Examining Market Power in the Finnish Dairy Chain

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703131440
Title: Examining Market Power in the Finnish Dairy Chain
Author: Valtiala, Juho
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703131440
http://hdl.handle.net/10138/178542
Thesis level: master's thesis
Discipline: Lantbruksekonomi
Agricultural Economics
Maatalousekonomia
Abstract: This study examined whether dairy processors and retailers have market power in the Finnish dairy chain, and the analysis was limited to the wholesale and the retail market of dairy products. The study of industrial organization and new empirical industrial organization provided methodological framework for the study. Market power has been extensively studied in other dairy chains but attempts to estimate market power in the Finnish dairy chain are few. Market power in the Finnish dairy chain has not been examined with a bilateral oligopoly approach before. The approach allows relaxing the presumptions about price taking. Because the dairy processing and the retail sector in Finland are highly concentrated, presumptions about price taking would have been too restrictive. The results indicate that retailers have market power over consumers but the wholesale market is competitive. According to the results, retailers employ full mark-up in the retail market, and the market is thus characterized by collusive behavior. A need for further research is emphasized. Because the current evidence is scarce, cumulative evidence through further research would be needed.Tässä tutkimuksessa selvitettiin, onko meijeriteolisuudella ja vähittäiskaupalla markkinavoimaa suomalaisessa maitoketjussa? Analyysi rajoittui tukku- ja kuluttajamarkkinoihin. Epätäydellisen kilpailun teoria sekä uusi empiirinen toimialatutkimus loivat tutkimukselle teoreettisen perustan. Markkinavoimaa on eri maiden maitoketjujen osalta tutkittu paljon, mutta suomalaista maitoketjua on tältä osin tutkittu hyvin vähän. Suomen maitoketjua ei ole aiemmin tutkittu mallilla, jossa lähtökohdaksi otetaan bilateraalinen oligopoli. Siinä markkinamuotoa ei tarvitse olettaa etukäteen. Meijeriteollisuus sekä vähittäiskauppa ovat Suomessa erittäin keskittyneitä toimialoja, minkä vuoksi rajoittavia ennakko-oletuksia markkinamuodosta ei haluttu tehdä. Tulosten mukaan vähittäiskaupalla on markkinavoimaa kuluttajiin nähden, mutta tukkumarkkinat ovat kilpailulliset. Kuluttajamarkkinoilla hinnoittelulisän suuruudeksi saatiin korkein mahdollinen lukema, mikä viittaa kollusiiviseen toimintaan markkinoilla. Jatkotutkimuksen tarvetta korostetaan. Koska nykyinen tutkimustieto aiheesta on vähäistä, on tutkimustiedon määrää tärkeää kasvattaa lisätutkimuksen kautta.
Subject: bilateral oligopoly
market power
new empirical industrial organization
Finnish dairy chain


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Thesis_Valtiala.pdf 1.185Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record