Kuntien valvomat ympäristöluvanvaraiset ja rekisteröidyt toiminnat

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/178914

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_10_2017.pdf 439.2Kb PDF View/Open
Title: Kuntien valvomat ympäristöluvanvaraiset ja rekisteröidyt toiminnat
Author: Attila, Mikko; Kaminen, Kaarina; Mikkola-Pusa, Johanna; Nguyen, Emmi; Suoheimo, Pirke
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2017
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 10/2017
ISBN: 978-952-11-4674-9
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/178914
Abstract: Kaikkiin Manner-Suomen kuntiin suunnatun kyselyn vastausten perusteella (N = 274, 92 %) kunnissa oli syksyllä 2016 yhteensä 12 035 toiminnassa olevaa, ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista toimintaa tai toimintakokonaisuutta. Niistä 10 259:lle oli myönnetty ympäristönsuojelulain (86/2000 tai 527/2014) mukainen lupa. Aiemman lainsäädännön mukaisen luvan tai muun hyväksynnän perusteella toimi edelleen yhteensä 1 622 toimintaa. Kaikkiaan 154 tapauksessa toiminnalle ei ollut toistaiseksi myönnetty lainkaan lupaa tai ympäristönsuojeluviranomaisella ei ollut luvasta tarkempaa tietoa. Luvanvaraisista toiminnoista ylivoimaisesti suurin osa oli eläinsuojia, joita oli yhteensä 4 994 kappaletta. Määrään liittyy kuitenkin aiempien arvioiden ja lainsäädännön muutosten valossa merkittävä epävarmuus. Toiseksi eniten oli jätteen ammattimaisia tai laitosmaisia käsittelytoimintoja (1 614 kappaletta) ja kolmanneksi eniten nestemäisten polttoaineiden jakeluasemia tai polttoaineiden varastointitoimintoja (1 471 kappaletta). Ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintimenettelyä oli sovellettu yhteensä 196 kunnassa (66 % kaikista Manner-Suomen kunnista), joissa oli rekisteröity kaikkiaan 1 268 toimintaa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Eniten menettelyä oli sovellettu jakeluasemiin, joita oli rekisteröity 831 kappaletta.
Subject (yso): ympäristöluvat
ympäristönsuojelulaki
kunnat
lainsäädäntö
tilastot


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record