkin säännöstelylupa sekä järven ja valuma-alueen koko. Säännöstelypäätösten teko poikkeaa myös eri organisaatioissa. Juoksutuspäätöksiin liittyviä riskejä voivat olla esimerkiksi luparajojen rikkomukset tai haitallisten vedenkorkeuksien ja virtaamien aiheuttaminen. Mitä vakavampia ovat päätösten mahdolliset seuraukset, sitä riskiä karttavampia säännöstelijät ovat päätöksenteossaan. Säännöstelijät tunnistivat toiminnassaan mahdollisia ajattelun vinoumia, etenkin taipumuksen painottaa vastikään koettuja vesitilanteita. Säännöstelyjen etäohjauksen lisääntymisen arvioitiin lisäävän säännöstelypäätösten tekoa liiaksi malleihin ja automaattihavaintoihin luottaen. Mahdollisten päätöksenteon vinoumien tunnistaminen edesauttaa päätöksenteon käytäntöjen kehittämistä.
Subject (yso): vesistöt
vesivarat
vesitalous
vesistöjen säännöstely
päätöksenteko
riskit
asenteet
haastattelututkimus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record