Huokoisen komposiittimateriaalin (beta-trikalsiumfosfaatti ja laktidikopolymeeri) radiologinen kuvantaminen in vivo -tutkimuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703151500
Title: Huokoisen komposiittimateriaalin (beta-trikalsiumfosfaatti ja laktidikopolymeeri) radiologinen kuvantaminen in vivo -tutkimuksessa
Author: Manninen, Iida-Kaisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703151500
http://hdl.handle.net/10138/178513
Thesis level: master's thesis
Discipline: Orthopaedics
Ortopedia
Ortopedi
Abstract: Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteistyössä tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin ensimmäisessä in vivo-tutkimuksessa TTY:llä kehitetyn huokoisen beta-trikalsiumfosfaattia ja laktidikopolymeeria sisältävän komposiittimateriaalin ominaisuuksia luunkorvikemateriaalina verrattuna luun spontaaniin paranemiseen. Tutkimuksessa oli kolme kuuden kanin ryhmää, joita seurattiin 4, 12 ja 24 viikon ajan. Alkutilanteessa kanien kalloihin ja reisiluihin tehtiin molemmin puolin defektit, joista toinen täytettiin tutkittavasta materiaalista tehdyllä implantilla ja toinen jätettiin tyhjäksi. Tässä tutkielmassa keskityttiin näiden radiologiseen arviointiin natiiviröntgenkuvien ja mikrotietokonetomografian (mikro-tt) avulla. Natiivikuvista pystyi arvioimaan kanien luustoiän, muttei luotettavasti implantteja, defektejä tai niiden kehittymistä. Materiaalin ympäristössä ei tullut esiin luun syöpymistä eli osteolyysiä. Mikro-tt:lla havaittiin defekteissä tilastollisesti merkittävää intensiteetin kasvua 4 ja 12 viikon välillä ja implanteissa intensiteetin laskua kaikkina seuranta-aikoina. Luun kasvamista implanttien materiaaliin ei voinut täysin luotettavasti radiologian avulla arvioida. Tätä varten histologiset selvitykset ovat välttämättömiä. Implanttinäytteiden intensiteetin lasku saattaa johtua biokeraamin hajoamisesta.
Subject: Bone substitute
MicroCT
Beta-tricalcium phospate
Lactide-caprolactone copolymer
Radiology


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record